سلسله‌ نشست‌های امام علی از نگاه دیگران؛

امام علی(ع) و مسیحیان شرقی؛ جاذبه‌های بلاغی و شخصیتی

نشست «امام علی(ع) و مسیحیان شرقی؛ جاذبه‌های بلاغی و شخصیتی» در قالب سلسله نشست‌های امام علی از نگاه دیگران با همکاری دانشگاه ادیان و چند نهاد علمی و دانشگاهی دیگر برگزار می‌شود.

امامام علی از نگاه دیگران- ام علی(ع) و مسیحیان شرقی؛ جاذبه‌های بلاغی و شخصیتی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دبیرخانه کنگره جهانی محبان اهل بیت با همکاری مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی از جمله دانشگاه ادیان و مذاهب در قالب سلسله نشست‌های امام علی از نگاه دیگران، نشست «امام علی(ع) و مسیحیان شرقی؛ جاذبه‌های بلاغی و شخصیتی» را برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش مشخصات برگزاری این نشست به شرح ذیل است:

سخنران: حجت السلام دکتر محمدرضا زائری
دبیر جلسه: دکتر رضا کاظمی‌راد

زمان: شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۹

گفتنی است این نشست به صورت مجازی برگزار می‌شود.

لینک ورود به جلسه: yun.ir/r9w8sf
نام کاربری: نام مهمان
رمز ورود: ۲۲

امام علی از نگاه دیگران- امام علی(ع) و مسیحیان شرقی؛ جاذبه‌های بلاغی و شخصیتی

مطالب مشابه

انجمن علمی شیعه‌شناسی برگزار می‌کند؛

بازخوانی قهرمان عاشورا از منظرهای تاریخی، اسطوره‌شناسی و جامعه شناسی

به گزارش روابط‌ عمومی دانشگاه، انجمن شیعه‌شناسی دانشکده شیعه‌شناسی نشست «بازخوانی قهرمان عاشورا از منظرهای تاریخی، اسطوره‌شناسی و جامعه‌شناسی» را برگزار می‌کند. بنا بر این گزارش اطلاعات این نشست به شرح زیر است: سخنرانان: دکتر…

نهضت عاشورا
به همت انجمن علمی دکتری فرق تشیع؛

نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انجمن علمی دکتر فرق تشیع در دانشکده تاریخ نشست علمی با موضوع «رهیافتی به نهضت عاشورا در آثار زیدیه» را روز یک‌شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ با ارائه جناب آقای…