نعیمه پورمحمدی ماهونکی

دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی

نعیمه پورمحمدی ماهونکی دانشیار پایه 15، گروه فلسفه دین، دانشکده فلسفه در دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
دانشکده فلسفه
دانشکده ها
دانشکده فلسفه
اطلاعات تماس
naemepoormohammadi@yahoo.com
02532802610
پردیسان، بلوار امام صادق، بلوار مولوی، دانشگاه ادیان و مذاهب

نعیمه پورمحمدی ماهونکی دارای تحصیلات:

 1. دکتری: فلسفه و کلام اسلامی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1390، معدل: 07/18.
 2. کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1384، معدل: 63/17.
 3. کارشناسی: سطح دو علوم حوزوی، قم: جامعة الزهرا، 1382، معدل: 85/18.

گواهی‌های علمی دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی:

 1. گواهی استاد برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1400
 2. گواهی پژوهشگر شایسته تقدیر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1399
 3. گواهی پژوهشگر برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1398.
 4. گواهی پژوهشگر برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1393.
 5. گواهی دورۀ نگارش پیشرفتۀ زبان انگلیسی، مرکز زبان دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۳.
 6. گواهی جواز تدریس دروس معارف اسلامی از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها،  1387.
 7. امتیار قبولی آزمون زبان انگلیسی TOLIMO  و MCHE  و IAUEPT، 1387.

از فعالیت‌های آموزشی دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. دروس معارف اسلامی شامل اندیشۀ اسلامی، انسان در اسلام، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام و اخلاق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه پیام نور قم، دانشگاه علمی و کاربردی جهاد کشاورزی قم، دانشگاه قم دانشکده علوم پایه، از سال 1385 تا 1388.
 2. دروس رشتۀ فلسفه و کلام شامل منطق، کلام، فلسفۀ اسلامی، فلسفۀ غرب، صرف و نحو، قرآن و حدیث در دانشگاه پیام نور قم، کهک  در سال 1387 و 1388.
 3. دروس مرتبط با فلسفه و کلام در رشته‌های دیگر شامل کلیات فلسفه، مبانی فلسفه، فلسفۀ آموزش و پرورش، تاریخ عمومی فلسفه، آشنایی با ادیان بزرگ و آشنایی با کلام اسلامی در سال 1385 تا 1388در دانشگاه پیام نور قم و سلفچگان.
 4. دروس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در رشته‌های مختلف در سه مقطع کارشناسی و ارشد و دکتری در دانشگاه پیام نور قم و کهک و سلفچگان و ادیان و مذاهب از سال 1387 تا کنون.
 5. دروس تخصصی رشتۀ مذاهب کلامی شامل کلام جدید، اشاعره و ماتریدیه، کلام شیعه در دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1390 تا کنون.
 6. دروس تخصصی رشتۀ دین‌پژوهی شامل فلسفۀ دین،‌ دین و عقلانیت، دین و اخلاق، روانشناسی شناختی دین در دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1391 تا کنون.
 7. دروس تخصصی رشتۀ فلسفۀ دین شامل ایمان و عقل، معرفت‌شناسی، معرفت‌شناسی دین، مسألۀ شر، براهین اثبات خدا، بررسی براهین رد خدا، صفات خدا، تجربۀ دینی، چيستي و خاستگاه فلسفه دين، دین و علم، اخلاق زیستی، اخلاق کاربردی، الاهیات تطبیقی، الاهیات مدرن، فلسفه تطبیقی در دانشگاه ادیان و مذاهب از سال ۱۳۹۳ تا کنون.
 8. تدریس به صورت آفلاین و آنلاین در دانشکدۀ مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب در رشتۀ مذاهب اسلامی و دین‌شناسی و فلسفۀ اسلامی از سال 1391 تا کنون.
 9. درس زبان تخصصی دکتری رشتۀ مطالعات زنان در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال ۱۳۹۳.
 10. دروس تخصصی رشتۀ فلسفۀ دین شامل صفات خدا و مسألۀ شر و بررسی براهین اثبات خدا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1396.
 11. دروس تخصصی رشتۀ فلسفۀ دین شامل براهین اثبات خدا در دانشگاه خوارزمی در سال 1396.
 12. دروس تخصصي رشته فلسفه دين دکتری شامل كلام جديد، مسئله شر،‌ براهين اثبات خدا و صفات خدا در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1398
 13. «آشنایی با فلسفه دین»، در مدرسه تابستانی فلسفه، قم: دانشگاه مفید، تابستان 1398.
 14. «فلسفه تطبیقی» و «کلام جدید» دوره دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، مهر 1400

(ب) به انگلیسی

 1. “Imamah”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Tehran: Al-Zahra University, August 2018.
 2. “Religion and Modernity; The Various Approaches of Contemporary Islamic Theology” & “Narrative Ethics and Narrative Theology”, Germany: Paderborn University, June 2018.
 3. “Imamah”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Qom: University of Religions and Denominations, February 2018.
 4. Teaching at the Seminar for Systematic Theology at Al-Mustafa International University, Tehran: July 2016.
 5. “Divine Justice”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Qom: University of Religions and Denominations, March 2016.
 6. “Unity of God”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Qom: University of Religions and Denominations, March 2015.
 7.  “Systematic Study of Shia Teachings”, with contributions by Prof. Dr. Katharina Wenzel, Germany: Johann Wolfgang Goethe-Universität, January 2015.
 8. “An Introduction to Shia Theology”, Germany: Universität Paderborn, Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, May 2014.
 9. “Comparative Religious Epistemology”, with contributions by Prof. Dr. Klaus von Stosch and Prof. Dr. Johann Schmidt, Germany: Paderborn University, May 2014.

فعالیت‌های پژوهشی دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی شامل:

(الف) کتاب

 1. ژن بد! سقط جنین گزینشی؛ پرسشهای اخلاقی، قم، انتشارات کتاب طه، چاپ اول: 1400، چاپ دوم: 1402، 200 صفحه.
 2. جهان معلول‌ساز: دربارۀ اخلاق معلولیت، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، چاپ اول: قم، انتشارات توانمندان، ۱۳۹۸، 88 ص.
 3. ایمان و اخلاق: مقایسۀ رویکرد الاهیات کرکگور و اشاعرۀ متقدم، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول: 1390، چاپ دوم: 1397، چاپ سوم: 1401
 4. مقدمه کتاب درباره شر، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، قم: انتشارات کتاب طه، 1397، 125 صفحه.
 5. علوم شناختی دین، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، تهران: انتشارات کرگدن، 1402، در دست انتشار
 6. آنچه پزشکی درباره بیماری نمی‌داند، در دست نگارش
 7. مقدمه کتاب الاهیات زیارت، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، {در دست انتشار}
 8. مقدمه کتاب الاهیات هولوکاست، نعیمه پورمحمدی، انتشارات نگاه معاصر، {در دست انتشار}

(ب) مقالات علمی پژوهشی

(ب / 1) مقالات علمی ـ پژوهشی به فارسی

 1. «مرز میان انسان و حیوان؛ حل ناسازگاری آیاتِ «تکریم و تفضیل بنی‌آدم» با آیاتِ چالش‌برانگیزِ «امت حیوانات»، «نطق نمل و هدهد» و «حشر وحوش» در تفاسیر شاخص شیعی و سنی»، پذیرش شده از سوی مجله شیعه‌پژوهی.
 2. «بازسازی پاسخ ابن عربی به مسئلة شرّ بر اساس رویکرد اگزیستانسی هسکر»، جستارهای فلسفه دین، دوره 11، شماره 1 – شماره پیاپی 23، خرداد 1401، صفحه 33-52، {نویسنده همکار: طاهره باغستانی، هادی وکیلی و سیدحسین سیدموسوی}
 3. «نقد اخلاقی پاسخ‌های فلسفه اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله شر»، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، دوره 21، شماره 1 – شماره پیاپی 41، فروردین 1402، صفحه 187-208،{نویسنده همکار: زهرا یحیاپور و مالک حسینی}
 4. «نقد گفتمانی پاسخ‌های فلسفه‌ی اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله‌ی شر»، حکمت معاصر، دوره 13، شماره 2 – شماره پیاپی 2، بهمن 1401، صفحه 303-340 {نویسنده همکار: زهرا یحیاپور و مالک حسینی}
 5. «تبارشناسی نقدهای مدرن به تئودیسه های سنتی؛ بازخوانی کتاب کلاسیک سی. اس. لوئیس به نام از رنجی که من کشیدم»، فلسفه دین سال نوزدهم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 52)، ص 417-442، {نویسنده همکار: سیدمهدی میراحمدی}
 6. «آیا ایدۀ «خداباوری شهودی» در «علوم شناختی دین»، می‌تواند تأییدکنندۀ «باور دینی پایه» در «الاهیاتِ معرفت‌شناسی اصلاح شده» باشد؟»، پژوهش‌های علم و دین، پذیرش شده در تابستان 1400 و انتشار در بهار و تابستان 1401.
 7. «الهیات مادرانگی در کتاب مقدس و قرآن کریم»، مجله پژوهشنامه فلسفه دین، بهار 1401- شماره 39، صفحه 73 تا 82.
 8. «بررسی آموزه نجات اخروی از دیدگاه امامیه و اشاعره»، دوره 7، شماره 13 – شماره پیاپی 13 بهار و تابستان 1400صفحه 111-131، {نویسنده همکار: سجاد فضل علی و حمید ملک‌مکان}
 9. «خداباوریِ شک‌گرایانۀ ویلیام آلستون و مایکل برگمن؛ پی‌آمدهای نامطلوب اخلاقی»، جستارهای فلسفه دین، شماره 20، پاییز و زمستان 1399 {نویسنده همکار: احمدرضا هاشمی}
 10. «گشایش معمای ایدۀ «خداباوری شهودی» و وجود پرشمار خداناباوران؛ پژوهشی در علوم شناختی دین»، پژوهشنامه فلسفه دین، دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400 {نویسنده همکار: میثم فصیحی رامندی}
 11. «استدلال به روش بهترین تبیین به سود وجود حیات پس از مرگ بر اساس تحلیل قوه ذهن مند انگاری (TOM) در علوم شناختی دین»، فلسفه دین، دوره 18، شماره 4، زمستان 1400، ص 519-539.
 12. «نوزایی «الاهیاتِ بیماری» و «الاهیاتِ بیماری‌نگر» در مسیحیت و اسلام پس از کرونا»، پذیرش شده در مجله پژوهش‌های ادیانی، تابستان 1401 – شماره 19، صفحه 152 تا 177
 13. «پاس‌داشتِ مسئولیت معرفتی از راه برون‌گرایی معرفتی؛ پژوهشی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی»، دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5- 29، {نویسنده همکار: زینب عسکریان و محمدمهدی علیمردی}
 14. «تحلیل و نقد دیدگاه فمینیستی از تعاریف معلول و معلولیت در اسناد حقوقی ایران و اسناد بین المللی» پژوهش­های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-234 {نویسنده همکار: فاطمه فهیمی}
 15. «ماهیت برهان از دیدگاه ماورودس و مواجهۀ معرفت‌شناختی با برهان‌های اخلاقی در اثبات وجود خداوند»، پژوهشنامۀ فلسفۀ دین، شمارۀ 31، بهار و تابستان 1397، ص 1-18. [نویسندۀ همکار: محمدسعید اکبری دهقان]
 16. «ارزیابی تئودیسۀ اعتراض در پاسخ به مسئلۀ شر»، فلسفۀ دین، دورۀ 14، شمارۀ 3، پاییز 1396، ص 609-631. [نویسندۀ همکار: میثم فصیحی رامندی]
 17. «رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباریگری یا اخبارگرایی؟»، پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 125-147.
 18. «دفاع از براهین کلاسیک اثبات خدا بر مبنای طرح ماهیت اصلاح‌شدۀ برهان جورج ماورودس»، جستارهای فلسفۀ دین، سال پنجم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395، ص 27-50.
 19. «ارتباط میان رشته ای علم و الاهیات؛ مشکل معرفت شناسانه و راه حل پسامبناگرایانه»، پژوهش‌های ادیانی، سال دوم، شمارۀ 5، پاییز و زمستان 1393، ص 115-135. [نویسندۀ همکار: حمید طالب]
 20. «الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسألۀ شر»، پژوهش‌های ادیانی، سال اول، شمارۀ 3، بهار و تابستان 1393، ص 67-88.
 21. «پاسخ به مسألۀ اگزیستانسی شر در الاهیات مسیحی»، جستارهای فلسفۀ دین، سال دوم، شمارۀ چهارم، زمستان 1392، ص 19-37.
 22. «دین و اخلاق، مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره»، اخلاق وحیانی، شمارۀ 3، بهار 1392، ص 7-26.
 23. «مقارنه گرایی (اکازیونالیزم) در مکتب دکارتی و اشعری»، پژوهش‌های ادیانی، سال اول، شمارۀ 1، بهار 1392، ص 29-48. [نویسندۀ همکار: سیدصدرالدین طاهری]
 24. «اخلاقِ ایمانی کرکگور»، پژوهش‌های اخلاقی، سال دوم، شمارۀ اول، پاییز 1390، ص 43-66

 

(ب / 2) مقالات علمی ـ پژوهشی به انگلیسی

 1. “Kierkegaard and the Asharites on Reason and Theology”, Religious Inquiries, Volume 1, Issue 2, Summer and Autumn 2012, pp. 47-64. [Co-authored with Mohsen Javadi]
 2. “Kierkegaard and the Ash’arites on reason and theology”, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 2013, 3-4, [Italy, University of Milano]

 

(ب / 3) مقالات علمی ـ پژوهشی به آلمانی

 1. Hacia una teología de la discapacidad en el cristianismo y en el Islam, (in English: Disability Theology in Christianity and Islam), Concilium: Revista internacional de teología, ISSN 0210-1041, Nº 388, 2020 (Ejemplar dedicado a: Capacidades diferentes: por una Iglesia a la que todos pertenecen), págs. 723-735.
 2. “Uberprufung des problems, Erlosung im christlich -Islamischen Dialog” (in Engilsh: “The Challenge Of Relationship Between Salvation And Revelation In The Dialogue Between Christianity And Islam”), Comparative Theology, University of Paderborn, Autumn 2014, p83-95.

 

(ب / 4) مقالات علمی ـ پژوهشی به عربی

 1. «الأخلاق الإیمانیة عند کیرکگورد»، قضایا إسلامیة معاصرة، السنة السابعة عشرة، صیف وخریف 1434ه‍، العددان 55 و 56، ص 152-182.
 2. «اللاهوت العاطفی عند کیرکگورد»، قضایا إسلامیة معاصرة، السنة السابعة عشرة، صیف وخریف 1434ه‍، العددان 55 و 56، ص 215-247.
 3. «الایمان عند کیرکیغارد»، قضایا إسلامیة معاصرة، السنة السادسة عشرة، صیف وخریف 1433ه‍، العددان 51 و52، ص 160-200

 

(پ) مقالات علمی ـ ترویجی

«امامت از منظر متکلمان شیعی و فلاسفۀ اسلامی»، معرفت، سال شانزدهم، شمارۀ 120، آذر 1386، ص 73-80.

