سلسله‌نشست‌های امام علی از نگاه دیگران؛

جایگاه امام علی نزد مسیحیان جهان عرب

نشست «جایگاه امام علی(ع) نزد مسیحیان جهان عرب» با همکاری دانشگاه ادیان و چند نهاد علمی و دانشگاهی دیگر برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست «جایگاه امام علی(ع) نزد مسیحیان جهان عرب» با همکاری دانشگاه ادیان و چند نهاد علمی و دانشگاهی دیگر برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش مشخصات برگزاری این نشست به شرح ذیل است:

سخنران: حجت السلام دکتر محمدرضا زائری
دبیر جلسه: دکتر رضا کاظمی‌راد

زمان: پنج‌شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۲۲ شب

گفتنی است این نشست به صورت مجازی برگزار می‌شود.

لینک ورود به جلسه: yun.ir/r9w8sf
نام کاربری: نام مهمان
رمز ورود: ۲۲

مطالب مشابه

انجمن علمی شیعه‌شناسی برگزار می‌کند؛

بازخوانی قهرمان عاشورا از منظرهای تاریخی، اسطوره‌شناسی و جامعه شناسی

به گزارش روابط‌ عمومی دانشگاه، انجمن شیعه‌شناسی دانشکده شیعه‌شناسی نشست «بازخوانی قهرمان عاشورا از منظرهای تاریخی، اسطوره‌شناسی و جامعه‌شناسی» را برگزار می‌کند. بنا بر این گزارش اطلاعات این نشست به شرح زیر است: سخنرانان: دکتر…

نهضت عاشورا
به همت انجمن علمی دکتری فرق تشیع؛

نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انجمن علمی دکتر فرق تشیع در دانشکده تاریخ نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» را روز یک‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ با ارائه جناب آقای…