مدیر برنامه ریزی و امور هیئت علمی

تاریخ انتشار:

بررسی و بازنگری در نظام و روش‌های آموزشی و ارائه پیشنهاد برای بهبود نظام و روش‌ها
بررسی و بازنگری در شیوه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
بررسی و بازنگری در آیین‌نامه‌ها و مقررات دوره‌های تحصیلات تکمیلی
شناسایی مشکلات دوره‌های تحصیلات آموزشی و ارائه راه‌حل برای آن‌ها
برنامه‌ریزی در راستای اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی
مطالعه و بررسی نیازهای دانشکده‌ها در راستای ایجاد رشته و طرح توسعه دانشکده‌ها
برقراری ارتباط مستمر و مداوم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور ایجاد رشته و جذب اساتید
نظرخواهی از دانشکده‌ها در خصوص تغییرات سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی
پیگیری فرایند بازنگری برنامه‌های درسی
تدوین برنامه‌های درسی
فراهم ساختن زمینه توسعه دانشگاه از طریق استفاده از امکانات موجود آموزش
تعیین راه‌کارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌های دانشگاه
برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در کشور
بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به منظور رفع موانع اجرایی رشته‌ها
تعیین راه‌کارهای لازم و برنامه‌ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاه
ارزیابی جامع عملکرد نظام آموزشی شامل پیشرفت‌ها، شناخت موانع، مشکلات، تدوین و ارائه گزارش سالانه
فراهم نمودن زمینه‌های لازم به منظور تحقق همکاری بین دانشگاه ادیان و مذاهب با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در خصوص امور آموزشی و علمی
نظارت در انجام امور استخدامی اعضای هیئت علمی آموزشی دانشگاه
انجام مطالعات و پژوهش‌های آماری در زمینه‌های تأمین هیئت علمی، نظارت و ارزیابی و…