(ت) مقالات علمی ـ تخصصی

 1. «هفت ناکامی اخلاقی الاهیات سنتی در پاسخ به مسئله شر»، در مجله حیات معنوی، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز 1401، ص 127-146.
 2. «در پی تسلای الاهی در عرفانِ عطار نیشابوری» در مجله حیات معنوی، سال چهارم، شماره یازدهم، بهار 1401، ص 156-167.
 3. «آزمایش غربالگری جنین و سقط جنین گزینش؛ بررسی اخلاقی»، حیات معنوی، سال سوم، شماره نهم، پاییز 1400، ص 84-108.
 4. «نقض حق مرگ خوب در جامعه پزشکی‌زدۀ ما» حیات معنوی، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1400، ص 39-63.
 5. «بررسی مراقبت‌های شبانی در پاسخ به مسألۀ عاطفی شر»، اسفار، سال اول، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1394، ص 7-24 [نویسندۀ همکار: محمود نظری]
 6. «تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب»، هفت‌آسمان، شمارۀ 60، زمستان 1392، ص 89-108.
 7. «دو تئودیسۀ بدیع در کتاب ایوب؛ تئودیسۀ آشکارشدگی خدا و تئودیسۀ اعتراض»، هفت‌آسمان، شمارۀ 59، پاییز 1392، ص 143-162.
 8. «معرفی کتاب آتوریتۀ معرفتی»، هفت‌آسمان، سال پانزدهم، شمارۀ 58، تابستان 1392، ص 171-194.

Zagzebski, Linda Trinkaus (2012), Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in Belief, Oxford University Press, 279 pages.

 1. «کتابشناسی تحلیلی پلانتینگا»، کتاب ادیان، شمارۀ 1، بهار 1392.
 2. «کتابشناسی سورن کیرکگور»، هفت‌آسمان، سال چهاردهم، شمارۀ 56 و 57، زمستان 1391 و بهار 1392، ص 239-260.
 3. «اعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه‌های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه»، امامت‌پژوهی، شمارۀ 8، زمستان 1391، ص 137-166.
 4. «معرفی کتاب مسئلۀ خدا»، هفت‌آسمان، سال سیزدهم، شمارۀ 51، پاییز 1390، ص 177-196.

Michael Palmer (2001), The Question of God: An Introductory and Sourcebook, London and New York: Routledge, 359 pages.

 1. «نظریۀ ایمان اشاعره»، معرفت کلامی، سال دوم، شمارۀ اول، بهار 1390، ص 5-32. [نویسندۀ همکار: محمد سعیدی‌مهر]
 2. «هنر تن دادن به ناخواسته‌ها» در پرونده مادری از متن به حاشیه در ماهنامه عصر اندیشه، شماره 28، زمستان 1400.
 3. «خدا و شر در قرن بیستم»، فصلنامه علمی تخصصی آکادمیا، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن علمی فلسفه در دانشکده الاهیات، شماره دوم، پاییز 1400، ص 9 تا 19.
 4. «اخلاقِ تئودیسه؛ نقد و بررسی»، در سایه طوبی، یادنامه استاد دکتر طوبی کرمانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1400، ص 43 تا 63.
 5. «خالقِ اخلاقاًخوبِ عالم: تأملی در باب ترجمۀ مدخل استدلال‌های اخلاقی در اثبات وجود خدا از دانشنامۀ استنفورد»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 6 و 7، تابستان و پاییز 1395، ص 139-146.
 6. «یک دهه با اخلاق پست‌مدرن معلولیت»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 5، بهار 1395، ص 197-218.
 7. «تجربه‌ای از آکامی آمریکایی دین»، روزنامۀ شرق، شمارۀ 2470، سه‌شنبه 24 آذر 1394.
 8. «آتوریتۀ اخلاقی؛ امکان و توجیه: نگاه به کتاب آتوریتۀ معرفتیِ زاگربسکی»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 2، تابستان 1394، ص 79-94.
 9. «آیا از راه اخلاق می توان به وجود خدا دست یافت؟»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 1، بهار 1394، ص 239-254.
 10. «فلسفه در برابر کلام»، خردنامۀ همشهری، شمارۀ 2، اردیبهشت 1385، ص 29.

(ث) مقاله یک فصل از کتاب

 1. «اخلاقِ تئودیسه؛ نقد و بررسی»، در سایه طوبی، یادنامه استاد دکتر طوبی کرمانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1400، ص 43 تا 63.
 2. «فلسفه مبتنی بر آزمون چیست؟ معرفی نمونه مسئله شر در فلسفه مبتنی بر آزمون» در کتاب نسبت فلسفه دین و دین، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، {در دست انتشار}
 3. «نقض حق مرگ در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، {در دست انتشار}
 4. «ملاحظات اخلاقی غربالگری جنین»، انتشارات انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، {در دست انتشار}
 5. «لوازم اخلاقی گفتمان کلام اسلامی درباب اشخاص دارای معلولیت»، در کتاب میراث اخلاقی مسلمانان، انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، {در دست نگارش}
 6. «لوازم اخلاقی پرداخت متکلمان اسلامی به مسئله شر»، در کتاب میراث اخلاقی مسلمانان، انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، {در دست نگارش}
 7. «الاهیات بیماری به مثابه الاهیات عملی» در کتاب الاهیات عملی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، به کوشش رضا اکبری، ص 71-79

(ج) مقالات و مصاحبه‌ها در فضای مجازی

 1. «منبع تسلی و معنابخشی به رنج‌ها در سنت اسلامی، آیات قرآن است»، در روزنامه اطلاعات، 14 دی 1401، پیوند https://www.ettelaat.com/mobile/archives/323593?device=phone
 2. «بررسی اخلاقی سقط جنین گزینشی در گفتگو با یک مادر»، در سایت ادیان نیوز، در پاییز 1400، پیوند https://adyannews.com/98833/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8/
 3. «پدیدآورنده کتاب درباره شر: الاهیات سنتی شر بی‌کفایت است» در سایت انصاف نیوز در تابستان 1400، پیوند http://www.ensafnews.com/310450/%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
 4. «پنج پرده از نمایش زندگی مادرِ کودک دارای معلولیت به بهانه انتشار کتاب شصت نوشته مرضیه اعتمادی»، در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین‌آنلاین، پیوند https://www.dinonline.com/34858/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%90-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%90-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%90-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88/
 5. نقد ترجمه و تألیف در فلسفه دین در ایران، در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین آنلاین، پیوندhttps://urd.ac.ir/fa/cont/10211/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
 6. «در پی تسلای رنج در عرفان عطار نیشابوری، در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، https://urd.ac.ir/fa/cont/10150/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
 7. گزارش کتاب ژن بد! اخلاق آزمایش غربالگری و سقط جنین گزینشی، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین آنلاین و سایت خانه اخلاق‌پژوهان جوان و سایت صدانت. پیوند https://urd.ac.ir/fa/cont/10133/%DA%98%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C
 8. «نیازمند الاهیات بیماری‌نگر اسلامی هستیم»، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان 1399، پیوند https://urd.ac.ir/fa/cont/10020/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
 9. «در پی تسلای الاهی در قرآن کریم»، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین آنلاین، زمستان 1399، پیوند: https://urd.ac.ir/fa/cont/9977/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
 10. «غربالگری و سقط جنین گزینشی» در برنامه تلویزیونی سوره، شبکه 4 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 8 تیر 1400
 11. «مراقب استعاره‌سازی پیرامون بیماری کرونا باشیم» در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، بهار 1399. پیوند https://urd.ac.ir/fa/cont/9505/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
 12. نقد کتاب فلسفه درد، در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، تابستان 1399https://urd.ac.ir/fa/cont/9625/%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 13. «آیا شخص دارای معلولیت معلول به دنیا می‌آید یا به معلول تبدیل می‌شود؟»، در سایت خبرگزاری ایلنا، پاییز 1399. پیوند https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1006069
 14. واکاوی دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین معلول، دانشگاه قرآن و حدیث، پاییز 1398 https://urd.ac.ir/fa/cont/9040/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84
 15. «مستند نغمه­های ناخوانده»، ویژه مادر فرزند دارای معلولیت، تهیه شده در شهرداری تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی، {در دست تدوین}
 16. «خدای مهربان و مسئله شر»، در برنامه زنده سوفیا، رادیو گفتگو، مهر 1399.https://urd.ac.ir/fa/cont/9673/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D8%B4%D8%B1%C2%BB-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%9F
 17. «قرآن و مسئله رنج» در برنامه تلویزیونی سوره، در شبکه 4 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، بهار 1399.
 18. «نقد کتاب آیشمن در اورشلیم» در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1399 پیوندhttps://urd.ac.ir/fa/cont/9778/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 19. نشست معرفی کتاب درباره شر در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1398https://urd.ac.ir/fa/cont/8967/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%D8%AC
 20. نشست نقد و بررسی کتاب درباره شر در دانشگاه ادیان و مذاهب، پاییز 1398، https://urd.ac.ir/fa/cont/8955/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%C2%AB%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 21. تفاوت نگاه به مسئله شر در قرآن و کتاب مقدس، مدرسه اسلامی هنر، بهار 1398، https://urd.ac.ir/fa/cont/8691/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
 22. «از مسئلۀ شر به مطالعات معلولیت رسیدم»: گفت­و­گو با نعیمه پورمحمدی به بهانۀ انتشار کتاب درباره شر، خبرگزاری ایرنا، 25 مهر 1398. پیوند: https://www.irna.ir/news/83517231
 23. «رنج و شر می­تواند ایمان­زدایی کند»: گفت­و­گو به بهانۀ انتشار کتاب درباره شر، خبرگزاری ایرنا، 19 مهر 1398. پیوند: https://www.irna.ir/news/83504649/
 24. «معلولان را «خودی» نمی­دانند»: گفت­وگو با دکتر نعیمه پورمحمدی استاد فلسفه معلولیت»، مجله تجارت فردا: وابسته به روزنامه اقتصاد ایران، 15 تیر 1398. پیوند: http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-31443
 25. « تحلیل و نقد گفتمان تئودیسه‌های سنتی در پاسخ به مسئلۀ شر»، سایت فرهنگی نیلوفر: جستارهایی دربارۀ فرهنگ و زندگی، 20 خرداد 1397. پیوند: http://www.neeloofar.org/index.php/critic/124-article/1821-200397. این مقاله در سایت‌های صدانت و نامه‌نیوز و دین‌آنلاین و الف‌یا نیز منتشر شده است.
 26. «معلولیت در دوران‌های متفاوت از چه منظر الهیاتی روایت شده است؟»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، یکشنبه 12 آذر 1396. پیوند: http://dinonline.com/doc/interview/fa/7572/
 27. «کشف هویت پنهان: گفت‌وگو با دکتر نعیمه پورمحمدی دربارۀ روایت معلولیت»، الف‌یا: مجلۀ ادبی آنلاین، 12 آذر 1396. پیوند: http://old.alefyaa.ir/?p=7398
 28. «شورش متافیزیکی: پاسخی مدرن به مسألۀ شر»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، دوشنبه 29 شهریور 1395. پیوند: http://dinonline.com/doc/article/fa/6699/
 29. «معلولیت و معلولان از نگاه فلسفه و الاهیات پست‌مدرن»، کرسی علمی ترویجی در دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان 95 https://urd.ac.ir/fa/cont/6736/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 30. «مسئله همسانی دلایل اثبات و انکار خدا»، کرسی علمی ترویجی در دانشگاه ادیان و مذاهب، بهار 95، https://urd.ac.ir/fa/cont/5965/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7
 31. «با آکادمی امریکایی دین»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، یکشنبه 15 آذر 1394. پیوند: http://dinonline.com/doc/report/fa/5828/. هم‌چنین با این مشخصات: «تجربه‌ای از آکادمی آمریکایی دین»، سایت تحلیلی ـ خبری عصر ایران، 24 آذر 1394.
 32. «مضامین الاهیات تعزیت در اسلام و مسیحیت»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، دوشنبه 12 آبان 1393. پیوند: http://dinonline.com/doc/note/fa/4365/
 33. به بهانه نقد و بررسی کتاب درباره خدا، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، https://urd.ac.ir/fa/cont/650/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7
 34. معرفی کتاب درباره خدا در مرکز فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1393https://urd.ac.ir/fa/cont/648/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
 35. مصاحبه درباره کارگاه آیینهای دینی مرگ، همایش سه جانبه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه گوته و دانشگاه پتسدام، تابستان 1393 https://urd.ac.ir/fa/cont/4009/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%DA%AF%C2%BB

(چ) چکیدۀ مقالات در همایش‌های بین‌المللی

 1. چکیده مقاله «شیخِ روشنایی و سرکوبِ نابینایان؛ نقدی بر بنیاد دوگانه نور و ظلمت در فلسفه شیخ اشراق با ملاحظۀ مطالعات جدید معلولیت» در همایش بین‌المللی شیخ اشراق و دنیای جدید، بهار 1402.
 2. چکیده مقاله «فلسفه دین از دیدِ گروه‌های در حاشیه» در همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر، آموزش و پژوهش فلسفه دین در ایران، بهار 1400
 3. چکیده مقاله «آیا می‌توان از الاهیات بیماری و الاهیات بیماری‌نگر سخن گفت؟»، همایش نوزایی الاهیات در عصر پساکرونا، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1399.
 4. چکیده مقاله ««ایمان به خدای کامل و بی‌نقص و چالش اشخاص دارای معلولیت»، در همایش ایمان و چالش‌های عصر جدید، در دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الاهیات با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم، پاییز 1399.
 5. چکیده مقاله «تسلای الاهی در دلِ رنج بشری» در چکیده مقالات همایش بینالمللی رهیاف معنویت خداسو در مواجهه با بیماری کرونا، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1400.
 6. چکیده مقاله «آیا ما انسان‌ها از نظر شناختی خداباور شهودی هستییم؟» در چکیده مقالات همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، موسسه حکمت و فلسفه ایران، زمستان 1399.
 7. چکیده مقاله «کرونا و استعاره­هایش؛ شرحی پدیدراشناختی از فرایند دیگری سازی از قربانیان و داغداران کرونا»، در چکیده مقالات همایش بین‌المللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه، دانشکده الاهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، پاییز 1399.
 1. چکیده مقاله «نقض حق مرگ خوب در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در چکیده مقالات همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، در دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1399.
 1. چکیدۀ مقالۀ «دفاع از براهین اثبات وجود خدا بر اساس معرفت‌شناسی دین جورج ماورودس»، چکیدۀ مقالات چهارمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، زمستان 1394.
 2. چکیدۀ مقالۀ «رفع تعارض میان مدارا و هویت دینی از راه الگوی الاهیات تطبیقی مدرن»، چکیدۀ مقالات همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، دی ماه ۱۳۹۳.
 3. چکیدۀ مقالۀ «دین و اخلاق؛ مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره»، چکیدۀ مقالات همایش بین‌المللی اخلاق و ادیان، بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، اسفند ۱۳۹۱.

