ثبت‌نام شما در دوره با موفقیت انجام شد
ثبت‌نام شما در دوره با موفقیت انجام شد

ثبت‌نام شما در دوره با موفقیت انجام شد

 

 

ثبت‌نام شما نهایی شد!

 

در صورت ثبت‌نام بیش از ظرفیت، بعد از رتبه بندی بر اساس توانایی‌های زبانی و آمادگی ارائه مقاله قرعه‌کشی خواهد شد. با برندگان تماس خواهیم گرفت.

فرصت یک هفته‌ای برای پرداخت پیش پرداخت سفر خواهید داشت در صورت عدم پرداخت ثبت‌نام شما ملغی خواهد شد و فرصت به افرادی لیست در انتظار داده خواهد شد.