گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ادیان

گروه ادیان ابراهیمی

گروه ادیان ابراهیمی قدیمی‌ترین گروه دانشکده ادیان می‌باشد. این گروه دو رشته دارد که یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در رشته «ادیان ابراهیمی» در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته «مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی» در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه ادیان ابراهیمی بر عهده دکتر مهراب صادق‌نیا می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری ادیان ابراهیمی دارند. از آنجا که دانشجویان این گروه بیشتر از میان مسلمانان هستند این گروه در میان ادیان ابراهیمی بیشتر به بحث و بررسی در حوزه یهودیت و مسیحیت می‌پردازد. چرا که اسلام به واسطه‌ی آنکه دین اکثر دانشجویان است مورد شناخت آنها می‌باشد. هر چند تجزیه و تحلیل تعالیم ادیان و روش‌شناسی پژوهشی آنها که از رویکردهای مهم این گروه می‌باشد، بطور طبیعی توانایی تحلیل و تعمیق دانشجویان مسلمان را در دین خودشان نیز ارتقا خواهد بخشید. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از تاریخ یهودیت و مسیحیت، متون مقدس یهودی و مسیحی، الهیات مسیحی در دوران مختلف و شاخه‌ها و روش‌های دین‌پژوهی.

رشته ها