(ح) چاپ مقاله کامل در کتاب مجموعه مقالاتِ همایش‌های بین‌المللی

 1. چاپ مقاله کامل «کرونا و استعاره­هایش؛ شرحی پدیدراشناختی از فرایند دیگری سازی از قربانیان و داغداران کرونا»، در کتاب مجموعه مقالات همایش بین‌المللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه، دانشکده الاهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، پاییز 1399.
 1. چاپ مقاله کامل «نقض حق مرگ خوب در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، در دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1399.
 1. چاپ مقالۀ کامل «دفاع از براهین اثبات وجود خدا بر اساس معرفت‌شناسی دین جورج ماورودس»، در کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، زمستان 1394.

ارائه مقالات دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی شامل:

 1. ارائۀ مقاله در همایش‌ها

(الف) به فارسی

 1. «االاهیات مادرانگی» در همایش بین‌المللی الاهیات عملی، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1400.
 2. «الاهیات بیماری به مثابه الاهیات عملی» در همایش بین‌المللی الاهیات عملی، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1400.
 3. «ترجمه و تألیف در فلسفه دین در ایران» در همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر، آموزش و پژوهش فلسفه دین در ایران، بهار 1400.
 4. «آیا می‌توان از الاهیات بیماری و الاهیات بیماری‌نگر سخن گفت؟»، در همایش نوزایی الاهیات در عصر پساکرونا، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1399.
 1. «تسلای الاهی در دلِ رنج بشری» در چکیده مقالات همایش بینالمللی رهیاف معنویت خداسو در مواجهه با بیماری کرونا، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1400.
 1. «ایمان به خدای کامل و بی‌نقص و چالش اشخاص دارای معلولیت»، در همایش ایمان و چالش‌های عصر جدید، در دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الاهیات با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم، پاییز 1399.
 2. «آیا ما انسان‌ها از نظر شناختی خداباور شهودی هستیم؟»، همایش عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، زمستان 1399.
 3. «کرونا و استعاره­هایش؛ شرحی پدیدراشناختی از فرایند دیگری سازی از قربانیان و داغداران کرونا»، در همایش چالش کرونا و زندگی مؤمنانه، در دانشکده الاهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، بهار 1399.
 4. «نقض حق مرگ خوب در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، در دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1399.
 5. «دفاع از براهین اثبات وجود خدا بر اساس طرح معرفت‌شناسی جرج ماورودس»، مقالۀ برتر در چهارمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دی 1394.
 6. «رفع تعارض میان مدارای اخلاقی و هویت دینی بر اساس الگوی الاهیات تطبیقی مدرن»، مقالۀ برتر در سومین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دی ۱۳۹۳.
 7. «دین و اخلاق: مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره»، مقالۀ برتر در همایش بین‌المللی اخلاق و ادیان، قم: بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، اسفند 1391.

(ب) به انگلیسی

 1. “Problem of Evil in Cognitive Science of Religion” in Sharif International School on Theism East and West (2), Iran: Tehran, Sharif University, August 2022.
 2. “Humanistic Theology of Motahari”, in Approaches to Kalam: Framing an Islamic-theological Anthropology, Germany: Paderborn, University of Paderborn, March 2016.
 3. “The Existential Problem of Evil in Christianity and Islam”, in 16th Global Conference: Perspectives on Evil, Portugal: Lisbon, March 2015.
 4. “Suffering and Redemption in comparative study”, in Interreligious Dialogue,University of Paderborn, Adyan and Almostafa, February 2014.
 5. “Kierkegaard and Asharites on reason and theology”, in Kierkegaard: A Christian Thinker for Our Time? 2013 Baylor Symposium on Faith and Culture, USA: Texas, University of Biller, November 2013.
 6. “Freedom and Faith in Quran”, in Faith and Freedom, Germany: Paderborn, University of Paderborn, May 2013.
 7. “Existential problem of evil in Bible and Quran”, in Figurations and Conceptions of Evil in Different Religious Contexts Interdisciplinary and Interreligious Workshop, Germany, Goethe University Frankfurt am Main, 19-21 September 2012.
 8. “The Language of Quran”, Interreligious Dialogue between University of Paderborn, Adyan and Almostafa , Germany: Paderborn, University of Paderborn, September 2012.
 1. ترجمه‌ها

(الف) کتاب‌ها

 1. دربارۀ خدا، نوشتۀ مایکل پامر، چاپ اول: تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، بهار ۱۳۹۳، 600 ص.
 2. بازگشت به عقل، نوشتۀ جیمز کلارک، چاپ اول: تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1389، 200 ص.
 3. دربارۀ شر: مقالات برگزیده در فلسفه و الهیات شر، 2 ج، چاپ اول: قم، انتشارت کتاب طه، 1398، 1500ص. چاپ دوم: 1398، چاپ سوم: 1399، چاپ چهارم: 1402.

(ب) مقالات

 1. «در باب تأسف خوردن بر شرور این جهان»، نوشتۀ ویلیام هَسکِر، هفت‌آسمان، سال نوزدهم، شمارۀ 72، بهار و تابستان 1396، ص 41-56.
 2. «آتوریتۀ معرفتی باور دینی»، نوشتۀ لیندا زاگزبسکی، تلخیص و ترجمه: علی کلانی و نعیمه پورمحمدی، هفت‌آسمان، شمارۀ 61 و 62، بهار و تابستان 1393، ص 193-213.
 1. «رنج را جدی بگیریم 1» و «رنج را جدی بگیریم 2»، نوشتۀ کنث سورین، در مجلۀ اینترنتی الف‌یا، 17/2/1396 و 20/2/1396. پیوندها: http://old.alefyaa.ir/?p=4093 و http://old.alefyaa.ir/?p=4177. عنوان اصلی: Surin, Kenneth, “Taking Suffering Seriously” in Theology and the Problem of Evil (Oxford: Basil Blackwell, 1986), pp. 142-153.
 2. سخنرانی‌های علمی

(الف) به فارسی

 1. «رونمایی از کتاب انتخاب کودکان، تنگناهای اخلاقی دخالت ژنتیک»، تهران: کتابفروشی فرهنگان فرشته، تابستان 1402
 2. «التیام‌بخشی به رنج انسان»، در مدرسه بهاره ادیان در خدمت انسان، در دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی، بهار 1402.
 3. سلسله نشست‌های «پدیدارشناسی پزشکی»، انجمن مدیکیشن، در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، بهار 1402
 4. «فلسفه دین با دین چه می‌کند؛ اثبات، انکار یا درنگ؟» در مدرسه بهاره دانشکده فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، بهار 1402.
 5. «در پیِ فهم شر در قرآن»، در انجمن معارف اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1402
 6. «تجربه دینی از زبانِ علوم شناختی»، در نشست تخصصی الاهیاتِ علوم شناختی و فناوری‌های مرتبط، دانشگاه قم، زمستان 1401.
 7. «فلسفه اخلاق با رویکرد علوم شناختی»، در انجمن معارف اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1401.
 8. «مناسک پرهزینه روزه‌داری از منظر علوم شناختی دین»، در دوره جامع معنویت و زندگی، در آکادمی بین‌المللی حکمت، بهار 1402.
 9. «گرامی‌داشت اشخاص دارای معلولیت» در روز جهانی معلولیت، در قم: کتابخانه آیه الله بروجردی در حرم فاطمه معصومه (ع)، 12 آذر 1402
 10. «هویت معلولیت و غیبت اشخاص دارای معلولیت، دو عنصر نادیده در برنامه‌ریزی شهری»، در قم: ساختمان شهرداری، روز جهانی معلولیت، 12 آذر 1401.
 11. «فلسفه دین مبتنی بر آزمون چیست؟ معرفی نمونه مسئله شر در فلسفه دین مبتنی بر آزمون»، تهران: مدرسه زمستانه نسبت فلسفه دین و دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1401.
 12. «مسئله شر در فلسفه مبتنی بر آزمون»، تهران: گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1401
 13. «مسئله شر در علوم شناختی دین»، تهران، دومین مدرسه خداباوری شریف، شرق و غرب، در دانشگاه صنعتی شریف، تابستان 1401.
 14. «شر و معنای زندگی»، تهران: موسسه فرهنگی اطلاعات، زمستان 1401
 15. «له و علیه غربالگری»، مناظره با کیارش آرامش و محمد راسخ، در مدرسه مجازی تردید، تابستان 1401.
 1. «جهانی‌سازی فلسفه دین» در مدرسه زمستانی فلسفه دین، آینده فلسفه دین و امکانات پیش‌رو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1400.
 1. «شر و رنج» در مدرسه زمستانی فلسفه دین جهانی در انجمن فلسفه دین ایران در زمستان 1400.
 2. «اخلاق مادرانگی» در انجمن علمی فلسفه در دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1400.
 3. «اخلاقِ سندروم داون؛ کدام راه در برقراری ارتباط با اشخاص دارای سندروم داون اخلاقی است؟»، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان قم، زمستان 1400.
 4. «مسئله شر در الاهیاتِ مدرن»، دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، زمستان 1400.
 5. «بدن‌های وحشی؛ نگاه فمینیستی به مسئله معلولیت» در اتاق تخصصی فلسفه اخلاق: فرونسیس حکمت علمی در کلاب هاوس، زمستان 1400.
 6. «سلسله سخنرانی­های جهانِ معلول­ساز» با عناوین «معلولان را بر روی خط شبکه‌های اجتماعی چگونه روایت می‌کنند؟»، «مرجع قصه‌گویی از معلولان در شبکه‌های اجتماعی کیست؟»، «آیا نام‌ها و هویت‌هایی که به معلولان در شبکه‌های اجتماعی داده می‌شود اخلاقی‌اند؟» در وبسایت ویدئویی کافه سرو، پاییز 1400
 7. «ملاحظات اخلاقی غربالگری جنین»، در انجمن علمی اخلاق در علوم و فناوری، پاییز 1400
 8. «نقد کتاب نیستی آرام» در برنامه رادیویی بوتیقای ادبیات، رادیو فرهنگ، پاییز 1400
 9. «معلولیت و ارتباط آن با فلسفه پزشکی»، در برنامه رادیویی سوفیا در رادیو گفتگو، تابستان 1400
 10. «از غربالگری گزینشی تا سقط جنین معلول؛ یک بررسی اخلاقی» در برنامه تلویزیونی سوره در شبکه چهار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1400
 11. «دین‌پژوهشی معلولیت‌نگر؛ بازخوانی سنت و منابع اسلامی از منظر مطالعات معلولیت»، در انجمن علمی دین‌پژوهی ایران، پاییز 1400
 12. «بررسی چالش‌های اخلاقی سقط جنین گزینشی»، در مرکز بسیج اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت، تابستان 1400
 13. «بررسی چالش‌های اخلاقی سقط جنین گزینشی»، در پویش جوان بمان در مشهد، طرقبه، تابستان 1400
 14. «سقط جنین دارای معلولیت؛ آری یا خیر؟» در کمپین دفاع از حقوق معلولان، بهار 1400
 15. «درباره سقط جنین» در موسسه فرهنگی خانه آشنا، بهار 1400
 16. «زن و زنانگی در قرآن کریم» در سلسه نشست رمضانی در سایت دین آنلاین، بهار 1400
 17. «در پی تسلای رنج در عرفان عطار نیشابوری» در دوره تخصصی عرفان و معنویت، در موسسه بین‌المللی حکمت، بهار 1400
 18. «معلولیت و سیاست‌های نام‌گذاری»، در سلسه نشست‌های فراسوی معلولیت در آینه حقوق و جامعه، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1400.
 19. شبهات کرونایی با موضوع شر، مناظره دکتر نعیمه پورمحمدی و دکتر محمدعلی مبینی، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خبرگزاری بین‌المللی قرآن، بهار 1400.
 20. «لایو با اندیشوران، گفتگو با نعیمه پورمحمدی درباره کتاب چالشی ژن بد!» دین آنلاین، بهار 1400.
 21. نقد و بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده، رشد جمعیت، جلوگیری از سقط جنین و غربالگری جنین»، در اتاقی از آن خود، در کلاب هاوس، بهار 1400
 22. «معرفی کتاب درباره شر» در جامعه المصطفا العالمیه، مرکز قم، زمستان 1399.
 23. «نقد کتاب آیشمن در اورشلیم» در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1399.
 24. «به سوی الاهیات جدید امداد»، سلسله سخنرانی‌های همایش امدادرسانی در آینه دین، هنر و اخلاق، زمستان 1399.
 25. «چهره زنانه مسئله شر»، در موسسه فرهنگی خانه آشنا، زمستان 1399.
 26. «آتوریته دینی و اخلاقی»، در موسسه فرهنگی صدانت، زمستان 1399.
 27. «فلسفه دین زنانه‌نگر»، در انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان 1399
 28. «الاهیات شر» در دانشگاه اصفهان، دانشکده الاهیات و معارف اهل‌البیت، زمستان 1399.
 29. «رنج بیماری؛ در پی حکمت الاهی یا حکمت بشری؟»، در نشست علمی بازخوانی حکمت رنج و بیماری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، پاییز 1399.
 30. «آیا شخص دارای معلولیت، معلول به دنیا می‌آید یا به معلول تبدیل می‌شود؟»، کمپین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت، پاییز 1399
 31. «ژن خوب، ژن بد! اخلاق سقط جنین در موارد ناهنجاری جنینی»، کتابخانه دانشکده الاهیات دانشگاه تهران، پاییز 1399
 32. «نقد کتاب فلسفه درد»، نوشته وتلسن، ترجمه محمد کریمی، تهران: موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، تابستان 1399.
 33. «نام­گذاریِ معلولیت؛ معلولان را با چه نام­هایی بخوانیم؟»، در کمپین معلولان کشور، بهار 1399.
 34. «معلولان را بر روی خط شبکه­های اجتماعی چگونه روایت می­کنند؟»، در انجمن اخلاق فناوری اطلاعات ایران، وابسته به قم: دانشگاه دارالحدیث، تابستان 1398
 35. «معرفی کتاب دربارۀ شر»، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1398.
 36. «الاهیات روایی شر»، تهران: مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب، پاییز 1398.
 37. «معرفی کتاب جهان معلول­ساز؛ دربارۀ اخلاق معلولیت»، تهران: شهرداری تهران، معاونت امور بانوان، همایش نغمه­های ناخوانده،  ویژه مادران فرزندان دارای معلولیت، پاییز 1398.
 38. «معرفی کتاب جهان معلول­ساز؛ دربارۀ اخلاق معلولیت»، دزفول: انجمن دوستداران کتاب دزفول، پاییز 1398.
 39. «معرفی کتاب جهان معلول­ساز؛ دربارۀ اخلاق معلولیت» قم: خانه اخلاق پژوهان جوان، پاییز 1398.
 40. «بررسی اخلاقی سقط جنین دارای معلولیت»، قم: دانشگاه قرآن و حدیث، گروه اخلاق کاربردی، پاییز 1398.
 41. «معرفی کتاب درباره شر»، تهران: مرکز فرهنگی شهر کتاب، پاییز 1398.
 42. «معرفی کتاب درباره شر»، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، پاییز 1398.
 43. «معرفی کتاب دربارۀ شر»، شیراز: کانون فرهنگی آرکه و کتابفروشی شیرازه، پاییز 1398.
 44. «کارگاه تصاویر گوناگون خداوند در الاهیات مدرن»، شیراز: کانون فرهنگی آرکه، پاییز 1398.
 45. «در پی تسلای الهی؛ مسئلۀ شر در قرآن کریم و عطار و مولونا» شیراز: نهاد رهبری در دانشگاه شیراز، پاییز 1398.
 46. «اخلاق معلولیت»، تهران: مرکز آموزشی علمی-کاربردی «رعد» وابسته به سازمان بهزیستی کشور، تابستان 1398.
 47. «چگونگی رویکرد قرآن کریم به مسألۀ شر و مقایسۀ آن با کتاب مقدس»، قم: مدرسۀ دراماتورژی قرآن کریم وابسته به مدرسۀ اسلامی هنر، بهار 1398.
 48. «کارگاه‌ اخلاق معلولیت»، قم: دفتر فرهنگ معلولین، زمستان 1397 و بهار 1398.
 49. «سلسله سخنرانی الاهیات‌های  مدرن»، 12 جلسه، وبسایت ویدیویی کافه سرو، زمستان 1397.
 50. «سالم‌سالاری و معلول‌سازی؛ سخنی در باب اخلاق معلولیت»، قم: خانۀ اخلاق‌پژوهان جوان، آذر 1397.
 51. «کارگاه مسألۀ شر در فلسفه و الهیات مدرن»، 40 ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهگی، پاییز 1397.
 52. «روایت‌های رنج»، در بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، آّبان 1396.
 53. «گزارش از وضعیت علمی دانشگاه ادیان»، مسکو: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مرداد 1396.
 54. «سبک زندگی زن مسلمان ایرانی»، در شهر ایروان در کشور ارمنستان در فوریه ۲۰۱۵
 55. «مساله اگزیستانسی شر»، دانشگاه ادیان و مذاهب،  آذر 1393.
 56. «معرفی کتاب دربارۀ خدا»، جلسۀ نقد و بررسی کتاب دربارۀ خدا نوشتۀ مایکل پامر، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، همراه با نقد مصطفی ملکیان، تهران: خانۀ کتاب، آبان ۱۳۹۳.
 57. «مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعرۀ متقدم به ایمان و اخلاق»، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۸۹.

