پذیرش استعدادهای درخشان

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ادیان و مذاهب، ضمن عرض تبریک به داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه جهت ورود به مقطع دکتری سال تحصیلی 1402-1401 (سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه، به اطلاع می رساند برای تکمیل پایش اطلاعات آموزشی و پژوهشی، فرم های شماره یک و دو، در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد که پس از تکمیل، این فرم‌ها در روز مصاحبه تحویل گروه علمی مصاحبه کننده خواهد شد. جلسات مصاحبه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دهه دوم تیرماه بصورت حضوری مطابق با برنامه اعلام شده توسط دانشگاه برگزار خواهد شد.

داوطلبانی که پس از ثبت نام اولیه و بارگذاری مدارک پژوهشی و رزومه تحصیلی خود در سایت ثبت نام، موفق به اخذ مدارک و سوابق جدیدی شده‌اند؛ موارد مذکور را به همراه کلیه مستندات و مدارک آموزشی و پژوهشی خود، در روز مصاحبه به همراه داشته و در زمان مصاحبه به گروه علمی مصاحبه کننده ارائه نمایند.

همچنین آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام، مقاله علمی- پژوهشی معتبر مستخرج از پایان نامه خود را ارائه نکرده اند، در روز مصاحبه باید گواهی پذیرش نهایی و یا چاپ آن را به همراه داشته باشند. در غیر این صورت، حتی با کسب امتیاز لازم نیز از فرایند پذیرش حذف خواهند شد.