(ب) به انگلیسی

 1. “Comparative Theology and Human Unity”, Iran: University of Religions and Denominations, June 2015.
 2. “Comparative Study on Salvation”, USA: Eastern Mennonite University, November 2015.
 3. “Study of Religion in Seminary Schools in Iran”, USA: The University of Chicago, Faculty of Theology, November 2015.
 4. “Suffering of Jesus Christ and Suffering of Imam Hussein; A comparative study”, Germany: Koblenz , January 2015.
 5. “Problem of Suffering, a Comparison of Christianity and Islam”, Germany: Koblenz, University of Vallendar , January 2015.
 6. “The Problem of Suffering from the perspective of Comparative Theology: Islam and Christianity”, Germany: Frankfurt, University of Goethe, Faculty of Comparative Religions, January 2015.
 7. “Common Theological and Sociological Functions of Hossain’s Martyrdom and Jesus Christ Cross”, Germany: Universität Paderborn, Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, July 2014.
 8. “Problem of evil from the comparative theology’s perspective”, Germany: Universität Paderborn, Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, May 2014.

 

 1. کرسی‌های ارائه نظریه
 1. «ایمان به خدای کامل و بی‌نقص و چالش اشخاص دارای معلولیت» در کرسی‌ ارائه نظر در انجمن کلام حوزه علمیه قم و پردیس فارابی دانشگاه تهران، آذر 1399.
 2. «معلولیت و معلولان در نگاه الهیات  و فلسفۀ پست‌مدرن»، در کرسی‌های علمی ترویجی در پژوهشکدۀ ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب، بهمن 1395.
 3. «مسألۀ هم‌سانی دلایل اثبات و انکار خدا»، در کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در پژوهشکدۀ ادیان وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب، اردیبهشت 1395.
 4. سخنران ناقد با موضوع «امامت به مثابۀ پاسخ اگزیستانسی به نیاز انسان در رابطۀ با خدا»، در کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه  ادیان و مذاهب، بهمن 1394.
 1. پایان‌نامه

(الف) دکتری (راهنما)

 1. «بررسی امکان تغییر باور دینی و الاهیاتی و مکانیسم‌های آن در علوم شناختی دین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: احمد سواری.
 2. «تبیین مسئله شر و نقد و بررسی‌ راه حل‌های آن از دیدگاه سهروردی و پلانتینگا، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه اسلامی، راهنمای اول: محمد ملکی، راهنمای دوم: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: سیدمهدی موسوی درچه
 3. «نسبت شر و معنای زندگی؛ بررسی دیدگاه مریلن آدامز»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی علیمردی، دانشجو» علی عبدی
 4. «راه حل مسئله شر در عرفان ابن عربی و نقد و بررسی آن از چشم‌انداز فلسفه دین معاصر»، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق، الاهیات و علوم سیاسی، رشته عرفان و تصوف اسلامی، راهنمای اول: هادی وکیلی، راهنمای دوم: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: طاهره باغستانی
 1. «تحلیل جایگاه مسئولیت معرفتی از دیدگاه جوادی آملی با تکیه بر نظریات معرفت‌شناسی معاصر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی علیمردی، دانشجو: زینب عسکریان، دفاع: بهار 1401.
 2. «دین‌پژوهی محرومیت‌نگر؛ تحلیل فلسفی معارف دینی اسلامی درباره محروم و محرومیت از منظر مطالعات دین و طبقه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: باقر طالبی دارابی، دانشجو: محمدرضا شیخ‌الاسلامی.
 3. «تبیین علوم شناختی دین از قوه ذهن انگاری در کودکان 3 تا 7 سال و بررسی تأثیر آن در پیدایش باور دینی به حیات پیش از تولد و حیات پس از مرگ»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فروزنده.
 4. «نقد گفتمانی و نقد اخلاقی پاسخ‌های علامه طباطبایی و شهید مطهری به مسئله شر»، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق، الاهیات و علوم سیاسی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مالک حسینی، دانشجو: زهرا یحیاپور، داوران: دکتر قدرت‌الله قربانی و دکتر رسول رسولی‌پور و دکتر ابوالفضل محمودی، تاریخ دفاع: تابستان 1402.
 5. «بررسی رویکرد فمینیستی به معلولیت از دیدگاه سوزان وندل »، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ زنان، رشتۀ مطالعات زنان، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی لکزایی و محسن فتاحی، دانشجو: فاطمه فهیمی، تاریخ دفاع: زمستان 1399.
 6. «بررسی اشکال دوسویگی براهین وجود خدا بر اساس طرح جرج ماورودس از ماهیت برهان»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: رسول رسولی‌پور، داوران: رضا اکبری و محمد جاودان و علی شهبازی، دانشجو: محمدسعید اکبری دهقان، تاریخ دفاع: 5/11/1396.
 7. «بازیابی مؤلفه‌های الاهیات خدای گشوده در سنت نقلی شیعۀ امامیه»، دانشگاه ادیان و مذهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ الاهیات تطبیقی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: حمیدرضا شریعتمداری و محمدتقی انصاری پور، دانشجو: عرب‌نژاد.
 8. «مطالعۀ تطبیقی نفس­شناسی در دیدگاه الهیات پویشی و حکمت متعالیه با بررسی آرای دیوید گریفین و ملاصدار»، دانشگاه ادیان و مذهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ الاهیات تطبیقی، راهنما: نعیمه پورمحمدی و علی شهبازی، دانشجو: رامین باباگل­زاده
 9. «بازخوانی روشنفکری دینی مجتهد شبستری با تکیه بر رویکرد پسامبناگروی ونزل هویستین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده  ادیان، رشتۀ دین پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمدباقر طالبی دارابی و حمید طالب، دانشجو: صغیرا

 (ب) دکتری (مشاور)

 1.  «تبیین ملاصدرا از قوای ادراکی حیوانات و ارزیابی تطبیقی آن بر مبنای آیات قرآن کریم»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: فاطمه توفیقی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد مولائی.
 2. «مقایسه تطبیقی نجات از دیدگاه اشاعره و امامیه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: حمید ملک مکان، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: سجاد فضلعلی. دفاع بهار 1399.
 3. «تأثیر هولوکاست بر الهیات یهودی و مسیحی قرن بیستم»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ الهیات تطبیقی، راهنما: علی شهبازی و بهروز حدادی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد عرفان جابری، دفاع پاییز1399
 4. «نسبت عقل و نقل در پاسخ به مسئلۀ شر: مقایسۀ دیدگاه ملاصدرا و نوصدراییان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی، راهنما: رضا برنجکار، مشاور: نعیمه پورمحمدی و هادی وکیلی، دانشجو: مهدی بهرامی، دفاع پاییز 1399.

 

 (ج) کارشناسی ارشد (راهنما)

 

 1. «گزارشی از علوم شناختی در اخلاق با تکیه بر نظریات نورنزیان و پورزسکی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه اخلاق، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مطهره محفوظی
 2. «فلسفه دین معلولیت‌نگر؛ الگوی اسلامی: بررسی آرای فلاسفه اسلامی با تاکید بر ملاصدار و ابن سینا و متکلمان اسلامی با تأکید بر فخررازی و مطهری از چشم‌انداز مطالعات جدید معلولیت»، دانشگاه ادیان، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: رقیه حق‌گویان.
 3. «نقد تئودیسه‌های سنتی در پاسخ به مسئله شر براساس تحلیل کتاب «رنجی که من کشیدم» اثر سی.اس لوئیس»، دانشگاه  ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمدمهدی میراحمدی، داور: علی شهبازی، دفاع تابستان 1401.
 4. «ترجمه مجموعه مقالاتی با موضوع علوم شناختی دین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما» نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد یوسفلویی. داور: حامد قدیری، دفاع: زمستان 1401
 5. «مراقبت معنوی از بیماران در بیمارستان؛ روایت تجربه زیسته»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: امیرحسین دوستی، داور: باقر طالبی دارابی، دفاع زمستان 1400.
 6. «آموزه های اعتقادی روایات امامیه در مواجهه با بیماران باورمند به ائمه اطهار»، دانشگاه قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث اصفهان، استاد راهنما: نعیمه پور محمدی، استاد مشاور: محمدجعفر رضایی، دانشجو: لیلا شمس.
 7. «بررسی نظریه فطرت در اندیشه شیعۀ معاصر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محدثه سلیمانی.
 8. «مقایسۀ مفهوم و ابعاد کلامی ارادۀ خدا از دیدگاه اشاعره و شیعه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محدثه صدر.
 9. «پاسخ به مساله رنج از دیدگاه عرفای اسلامی با تاکید بر مولانا و عطار»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین­شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی لکزایی، داور، محمد سوری، دانشجو: مریم اسماعیلی، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 10. «پاسخ به مسئلۀ شر از دیدگاه مکتب تفکیک با تأکید بر میرزای اصفهانی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: امداد توران، دانشجو: حیدریه، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 11. «بررسی رویکرد فلسفۀ دین زنانه‌نگر به مسئلۀ شر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: صانع پور، داور: فاطمه توفیقی، دانشجو: فاطمه دادرس، تاریخ دفاع: تابستان 98.
 12. «عشق به مثابۀ معنای زندگی: مقایسۀ دیدگاه مولوی و فیلسوفان تحلیلی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور، هادی فاضلی، دانشجو: فهیمه فاضلی.
 13. «ترجمه فصل صفات خدا از کتاب باور به خدا نوشته ماوسون»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مرادی.
 14. «صفت تأثیرناپذیری الهی، ترجمه و تحلیل کتاب آناستازیا اسکروتن»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: میثم مولائی، دانشجو: محمد خیریان، تاریخ دفاع: تابستان 98.
 15. «بررسی مقایسه‌ای ایمان و الحاد برآمده از موقعیت‌های مرزی اگزیستانس»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: فاطمه توفیقی، داور: مهدی لکزایی، دانشجو: کوثر وکیلی، تاریخ دفاع: شهریور 1397.
 16. «تبیین آلستون و برگمن از خداباوری شک‌گرایه و بررسی اشکالات آن»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: محمود مروارید، دانشجو: سیداحمدرضا هاشمی، تاریخ دفاع: پاییز 1397.
 17. «تبیین دیدگاه کِنِث سورین در نقد گفتمانی تودیسه‌ها»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: مهدی اخوان، دانشجو: مهدی خسروی سرشکی، تاریخ دفاع: 25/6/1396.
 18. «خداباوری شکاکانه از دیدگاه ویکسترا و پرین؛ ترجمه و تحلیل»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمد حقانی‌فضل، داور: محمود مروارید، دانشجو: محمدرضا سیفی، تاریخ دفاع: 30/11/1396.
 19. «مقایسۀ کارکردهای تصلیب عیسی مسیح از منظر مسیحیان و شهادت امام حسین (ع) از منظر شیعیان»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهراب صادق‌نیا، دانشجو: زهرا حسین‌زاده، تابستان 1396.
 20. «بررسی روایت‌های جدید برهان مسیحی اثبات وجود خدا از راه معجزه (روایت تیلیش، هالن و سویین‌برن)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمدتقی انصاری‌پور، داور: مهراب صادق‌نیا، دانشجو: نرجس دانشی، تاریخ دفاع: 3/3/1395.
 21. «تحلیل و نقد تئودیسۀ اعتراض در پاسخ به مسئلۀ شر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: فاطمه توفیقی، داور: سیدحسن اسلامی اردکانی، دانشجو: میثم فصیحی رامندی، تاریخ دفاع: 11/8/1394.
 22. «رابطۀ رنج با معناداری زندگی از دیدگاه قرآن و روایات»، دانشگاه معارف اسلامی، گروه مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: عسکری سلیمانی امیری، داور: گرامی، دانشجو: زینب یوسفی نصرآباد سفلی، تاریخ دفاع: 2/4/1394.
 23. «پاسخ مسألۀ اگزیستانسی شر از راه الاهیات شبانی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی، داور: عبدالله غلامرضا کاشی، دانشجو: محمود نظری، تاریخ دفاع: 2/3/1394.
 24. «نقد وهابیت از نگاه اشاعرۀ معاصر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی فرمانیان، داور: سیدلطف‌الله جلالی، دانشجو: لیلا آقابالازاده کلجاهی، تاریخ دفاع: بهار 1394.
 25. «ترجمۀ فصل دوم و سوم از کتاب پسامبناگروی: مطالعۀ میان‌رشته‌ای علم و دین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین­شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمدباقر طالبی دارابی، دانشجو: حمید طالب، تاریخ دفاع: زمستان 1393.
 26. «مقایسۀ رابطۀ عقل و دین از منظر مکتب ویتگنشتاینی (الاهیات بر پایۀ بازی‌های زبانی) و مکتب تفکیک»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: احمدرضا مفتاح، داور: حسن قنبری، دانشجو: رامین باباگل‌زاده، تاریخ دفاع: 9/6/1393.
 27. «معنای رنج در الاهیات مسیحی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهراب صادق‌نیا، داور: احمدرضا مفتاح، دانشجو: کبری گودرزوند، تاریخ دفاع: پاییز 1392.
 28. «تطور مبانی معرفتی اخلاق در اشاعره»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: حمید ملک‌مکان، داور: موحدنیا، دانشجو: معصومه کریمی طاهری،  تاریخ دفاع: پاییز 1392.
 29. «خداشناسی در اندیشۀ علامه مجلسی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: امداد توران، داور: قاسم جوادی صفری، دانشجو: مرضیه امری، تاریخ دفاع: 20/1/1392.
 30. «امامت در اصول کافی با تأکید بر شرح علامه مجلسی در مرآة العقول»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: حمید ملک‌مکان، دانشجو: شهناز صفربگی، تاریخ دفاع: تابستان 1391.

(د) کارشناسی ارشد (مشاور)

 1. «نسبت خدا و شرور در حکمت متعالیه با نظر به چالش‌های معاصر»، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: قدرت‌الله قربانی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: روح‌الله آقایی.
 2. «بررسی صفت خیر بودن خدا از منظر تفسیر المیزان و شهر خدای آگوستین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: فاطمه توفیقی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، داور: محمدحسین محمدی مظفر، دانشجو: علی رضاپور، تاریخ دفاع: زمستان 1394.
 3. «حجیت معرفتی باور دینی و باور اخلاقی از نگاه لیندا زاگزبسکی با تکیه بر کتاب Epistemic Authority»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: رسول رسولی‌پور، مشاور: نعیمه پورمحمدی، داور: باقر طالبی دارابی، دانشجو: علی کلانی طهرانی، تاریخ دفاع: 27/6/1393.
 4. «بررسی تعارض میان علم و دین با تأکید بر دیدگاه الوین پلنتینگا»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، دانشجو: مطهره شکوئی‌پور عالی‌نام، راهنما: رسول رسولی‌پور، مشاور: نعیمه پورمحمدی، تاریخ دفاع: تابستان 1392.

 (ه‍) داوری پایاننامه (دکتری)

 1. «نگاه علوم شناختی به استعاره در تبیین معرفت دینی»، دانشگاه پیام نور تهران، مرکز تحصیلات تکمیلی، گروه فلسفه دین، راهنما: جلال پیکانی، مشاور: عبدالرضا صفری، دانشجو: کاویس سوره، دفاع: بهار 1402
 2. «معضلات اخلاقی سقط جنین معلول با رویکرد اسلامی»، دانشگاه معارف اسلامی، رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش اخلاق اسلامی، استاد راهنما: علیرضا آل بویه، استاد مشاور: محمدجواد فلاح، محسن رضایی آدریانی، داوارن: نعیمه پورمحمدی، حسن عبدی، دانشجو: محدثه مولوی، دفاع: زمستان 1401.
 3. «بررسی چگونگی علم خداوند به شرطی¬های خلاف واقعِ آزادی: نقد مولینیزم»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، گروه فلسفه دین، استاد راهنما: ابراهیم آزادگان و مهدی اصفهانی، استاد مشاور اعظم قاسمی، دانشجو: فریدالدین سبط، تاریخ دفاع: تابستان 1401.
 4. «وجه جامع قرائت‌های مختلف از جبر و اختیار با تأکید بر نظریه‌های کسب، امربین‌الامرین و خلق افعال عباد و تأثیر آن در تقریب مذاهب اسلامی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب، گروه مذاهب کلامی، استاد راهنما: مهدی فرمانیان، استاد مشاور: اکبر باقری، دانشجو: محسن صالحی مازندرانی، تاریخ دفاع: تابستان 1401.
 5. «امکان کاربست الهیات امید مولتمان در کلام شیعی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین پژوهی، اساتید راهنما: احمدرضا مفتاح و باقر طالبی دارابی، استاد مشاور: مهراب صادق­نیا، اساتید داور: سیدحسن اسلامی و نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مریم شهرزاد، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 6. «شر، شیطان و رنج در ادبیات فئودور داستایوفسکی (با تأکید بر رمان برادران کارامازوف) و میخائیل بولگاکوف (با تأکید بر رمان مرشد و مارگاریتا)، دنشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه ادیان ابراهیمی، استاد راهنما: حمید بخشنده، اساتید مشاور: الیاس عارف­زاده و آبتین گلکار، اساتید داور: مهراب صادق­نیا و نعیمه پورمحمدی، دانشجو: سیده مریم سرمدی، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 7. «بررسی مبانی تفسیر کلام الاهی از دیدگاه ابوالحسن اشعری و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر قرائت روشنفکران جدید از وحی الاهی»، اساتید راهنما: علی اله­بداشتی و حمید ملک­مکان، استاد مشاور: مصطفی سلطانی، استاد داور: نعیمه پورمحمدی، مهدی فرمانیان و محمد  محمدی مظفر، دانشجو: علی بهجتی، تاریخ دفاع: بهار 1399.
 8. «شاخصه­های کفر و ارتداد از منظر امامیه، اشاعره و سلفیه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب، رشته مذاهب اسلامی، راهنما: سیدابوالحسن نواب و مهدی فرمانیان، مشاور: معینی­فر، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فرهنگ محمودزاده، تاریخ دفاع: بهار 1399.
 9. «خاستگاه مسئولیت اخلاقی نسبت به انسان­های دیگر؛ ارزیابی نظریه­های اخلاقی فلسفی با تأکید بر اخلاق اسلامی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، رشته دین پژوهی، راهنما: هادی صادقی و محسن جوادی، مشاور: محمدمهدی علیمردی، داوران: نعیمه پورمحمدی و علیرضا آل بویه و حمیدرضا شریعتمداری، دانشجو: محمدامین خوانساری، تاریخ دفاع: زمستان 1398.
 10. «بررسی و نقد مسئلۀ شر از دیدگاه دیوید گریفین»، دانشگاه تهران، دانشکده الاهیات پردیس فارابی، رشته فلسفه دین، راهنما: منصور نصیری، مشاور: محمد محمدرضایی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: یدالله رستمی، تاریخ دفاع: تابستان 1398
 11. «ارزیابی و تحلیل معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و معناشناختی صفات الاهی در اندیشۀ ابومنصور ماتریدی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، دانشجو: علی محمدی، راهنما: سیدلطف‌الله جلالی، مشاوران: سیدابوالحسن نواب و عبدالمؤمن امینی، دانشجو: علی محمدی، داور: نعیمه پورمحمدی، تاریخ دفاع: زمستان 1397.
 12. «فلسفۀ اگزیستالیستی مرگ در نهج البلاغه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، دانشجو: طاهره صاحب‌الزمانی، راهنمایان: سیدعلی علم‌الهدی و الله‌کرم کرمی‌پور، مشاور: محمدمهدی علیمردی، داور: نعیمه پورمحمدی، تاریخ دفاع: پاییز 1397.
 13. «برهان تجربه دینی از دیدگاه هیک و ملاصدرا»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: حسن قنبری، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فرهاد عمورضایی، تاریخ دفاع: تابستان 1397.
 14. «تحلیل و بررسی تفاسیر جدید از فلسفۀ دین کانت و تأثیر آن بر الاهیات»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: احمدرضا مفتاح، مشاوران: محمد لگنهاوزن و الله‌کرم کرمی‌پور، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مصطفی صالحی، تاریخ دفاع: تابستان 1397.
 15. «ارتباط علم و دین در عصر تکثر آگاهی: پژوهشی در باب ربط و نسبت بحران معنا با عقلانیت»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: ابوالقاسم فنایی، مشاوران: باقر طالبی دارابی و مهدی لکزایی، داوران: بیژن عبدالکریمی و حسن محدثی و نعیمه پورمحمدی، دانشجو: حمید طالب، تاریخ دفاع خرداد 1397.
 16. «بررسی دیدگاه خداباوری گشوده در مورد علم پیشین الهی به افعال اختیاری انسان»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفه، راهنما: رضا گندمی نصرآبادی، مشاوران: بهرام علیزاده و علی فتحی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمدرضا زارع بیدکی، تاریخ دفاع: تابستان 1397.
 17. «نقد و بررسی معرفت‌شناسی دین در آثار میرزا مهدی اصفهانی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: یوسف دانشور نیلو، مشاوران: الله‌کرم کرمی‌پور و مصطفی جعفرطیاری، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: عباس شاه‌منصوری، تاریخ دفاع: زمستان 1396.
 18. «نقد و بررسی نظریۀ مرجعیت به مثابۀ ملاک ارزش‌داورانه در توجیه باورهای دینی با تأکید بر آراء سروش و کلیفورد»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: قاسم پورحسن، مشاوران: باقر طالبی دارابی و حسین کلباسی اشتری، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: نجم‌السادات الحسینی، تاریخ دفاع: تابستان 1396.
 19. «بررسی انتقادی دیدگاه برایان دیویس دربارۀ مسئلۀ شر و ارائۀ راه‌حل پیشنهادی»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: منصور نصیری، مشاوران: محمد محمدرضایی و سیدمحمدعلی دیباجی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: ذوالفقار ناصری صدر، تاریخ دفاع: تابستان 1396.
 20. «سعادت انسان از منظر فخر رازی و علامه طباطبایی (بررسی مقایسه‌ای)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: محمد محمدرضایی، مشاوران: حمید ملک و رضا الهی‌منش، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: اکرم باغخانی، تاریخ دفاع: بهار 1395.
 21. «کرامت انسان از دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا؛ آثار و پیامدها (کلامی و اخلاقی)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: محمد محمدرضایی، مشاوران: حمید ملک‌مکان و مهدی فرمانیان اَرانی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فتانه درتاج، تاریخ دفاع: زمستان 1394.

(و) داوری پایاننامه (کارشناسی ارشد)

 1. «بررسی مفهوم خدا از دیدگاه ابن عربی: تبیین رابطه خدا با جهان و انسان» دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، رشته فلسفه دین، راهنما: وحید سهرابی­فر، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مهدی دهقان، تاریخ دفاع: بهار 1399.
 2. «مبانی قانون طبیعی، نقش و جایگاه آن در اخلاق دینی: بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طالقانی و پروفسور فینیس»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: ابوالقاسم فنایی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: ایوب افضلی، تاریخ دفاع: شهریور 1397.
 3. «بررسی پاسخ خداگرایی گشوده به جبرگرایی الهیاتی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: محمدصالح زارع‌پور، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: علی رضایی‌نیا صومعه‌سرایی، تاریخ دفاع: 17/10/1396.
 4. «پاسخ اگزیستانسیالیستی به مسألۀ شر مبتنی بر هستی‌شناسی هیدگر»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: حسن قنبری، مشاور: علی فتحی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: علی هادوی، تاریخ دفاع: شهریور 1396.
 5. «بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های (صفات) انبیاء اولوالعزم از دیدگاه شیعۀ اثناعشری و اشاعره»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: حمید ملک‌مکان، مشاور: مصطفی کاظمی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: راضیه فرازمند، تاریخ دفاع: تابستان 1395.
 6. «رویارویی مسیحیت معاصر با پدیدۀ الحاد نوین (با تکیه بر نظرات داوکینز، دَنِت)، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: همایون همتی، مشاور: علی شهبازی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مرتضی پیرو جعفری، تاریخ دفاع: تابستان 1394.
 7. «مقایسۀ مفهوم مرگ و نقش آن در بازدارندگی در اسلام و مسیحیت با تکیه بر قرآن و عهدین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: مهراب صادق‌نیا، مشاور: محمدمهدی مظفر، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محسن گلپایگانی، تاریخ دفاع: شهریور 1392.
 8. «نسبت بین دین و اخلاق در نگاه زاگزبسکی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین پژوهی، راهنما: محسن جوادی، مشاور: سیدحسن اسلامی اردکانی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: شیما شهریاری، تاریخ دفاع: تابستان 1392.
 9. «مقایسۀ رؤیت خداوند میان عدلیه و اهل حدیث و اشاعره (نقد و بررسی)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ شیعه‌شناسی، رشتۀ فرق تشیع، راهنما: سیدعلی موسوی‌نژاد، مشاور: مصطفی سلطانی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: طاهره جوادنیا، تاریخ دفاع 1391.
 10. «ترجمۀ بخشی از کتاب عرفان: ماهیت آگاهی معنوی و بسط آنِ اولین آندرهیل»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب اسلامی، رشتۀ تصوف و عرفان اسلامی، راهنما: خلیل قنبری، مشاور: رضا الهی‌منش، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد کیوانفر، تاریخ دفاع: تابستان 1391.
 11. «اشاعره و معتزله و امامیه، مقایسه روش­ها و رویکردها»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: حمید ملک مکان، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمدرجا صاحبدل، تاریخ دفاع: 1390.
 1. طرح‌های پژوهشی
 1. طرح پژوهشی تألیف کتاب کلام روایی؛ جستاری در اندیشۀ کلامی علامه مجلسی، در سال 1390. این طرح به تالیف یک مقاله تقلیل پیدا کرد که با این مشخصات منتشر شد: «رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباریگری یا اخبارگرایی؟»، پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 125-147.
 2. طرح پژوهشی «مقایسه مسألۀ اگزیستانسی شر در الاهیات مسیحی و اسلامی» در سال 1391 که چهار مقاله به عنوان خروجی این طرح منتشر شده است (به بخش مقالات مراجعه کنید).
 3. طرح ترجمۀ مجموعۀ مقالات در مسألۀ شر در کتابی با عنوان دربارۀ شر. این طرح در پژوهشکدۀ دانشگاه ادیان به تصویب رسیده است، از سال ۱۳۹۴ تا 1397. خروجی این طرح چاپ دو جلد کتاب با نام دربارۀ شر است که با این مشخصات منتشر شد: دربارۀ شر، مقالات برگزیده در فلسفه و الهیات شر، به سرپرستی نعیمه پورمحمدی، کتاب طه، 1398.
 4. طرح ترجمه گروهی کتاب در معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب در پاییز و زمستان 1400:

Hans van Eyghen • Rik Peels Gijsbert van den Brink Editors, New Developments in the Cognitive Science of Religion The Rationality of Religious Belief, Springer,2018.

نعیمه پورمحمدی ماهونکی دارای تحصیلات:

 1. دکتری: فلسفه و کلام اسلامی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1390، معدل: 07/18.
 2. کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1384، معدل: 63/17.
 3. کارشناسی: سطح دو علوم حوزوی، قم: جامعة الزهرا، 1382، معدل: 85/18.

گواهی‌های علمی دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی:

 1. گواهی استاد برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1400
 2. گواهی پژوهشگر شایسته تقدیر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1399
 3. گواهی پژوهشگر برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1398.
 4. گواهی پژوهشگر برتر در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1393.
 5. گواهی دورۀ نگارش پیشرفتۀ زبان انگلیسی، مرکز زبان دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۳.
 6. گواهی جواز تدریس دروس معارف اسلامی از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها،  1387.
 7. امتیار قبولی آزمون زبان انگلیسی TOLIMO  و MCHE  و IAUEPT، 1387.

از فعالیت‌های آموزشی دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. دروس معارف اسلامی شامل اندیشۀ اسلامی، انسان در اسلام، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام و اخلاق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکدۀ صنایع غذایی، دانشگاه پیام نور قم، دانشگاه علمی و کاربردی جهاد کشاورزی قم، دانشگاه قم دانشکده علوم پایه، از سال 1385 تا 1388.
 2. دروس رشتۀ فلسفه و کلام شامل منطق، کلام، فلسفۀ اسلامی، فلسفۀ غرب، صرف و نحو، قرآن و حدیث در دانشگاه پیام نور قم، کهک  در سال 1387 و 1388.
 3. دروس مرتبط با فلسفه و کلام در رشته‌های دیگر شامل کلیات فلسفه، مبانی فلسفه، فلسفۀ آموزش و پرورش، تاریخ عمومی فلسفه، آشنایی با ادیان بزرگ و آشنایی با کلام اسلامی در سال 1385 تا 1388در دانشگاه پیام نور قم و سلفچگان.
 4. دروس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در رشته‌های مختلف در سه مقطع کارشناسی و ارشد و دکتری در دانشگاه پیام نور قم و کهک و سلفچگان و ادیان و مذاهب از سال 1387 تا کنون.
 5. دروس تخصصی رشتۀ مذاهب کلامی شامل کلام جدید، اشاعره و ماتریدیه، کلام شیعه در دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1390 تا کنون.
 6. دروس تخصصی رشتۀ دین‌پژوهی شامل فلسفۀ دین،‌ دین و عقلانیت، دین و اخلاق، روانشناسی شناختی دین در دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1391 تا کنون.
 7. دروس تخصصی رشتۀ فلسفۀ دین شامل ایمان و عقل، معرفت‌شناسی، معرفت‌شناسی دین، مسألۀ شر، براهین اثبات خدا، بررسی براهین رد خدا، صفات خدا، تجربۀ دینی، چيستي و خاستگاه فلسفه دين، دین و علم، اخلاق زیستی، اخلاق کاربردی، الاهیات تطبیقی، الاهیات مدرن، فلسفه تطبیقی در دانشگاه ادیان و مذاهب از سال ۱۳۹۳ تا کنون.
 8. تدریس به صورت آفلاین و آنلاین در دانشکدۀ مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب در رشتۀ مذاهب اسلامی و دین‌شناسی و فلسفۀ اسلامی از سال 1391 تا کنون.
 9. درس زبان تخصصی دکتری رشتۀ مطالعات زنان در دانشگاه ادیان و مذاهب در سال ۱۳۹۳.
 10. دروس تخصصی رشتۀ فلسفۀ دین شامل صفات خدا و مسألۀ شر و بررسی براهین اثبات خدا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1396.
 11. دروس تخصصی رشتۀ فلسفۀ دین شامل براهین اثبات خدا در دانشگاه خوارزمی در سال 1396.
 12. دروس تخصصي رشته فلسفه دين دکتری شامل كلام جديد، مسئله شر،‌ براهين اثبات خدا و صفات خدا در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1398
 13. «آشنایی با فلسفه دین»، در مدرسه تابستانی فلسفه، قم: دانشگاه مفید، تابستان 1398.
 14. «فلسفه تطبیقی» و «کلام جدید» دوره دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران، مهر 1400

(ب) به انگلیسی

 1. “Imamah”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Tehran: Al-Zahra University, August 2018.
 2. “Religion and Modernity; The Various Approaches of Contemporary Islamic Theology” & “Narrative Ethics and Narrative Theology”, Germany: Paderborn University, June 2018.
 3. “Imamah”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Qom: University of Religions and Denominations, February 2018.
 4. Teaching at the Seminar for Systematic Theology at Al-Mustafa International University, Tehran: July 2016.
 5. “Divine Justice”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Qom: University of Religions and Denominations, March 2016.
 6. “Unity of God”, A Short-Term Course on Shiʿa Studies for Non-Iranian Professors and Researchers, Iran, Qom: University of Religions and Denominations, March 2015.
 7.  “Systematic Study of Shia Teachings”, with contributions by Prof. Dr. Katharina Wenzel, Germany: Johann Wolfgang Goethe-Universität, January 2015.
 8. “An Introduction to Shia Theology”, Germany: Universität Paderborn, Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, May 2014.
 9. “Comparative Religious Epistemology”, with contributions by Prof. Dr. Klaus von Stosch and Prof. Dr. Johann Schmidt, Germany: Paderborn University, May 2014.

فعالیت‌های پژوهشی دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی شامل:

(الف) کتاب

 1. ژن بد! سقط جنین گزینشی؛ پرسشهای اخلاقی، قم، انتشارات کتاب طه، چاپ اول: 1400، چاپ دوم: 1402، 200 صفحه.
 2. جهان معلول‌ساز: دربارۀ اخلاق معلولیت، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، چاپ اول: قم، انتشارات توانمندان، ۱۳۹۸، 88 ص.
 3. ایمان و اخلاق: مقایسۀ رویکرد الاهیات کرکگور و اشاعرۀ متقدم، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول: 1390، چاپ دوم: 1397، چاپ سوم: 1401
 4. مقدمه کتاب درباره شر، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، قم: انتشارات کتاب طه، 1397، 125 صفحه.
 5. علوم شناختی دین، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، تهران: انتشارات کرگدن، 1402، در دست انتشار
 6. آنچه پزشکی درباره بیماری نمی‌داند، در دست نگارش
 7. مقدمه کتاب الاهیات زیارت، نعیمه پورمحمدی ماهونکی، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، {در دست انتشار}
 8. مقدمه کتاب الاهیات هولوکاست، نعیمه پورمحمدی، انتشارات نگاه معاصر، {در دست انتشار}

(ب) مقالات علمی پژوهشی

(ب / 1) مقالات علمی ـ پژوهشی به فارسی

 1. «مرز میان انسان و حیوان؛ حل ناسازگاری آیاتِ «تکریم و تفضیل بنی‌آدم» با آیاتِ چالش‌برانگیزِ «امت حیوانات»، «نطق نمل و هدهد» و «حشر وحوش» در تفاسیر شاخص شیعی و سنی»، پذیرش شده از سوی مجله شیعه‌پژوهی.
 2. «بازسازی پاسخ ابن عربی به مسئلة شرّ بر اساس رویکرد اگزیستانسی هسکر»، جستارهای فلسفه دین، دوره 11، شماره 1 – شماره پیاپی 23، خرداد 1401، صفحه 33-52، {نویسنده همکار: طاهره باغستانی، هادی وکیلی و سیدحسین سیدموسوی}
 3. «نقد اخلاقی پاسخ‌های فلسفه اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله شر»، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، دوره 21، شماره 1 – شماره پیاپی 41، فروردین 1402، صفحه 187-208،{نویسنده همکار: زهرا یحیاپور و مالک حسینی}
 4. «نقد گفتمانی پاسخ‌های فلسفه‌ی اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله‌ی شر»، حکمت معاصر، دوره 13، شماره 2 – شماره پیاپی 2، بهمن 1401، صفحه 303-340 {نویسنده همکار: زهرا یحیاپور و مالک حسینی}
 5. «تبارشناسی نقدهای مدرن به تئودیسه های سنتی؛ بازخوانی کتاب کلاسیک سی. اس. لوئیس به نام از رنجی که من کشیدم»، فلسفه دین سال نوزدهم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 52)، ص 417-442، {نویسنده همکار: سیدمهدی میراحمدی}
 6. «آیا ایدۀ «خداباوری شهودی» در «علوم شناختی دین»، می‌تواند تأییدکنندۀ «باور دینی پایه» در «الاهیاتِ معرفت‌شناسی اصلاح شده» باشد؟»، پژوهش‌های علم و دین، پذیرش شده در تابستان 1400 و انتشار در بهار و تابستان 1401.
 7. «الهیات مادرانگی در کتاب مقدس و قرآن کریم»، مجله پژوهشنامه فلسفه دین، بهار 1401- شماره 39، صفحه 73 تا 82.
 8. «بررسی آموزه نجات اخروی از دیدگاه امامیه و اشاعره»، دوره 7، شماره 13 – شماره پیاپی 13 بهار و تابستان 1400صفحه 111-131، {نویسنده همکار: سجاد فضل علی و حمید ملک‌مکان}
 9. «خداباوریِ شک‌گرایانۀ ویلیام آلستون و مایکل برگمن؛ پی‌آمدهای نامطلوب اخلاقی»، جستارهای فلسفه دین، شماره 20، پاییز و زمستان 1399 {نویسنده همکار: احمدرضا هاشمی}
 10. «گشایش معمای ایدۀ «خداباوری شهودی» و وجود پرشمار خداناباوران؛ پژوهشی در علوم شناختی دین»، پژوهشنامه فلسفه دین، دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400 {نویسنده همکار: میثم فصیحی رامندی}
 11. «استدلال به روش بهترین تبیین به سود وجود حیات پس از مرگ بر اساس تحلیل قوه ذهن مند انگاری (TOM) در علوم شناختی دین»، فلسفه دین، دوره 18، شماره 4، زمستان 1400، ص 519-539.
 12. «نوزایی «الاهیاتِ بیماری» و «الاهیاتِ بیماری‌نگر» در مسیحیت و اسلام پس از کرونا»، پذیرش شده در مجله پژوهش‌های ادیانی، تابستان 1401 – شماره 19، صفحه 152 تا 177
 13. «پاس‌داشتِ مسئولیت معرفتی از راه برون‌گرایی معرفتی؛ پژوهشی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی»، دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5- 29، {نویسنده همکار: زینب عسکریان و محمدمهدی علیمردی}
 14. «تحلیل و نقد دیدگاه فمینیستی از تعاریف معلول و معلولیت در اسناد حقوقی ایران و اسناد بین المللی» پژوهش­های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-234 {نویسنده همکار: فاطمه فهیمی}
 15. «ماهیت برهان از دیدگاه ماورودس و مواجهۀ معرفت‌شناختی با برهان‌های اخلاقی در اثبات وجود خداوند»، پژوهشنامۀ فلسفۀ دین، شمارۀ 31، بهار و تابستان 1397، ص 1-18. [نویسندۀ همکار: محمدسعید اکبری دهقان]
 16. «ارزیابی تئودیسۀ اعتراض در پاسخ به مسئلۀ شر»، فلسفۀ دین، دورۀ 14، شمارۀ 3، پاییز 1396، ص 609-631. [نویسندۀ همکار: میثم فصیحی رامندی]
 17. «رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباریگری یا اخبارگرایی؟»، پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 125-147.
 18. «دفاع از براهین کلاسیک اثبات خدا بر مبنای طرح ماهیت اصلاح‌شدۀ برهان جورج ماورودس»، جستارهای فلسفۀ دین، سال پنجم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395، ص 27-50.
 19. «ارتباط میان رشته ای علم و الاهیات؛ مشکل معرفت شناسانه و راه حل پسامبناگرایانه»، پژوهش‌های ادیانی، سال دوم، شمارۀ 5، پاییز و زمستان 1393، ص 115-135. [نویسندۀ همکار: حمید طالب]
 20. «الاهیات شبانی مسیحی و پاسخ به مسألۀ شر»، پژوهش‌های ادیانی، سال اول، شمارۀ 3، بهار و تابستان 1393، ص 67-88.
 21. «پاسخ به مسألۀ اگزیستانسی شر در الاهیات مسیحی»، جستارهای فلسفۀ دین، سال دوم، شمارۀ چهارم، زمستان 1392، ص 19-37.
 22. «دین و اخلاق، مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره»، اخلاق وحیانی، شمارۀ 3، بهار 1392، ص 7-26.
 23. «مقارنه گرایی (اکازیونالیزم) در مکتب دکارتی و اشعری»، پژوهش‌های ادیانی، سال اول، شمارۀ 1، بهار 1392، ص 29-48. [نویسندۀ همکار: سیدصدرالدین طاهری]
 24. «اخلاقِ ایمانی کرکگور»، پژوهش‌های اخلاقی، سال دوم، شمارۀ اول، پاییز 1390، ص 43-66

 

(ب / 2) مقالات علمی ـ پژوهشی به انگلیسی

 1. “Kierkegaard and the Asharites on Reason and Theology”, Religious Inquiries, Volume 1, Issue 2, Summer and Autumn 2012, pp. 47-64. [Co-authored with Mohsen Javadi]
 2. “Kierkegaard and the Ash’arites on reason and theology”, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 2013, 3-4, [Italy, University of Milano]

 

(ب / 3) مقالات علمی ـ پژوهشی به آلمانی

 1. Hacia una teología de la discapacidad en el cristianismo y en el Islam, (in English: Disability Theology in Christianity and Islam), Concilium: Revista internacional de teología, ISSN 0210-1041, Nº 388, 2020 (Ejemplar dedicado a: Capacidades diferentes: por una Iglesia a la que todos pertenecen), págs. 723-735.
 2. “Uberprufung des problems, Erlosung im christlich -Islamischen Dialog” (in Engilsh: “The Challenge Of Relationship Between Salvation And Revelation In The Dialogue Between Christianity And Islam”), Comparative Theology, University of Paderborn, Autumn 2014, p83-95.

 

(ب / 4) مقالات علمی ـ پژوهشی به عربی

 1. «الأخلاق الإیمانیة عند کیرکگورد»، قضایا إسلامیة معاصرة، السنة السابعة عشرة، صیف وخریف 1434ه‍، العددان 55 و 56، ص 152-182.
 2. «اللاهوت العاطفی عند کیرکگورد»، قضایا إسلامیة معاصرة، السنة السابعة عشرة، صیف وخریف 1434ه‍، العددان 55 و 56، ص 215-247.
 3. «الایمان عند کیرکیغارد»، قضایا إسلامیة معاصرة، السنة السادسة عشرة، صیف وخریف 1433ه‍، العددان 51 و52، ص 160-200

 

(پ) مقالات علمی ـ ترویجی

«امامت از منظر متکلمان شیعی و فلاسفۀ اسلامی»، معرفت، سال شانزدهم، شمارۀ 120، آذر 1386، ص 73-80.

(ت) مقالات علمی ـ تخصصی

 1. «هفت ناکامی اخلاقی الاهیات سنتی در پاسخ به مسئله شر»، در مجله حیات معنوی، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز 1401، ص 127-146.
 2. «در پی تسلای الاهی در عرفانِ عطار نیشابوری» در مجله حیات معنوی، سال چهارم، شماره یازدهم، بهار 1401، ص 156-167.
 3. «آزمایش غربالگری جنین و سقط جنین گزینش؛ بررسی اخلاقی»، حیات معنوی، سال سوم، شماره نهم، پاییز 1400، ص 84-108.
 4. «نقض حق مرگ خوب در جامعه پزشکی‌زدۀ ما» حیات معنوی، سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1400، ص 39-63.
 5. «بررسی مراقبت‌های شبانی در پاسخ به مسألۀ عاطفی شر»، اسفار، سال اول، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1394، ص 7-24 [نویسندۀ همکار: محمود نظری]
 6. «تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب»، هفت‌آسمان، شمارۀ 60، زمستان 1392، ص 89-108.
 7. «دو تئودیسۀ بدیع در کتاب ایوب؛ تئودیسۀ آشکارشدگی خدا و تئودیسۀ اعتراض»، هفت‌آسمان، شمارۀ 59، پاییز 1392، ص 143-162.
 8. «معرفی کتاب آتوریتۀ معرفتی»، هفت‌آسمان، سال پانزدهم، شمارۀ 58، تابستان 1392، ص 171-194.

Zagzebski, Linda Trinkaus (2012), Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in Belief, Oxford University Press, 279 pages.

 1. «کتابشناسی تحلیلی پلانتینگا»، کتاب ادیان، شمارۀ 1، بهار 1392.
 2. «کتابشناسی سورن کیرکگور»، هفت‌آسمان، سال چهاردهم، شمارۀ 56 و 57، زمستان 1391 و بهار 1392، ص 239-260.
 3. «اعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه‌های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه»، امامت‌پژوهی، شمارۀ 8، زمستان 1391، ص 137-166.
 4. «معرفی کتاب مسئلۀ خدا»، هفت‌آسمان، سال سیزدهم، شمارۀ 51، پاییز 1390، ص 177-196.

Michael Palmer (2001), The Question of God: An Introductory and Sourcebook, London and New York: Routledge, 359 pages.

 1. «نظریۀ ایمان اشاعره»، معرفت کلامی، سال دوم، شمارۀ اول، بهار 1390، ص 5-32. [نویسندۀ همکار: محمد سعیدی‌مهر]
 2. «هنر تن دادن به ناخواسته‌ها» در پرونده مادری از متن به حاشیه در ماهنامه عصر اندیشه، شماره 28، زمستان 1400.
 3. «خدا و شر در قرن بیستم»، فصلنامه علمی تخصصی آکادمیا، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن علمی فلسفه در دانشکده الاهیات، شماره دوم، پاییز 1400، ص 9 تا 19.
 4. «اخلاقِ تئودیسه؛ نقد و بررسی»، در سایه طوبی، یادنامه استاد دکتر طوبی کرمانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1400، ص 43 تا 63.
 5. «خالقِ اخلاقاًخوبِ عالم: تأملی در باب ترجمۀ مدخل استدلال‌های اخلاقی در اثبات وجود خدا از دانشنامۀ استنفورد»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 6 و 7، تابستان و پاییز 1395، ص 139-146.
 6. «یک دهه با اخلاق پست‌مدرن معلولیت»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 5، بهار 1395، ص 197-218.
 7. «تجربه‌ای از آکامی آمریکایی دین»، روزنامۀ شرق، شمارۀ 2470، سه‌شنبه 24 آذر 1394.
 8. «آتوریتۀ اخلاقی؛ امکان و توجیه: نگاه به کتاب آتوریتۀ معرفتیِ زاگربسکی»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 2، تابستان 1394، ص 79-94.
 9. «آیا از راه اخلاق می توان به وجود خدا دست یافت؟»، فصلنامۀ نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روانشناسی، شمارۀ 1، بهار 1394، ص 239-254.
 10. «فلسفه در برابر کلام»، خردنامۀ همشهری، شمارۀ 2، اردیبهشت 1385، ص 29.

(ث) مقاله یک فصل از کتاب

 1. «اخلاقِ تئودیسه؛ نقد و بررسی»، در سایه طوبی، یادنامه استاد دکتر طوبی کرمانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1400، ص 43 تا 63.
 2. «فلسفه مبتنی بر آزمون چیست؟ معرفی نمونه مسئله شر در فلسفه مبتنی بر آزمون» در کتاب نسبت فلسفه دین و دین، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، {در دست انتشار}
 3. «نقض حق مرگ در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، {در دست انتشار}
 4. «ملاحظات اخلاقی غربالگری جنین»، انتشارات انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، {در دست انتشار}
 5. «لوازم اخلاقی گفتمان کلام اسلامی درباب اشخاص دارای معلولیت»، در کتاب میراث اخلاقی مسلمانان، انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، {در دست نگارش}
 6. «لوازم اخلاقی پرداخت متکلمان اسلامی به مسئله شر»، در کتاب میراث اخلاقی مسلمانان، انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، {در دست نگارش}
 7. «الاهیات بیماری به مثابه الاهیات عملی» در کتاب الاهیات عملی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، به کوشش رضا اکبری، ص 71-79

(ج) مقالات و مصاحبه‌ها در فضای مجازی

 1. «منبع تسلی و معنابخشی به رنج‌ها در سنت اسلامی، آیات قرآن است»، در روزنامه اطلاعات، 14 دی 1401، پیوند https://www.ettelaat.com/mobile/archives/323593?device=phone
 2. «بررسی اخلاقی سقط جنین گزینشی در گفتگو با یک مادر»، در سایت ادیان نیوز، در پاییز 1400، پیوند https://adyannews.com/98833/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8/
 3. «پدیدآورنده کتاب درباره شر: الاهیات سنتی شر بی‌کفایت است» در سایت انصاف نیوز در تابستان 1400، پیوند http://www.ensafnews.com/310450/%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
 4. «پنج پرده از نمایش زندگی مادرِ کودک دارای معلولیت به بهانه انتشار کتاب شصت نوشته مرضیه اعتمادی»، در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین‌آنلاین، پیوند https://www.dinonline.com/34858/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%90-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%90-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%90-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88/
 5. نقد ترجمه و تألیف در فلسفه دین در ایران، در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین آنلاین، پیوندhttps://urd.ac.ir/fa/cont/10211/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
 6. «در پی تسلای رنج در عرفان عطار نیشابوری، در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، https://urd.ac.ir/fa/cont/10150/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
 7. گزارش کتاب ژن بد! اخلاق آزمایش غربالگری و سقط جنین گزینشی، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین آنلاین و سایت خانه اخلاق‌پژوهان جوان و سایت صدانت. پیوند https://urd.ac.ir/fa/cont/10133/%DA%98%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C
 8. «نیازمند الاهیات بیماری‌نگر اسلامی هستیم»، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان 1399، پیوند https://urd.ac.ir/fa/cont/10020/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
 9. «در پی تسلای الاهی در قرآن کریم»، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب و سایت دین آنلاین، زمستان 1399، پیوند: https://urd.ac.ir/fa/cont/9977/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
 10. «غربالگری و سقط جنین گزینشی» در برنامه تلویزیونی سوره، شبکه 4 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 8 تیر 1400
 11. «مراقب استعاره‌سازی پیرامون بیماری کرونا باشیم» در سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، بهار 1399. پیوند https://urd.ac.ir/fa/cont/9505/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
 12. نقد کتاب فلسفه درد، در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، تابستان 1399https://urd.ac.ir/fa/cont/9625/%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 13. «آیا شخص دارای معلولیت معلول به دنیا می‌آید یا به معلول تبدیل می‌شود؟»، در سایت خبرگزاری ایلنا، پاییز 1399. پیوند https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1006069
 14. واکاوی دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین معلول، دانشگاه قرآن و حدیث، پاییز 1398 https://urd.ac.ir/fa/cont/9040/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84
 15. «مستند نغمه­های ناخوانده»، ویژه مادر فرزند دارای معلولیت، تهیه شده در شهرداری تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی، {در دست تدوین}
 16. «خدای مهربان و مسئله شر»، در برنامه زنده سوفیا، رادیو گفتگو، مهر 1399.https://urd.ac.ir/fa/cont/9673/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D8%B4%D8%B1%C2%BB-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%9F
 17. «قرآن و مسئله رنج» در برنامه تلویزیونی سوره، در شبکه 4 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، بهار 1399.
 18. «نقد کتاب آیشمن در اورشلیم» در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1399 پیوندhttps://urd.ac.ir/fa/cont/9778/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 19. نشست معرفی کتاب درباره شر در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1398https://urd.ac.ir/fa/cont/8967/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%D8%AC
 20. نشست نقد و بررسی کتاب درباره شر در دانشگاه ادیان و مذاهب، پاییز 1398، https://urd.ac.ir/fa/cont/8955/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%C2%AB%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 21. تفاوت نگاه به مسئله شر در قرآن و کتاب مقدس، مدرسه اسلامی هنر، بهار 1398، https://urd.ac.ir/fa/cont/8691/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
 22. «از مسئلۀ شر به مطالعات معلولیت رسیدم»: گفت­و­گو با نعیمه پورمحمدی به بهانۀ انتشار کتاب درباره شر، خبرگزاری ایرنا، 25 مهر 1398. پیوند: https://www.irna.ir/news/83517231
 23. «رنج و شر می­تواند ایمان­زدایی کند»: گفت­و­گو به بهانۀ انتشار کتاب درباره شر، خبرگزاری ایرنا، 19 مهر 1398. پیوند: https://www.irna.ir/news/83504649/
 24. «معلولان را «خودی» نمی­دانند»: گفت­وگو با دکتر نعیمه پورمحمدی استاد فلسفه معلولیت»، مجله تجارت فردا: وابسته به روزنامه اقتصاد ایران، 15 تیر 1398. پیوند: http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-31443
 25. « تحلیل و نقد گفتمان تئودیسه‌های سنتی در پاسخ به مسئلۀ شر»، سایت فرهنگی نیلوفر: جستارهایی دربارۀ فرهنگ و زندگی، 20 خرداد 1397. پیوند: http://www.neeloofar.org/index.php/critic/124-article/1821-200397. این مقاله در سایت‌های صدانت و نامه‌نیوز و دین‌آنلاین و الف‌یا نیز منتشر شده است.
 26. «معلولیت در دوران‌های متفاوت از چه منظر الهیاتی روایت شده است؟»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، یکشنبه 12 آذر 1396. پیوند: http://dinonline.com/doc/interview/fa/7572/
 27. «کشف هویت پنهان: گفت‌وگو با دکتر نعیمه پورمحمدی دربارۀ روایت معلولیت»، الف‌یا: مجلۀ ادبی آنلاین، 12 آذر 1396. پیوند: http://old.alefyaa.ir/?p=7398
 28. «شورش متافیزیکی: پاسخی مدرن به مسألۀ شر»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، دوشنبه 29 شهریور 1395. پیوند: http://dinonline.com/doc/article/fa/6699/
 29. «معلولیت و معلولان از نگاه فلسفه و الاهیات پست‌مدرن»، کرسی علمی ترویجی در دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان 95 https://urd.ac.ir/fa/cont/6736/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
 30. «مسئله همسانی دلایل اثبات و انکار خدا»، کرسی علمی ترویجی در دانشگاه ادیان و مذاهب، بهار 95، https://urd.ac.ir/fa/cont/5965/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7
 31. «با آکادمی امریکایی دین»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، یکشنبه 15 آذر 1394. پیوند: http://dinonline.com/doc/report/fa/5828/. هم‌چنین با این مشخصات: «تجربه‌ای از آکادمی آمریکایی دین»، سایت تحلیلی ـ خبری عصر ایران، 24 آذر 1394.
 32. «مضامین الاهیات تعزیت در اسلام و مسیحیت»، دین‌آنلاین: پایگاه تحلیلی ـ خبری دین‌پژوهی، دوشنبه 12 آبان 1393. پیوند: http://dinonline.com/doc/note/fa/4365/
 33. به بهانه نقد و بررسی کتاب درباره خدا، سایت دانشگاه ادیان و مذاهب، https://urd.ac.ir/fa/cont/650/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7
 34. معرفی کتاب درباره خدا در مرکز فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1393https://urd.ac.ir/fa/cont/648/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
 35. مصاحبه درباره کارگاه آیینهای دینی مرگ، همایش سه جانبه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه گوته و دانشگاه پتسدام، تابستان 1393 https://urd.ac.ir/fa/cont/4009/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%DA%AF%C2%BB

(چ) چکیدۀ مقالات در همایش‌های بین‌المللی

 1. چکیده مقاله «شیخِ روشنایی و سرکوبِ نابینایان؛ نقدی بر بنیاد دوگانه نور و ظلمت در فلسفه شیخ اشراق با ملاحظۀ مطالعات جدید معلولیت» در همایش بین‌المللی شیخ اشراق و دنیای جدید، بهار 1402.
 2. چکیده مقاله «فلسفه دین از دیدِ گروه‌های در حاشیه» در همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر، آموزش و پژوهش فلسفه دین در ایران، بهار 1400
 3. چکیده مقاله «آیا می‌توان از الاهیات بیماری و الاهیات بیماری‌نگر سخن گفت؟»، همایش نوزایی الاهیات در عصر پساکرونا، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1399.
 4. چکیده مقاله ««ایمان به خدای کامل و بی‌نقص و چالش اشخاص دارای معلولیت»، در همایش ایمان و چالش‌های عصر جدید، در دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الاهیات با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم، پاییز 1399.
 5. چکیده مقاله «تسلای الاهی در دلِ رنج بشری» در چکیده مقالات همایش بینالمللی رهیاف معنویت خداسو در مواجهه با بیماری کرونا، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1400.
 6. چکیده مقاله «آیا ما انسان‌ها از نظر شناختی خداباور شهودی هستییم؟» در چکیده مقالات همایش بین‌المللی عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، موسسه حکمت و فلسفه ایران، زمستان 1399.
 7. چکیده مقاله «کرونا و استعاره­هایش؛ شرحی پدیدراشناختی از فرایند دیگری سازی از قربانیان و داغداران کرونا»، در چکیده مقالات همایش بین‌المللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه، دانشکده الاهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، پاییز 1399.
 1. چکیده مقاله «نقض حق مرگ خوب در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در چکیده مقالات همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، در دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1399.
 1. چکیدۀ مقالۀ «دفاع از براهین اثبات وجود خدا بر اساس معرفت‌شناسی دین جورج ماورودس»، چکیدۀ مقالات چهارمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، زمستان 1394.
 2. چکیدۀ مقالۀ «رفع تعارض میان مدارا و هویت دینی از راه الگوی الاهیات تطبیقی مدرن»، چکیدۀ مقالات همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، دی ماه ۱۳۹۳.
 3. چکیدۀ مقالۀ «دین و اخلاق؛ مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره»، چکیدۀ مقالات همایش بین‌المللی اخلاق و ادیان، بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، اسفند ۱۳۹۱.

(ح) چاپ مقاله کامل در کتاب مجموعه مقالاتِ همایش‌های بین‌المللی

 1. چاپ مقاله کامل «کرونا و استعاره­هایش؛ شرحی پدیدراشناختی از فرایند دیگری سازی از قربانیان و داغداران کرونا»، در کتاب مجموعه مقالات همایش بین‌المللی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه، دانشکده الاهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، پاییز 1399.
 1. چاپ مقاله کامل «نقض حق مرگ خوب در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، در دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1399.
 1. چاپ مقالۀ کامل «دفاع از براهین اثبات وجود خدا بر اساس معرفت‌شناسی دین جورج ماورودس»، در کتاب مجموعه مقالات چهارمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، زمستان 1394.

ارائه مقالات دکتر نعیمه پورمحمدی ماهونکی شامل:

 1. ارائۀ مقاله در همایش‌ها

(الف) به فارسی

 1. «االاهیات مادرانگی» در همایش بین‌المللی الاهیات عملی، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1400.
 2. «الاهیات بیماری به مثابه الاهیات عملی» در همایش بین‌المللی الاهیات عملی، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1400.
 3. «ترجمه و تألیف در فلسفه دین در ایران» در همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر، آموزش و پژوهش فلسفه دین در ایران، بهار 1400.
 4. «آیا می‌توان از الاهیات بیماری و الاهیات بیماری‌نگر سخن گفت؟»، در همایش نوزایی الاهیات در عصر پساکرونا، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1399.
 1. «تسلای الاهی در دلِ رنج بشری» در چکیده مقالات همایش بینالمللی رهیاف معنویت خداسو در مواجهه با بیماری کرونا، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1400.
 1. «ایمان به خدای کامل و بی‌نقص و چالش اشخاص دارای معلولیت»، در همایش ایمان و چالش‌های عصر جدید، در دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الاهیات با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم، پاییز 1399.
 2. «آیا ما انسان‌ها از نظر شناختی خداباور شهودی هستیم؟»، همایش عقلانیت، خداباوری و خداناباوری، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، زمستان 1399.
 3. «کرونا و استعاره­هایش؛ شرحی پدیدراشناختی از فرایند دیگری سازی از قربانیان و داغداران کرونا»، در همایش چالش کرونا و زندگی مؤمنانه، در دانشکده الاهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران، بهار 1399.
 4. «نقض حق مرگ خوب در بخش بیمارستانی ویژه کرونا»، در همایش بین المللی اخلاق، الاهیات و بلایای فراگیر، در دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1399.
 5. «دفاع از براهین اثبات وجود خدا بر اساس طرح معرفت‌شناسی جرج ماورودس»، مقالۀ برتر در چهارمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دی 1394.
 6. «رفع تعارض میان مدارای اخلاقی و هویت دینی بر اساس الگوی الاهیات تطبیقی مدرن»، مقالۀ برتر در سومین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دی ۱۳۹۳.
 7. «دین و اخلاق: مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره»، مقالۀ برتر در همایش بین‌المللی اخلاق و ادیان، قم: بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، اسفند 1391.

(ب) به انگلیسی

 1. “Problem of Evil in Cognitive Science of Religion” in Sharif International School on Theism East and West (2), Iran: Tehran, Sharif University, August 2022.
 2. “Humanistic Theology of Motahari”, in Approaches to Kalam: Framing an Islamic-theological Anthropology, Germany: Paderborn, University of Paderborn, March 2016.
 3. “The Existential Problem of Evil in Christianity and Islam”, in 16th Global Conference: Perspectives on Evil, Portugal: Lisbon, March 2015.
 4. “Suffering and Redemption in comparative study”, in Interreligious Dialogue,University of Paderborn, Adyan and Almostafa, February 2014.
 5. “Kierkegaard and Asharites on reason and theology”, in Kierkegaard: A Christian Thinker for Our Time? 2013 Baylor Symposium on Faith and Culture, USA: Texas, University of Biller, November 2013.
 6. “Freedom and Faith in Quran”, in Faith and Freedom, Germany: Paderborn, University of Paderborn, May 2013.
 7. “Existential problem of evil in Bible and Quran”, in Figurations and Conceptions of Evil in Different Religious Contexts Interdisciplinary and Interreligious Workshop, Germany, Goethe University Frankfurt am Main, 19-21 September 2012.
 8. “The Language of Quran”, Interreligious Dialogue between University of Paderborn, Adyan and Almostafa , Germany: Paderborn, University of Paderborn, September 2012.
 1. ترجمه‌ها

(الف) کتاب‌ها

 1. دربارۀ خدا، نوشتۀ مایکل پامر، چاپ اول: تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، بهار ۱۳۹۳، 600 ص.
 2. بازگشت به عقل، نوشتۀ جیمز کلارک، چاپ اول: تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1389، 200 ص.
 3. دربارۀ شر: مقالات برگزیده در فلسفه و الهیات شر، 2 ج، چاپ اول: قم، انتشارت کتاب طه، 1398، 1500ص. چاپ دوم: 1398، چاپ سوم: 1399، چاپ چهارم: 1402.

(ب) مقالات

 1. «در باب تأسف خوردن بر شرور این جهان»، نوشتۀ ویلیام هَسکِر، هفت‌آسمان، سال نوزدهم، شمارۀ 72، بهار و تابستان 1396، ص 41-56.
 2. «آتوریتۀ معرفتی باور دینی»، نوشتۀ لیندا زاگزبسکی، تلخیص و ترجمه: علی کلانی و نعیمه پورمحمدی، هفت‌آسمان، شمارۀ 61 و 62، بهار و تابستان 1393، ص 193-213.
 1. «رنج را جدی بگیریم 1» و «رنج را جدی بگیریم 2»، نوشتۀ کنث سورین، در مجلۀ اینترنتی الف‌یا، 17/2/1396 و 20/2/1396. پیوندها: http://old.alefyaa.ir/?p=4093 و http://old.alefyaa.ir/?p=4177. عنوان اصلی: Surin, Kenneth, “Taking Suffering Seriously” in Theology and the Problem of Evil (Oxford: Basil Blackwell, 1986), pp. 142-153.
 2. سخنرانی‌های علمی

(الف) به فارسی

 1. «رونمایی از کتاب انتخاب کودکان، تنگناهای اخلاقی دخالت ژنتیک»، تهران: کتابفروشی فرهنگان فرشته، تابستان 1402
 2. «التیام‌بخشی به رنج انسان»، در مدرسه بهاره ادیان در خدمت انسان، در دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی، بهار 1402.
 3. سلسله نشست‌های «پدیدارشناسی پزشکی»، انجمن مدیکیشن، در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، بهار 1402
 4. «فلسفه دین با دین چه می‌کند؛ اثبات، انکار یا درنگ؟» در مدرسه بهاره دانشکده فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، بهار 1402.
 5. «در پیِ فهم شر در قرآن»، در انجمن معارف اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1402
 6. «تجربه دینی از زبانِ علوم شناختی»، در نشست تخصصی الاهیاتِ علوم شناختی و فناوری‌های مرتبط، دانشگاه قم، زمستان 1401.
 7. «فلسفه اخلاق با رویکرد علوم شناختی»، در انجمن معارف اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1401.
 8. «مناسک پرهزینه روزه‌داری از منظر علوم شناختی دین»، در دوره جامع معنویت و زندگی، در آکادمی بین‌المللی حکمت، بهار 1402.
 9. «گرامی‌داشت اشخاص دارای معلولیت» در روز جهانی معلولیت، در قم: کتابخانه آیه الله بروجردی در حرم فاطمه معصومه (ع)، 12 آذر 1402
 10. «هویت معلولیت و غیبت اشخاص دارای معلولیت، دو عنصر نادیده در برنامه‌ریزی شهری»، در قم: ساختمان شهرداری، روز جهانی معلولیت، 12 آذر 1401.
 11. «فلسفه دین مبتنی بر آزمون چیست؟ معرفی نمونه مسئله شر در فلسفه دین مبتنی بر آزمون»، تهران: مدرسه زمستانه نسبت فلسفه دین و دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1401.
 12. «مسئله شر در فلسفه مبتنی بر آزمون»، تهران: گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1401
 13. «مسئله شر در علوم شناختی دین»، تهران، دومین مدرسه خداباوری شریف، شرق و غرب، در دانشگاه صنعتی شریف، تابستان 1401.
 14. «شر و معنای زندگی»، تهران: موسسه فرهنگی اطلاعات، زمستان 1401
 15. «له و علیه غربالگری»، مناظره با کیارش آرامش و محمد راسخ، در مدرسه مجازی تردید، تابستان 1401.
 1. «جهانی‌سازی فلسفه دین» در مدرسه زمستانی فلسفه دین، آینده فلسفه دین و امکانات پیش‌رو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1400.
 1. «شر و رنج» در مدرسه زمستانی فلسفه دین جهانی در انجمن فلسفه دین ایران در زمستان 1400.
 2. «اخلاق مادرانگی» در انجمن علمی فلسفه در دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1400.
 3. «اخلاقِ سندروم داون؛ کدام راه در برقراری ارتباط با اشخاص دارای سندروم داون اخلاقی است؟»، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان قم، زمستان 1400.
 4. «مسئله شر در الاهیاتِ مدرن»، دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، زمستان 1400.
 5. «بدن‌های وحشی؛ نگاه فمینیستی به مسئله معلولیت» در اتاق تخصصی فلسفه اخلاق: فرونسیس حکمت علمی در کلاب هاوس، زمستان 1400.
 6. «سلسله سخنرانی­های جهانِ معلول­ساز» با عناوین «معلولان را بر روی خط شبکه‌های اجتماعی چگونه روایت می‌کنند؟»، «مرجع قصه‌گویی از معلولان در شبکه‌های اجتماعی کیست؟»، «آیا نام‌ها و هویت‌هایی که به معلولان در شبکه‌های اجتماعی داده می‌شود اخلاقی‌اند؟» در وبسایت ویدئویی کافه سرو، پاییز 1400
 7. «ملاحظات اخلاقی غربالگری جنین»، در انجمن علمی اخلاق در علوم و فناوری، پاییز 1400
 8. «نقد کتاب نیستی آرام» در برنامه رادیویی بوتیقای ادبیات، رادیو فرهنگ، پاییز 1400
 9. «معلولیت و ارتباط آن با فلسفه پزشکی»، در برنامه رادیویی سوفیا در رادیو گفتگو، تابستان 1400
 10. «از غربالگری گزینشی تا سقط جنین معلول؛ یک بررسی اخلاقی» در برنامه تلویزیونی سوره در شبکه چهار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1400
 11. «دین‌پژوهشی معلولیت‌نگر؛ بازخوانی سنت و منابع اسلامی از منظر مطالعات معلولیت»، در انجمن علمی دین‌پژوهی ایران، پاییز 1400
 12. «بررسی چالش‌های اخلاقی سقط جنین گزینشی»، در مرکز بسیج اساتید دانشگاه معارف قرآن و عترت، تابستان 1400
 13. «بررسی چالش‌های اخلاقی سقط جنین گزینشی»، در پویش جوان بمان در مشهد، طرقبه، تابستان 1400
 14. «سقط جنین دارای معلولیت؛ آری یا خیر؟» در کمپین دفاع از حقوق معلولان، بهار 1400
 15. «درباره سقط جنین» در موسسه فرهنگی خانه آشنا، بهار 1400
 16. «زن و زنانگی در قرآن کریم» در سلسه نشست رمضانی در سایت دین آنلاین، بهار 1400
 17. «در پی تسلای رنج در عرفان عطار نیشابوری» در دوره تخصصی عرفان و معنویت، در موسسه بین‌المللی حکمت، بهار 1400
 18. «معلولیت و سیاست‌های نام‌گذاری»، در سلسه نشست‌های فراسوی معلولیت در آینه حقوق و جامعه، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1400.
 19. شبهات کرونایی با موضوع شر، مناظره دکتر نعیمه پورمحمدی و دکتر محمدعلی مبینی، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خبرگزاری بین‌المللی قرآن، بهار 1400.
 20. «لایو با اندیشوران، گفتگو با نعیمه پورمحمدی درباره کتاب چالشی ژن بد!» دین آنلاین، بهار 1400.
 21. نقد و بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده، رشد جمعیت، جلوگیری از سقط جنین و غربالگری جنین»، در اتاقی از آن خود، در کلاب هاوس، بهار 1400
 22. «معرفی کتاب درباره شر» در جامعه المصطفا العالمیه، مرکز قم، زمستان 1399.
 23. «نقد کتاب آیشمن در اورشلیم» در موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، پاییز 1399.
 24. «به سوی الاهیات جدید امداد»، سلسله سخنرانی‌های همایش امدادرسانی در آینه دین، هنر و اخلاق، زمستان 1399.
 25. «چهره زنانه مسئله شر»، در موسسه فرهنگی خانه آشنا، زمستان 1399.
 26. «آتوریته دینی و اخلاقی»، در موسسه فرهنگی صدانت، زمستان 1399.
 27. «فلسفه دین زنانه‌نگر»، در انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان 1399
 28. «الاهیات شر» در دانشگاه اصفهان، دانشکده الاهیات و معارف اهل‌البیت، زمستان 1399.
 29. «رنج بیماری؛ در پی حکمت الاهی یا حکمت بشری؟»، در نشست علمی بازخوانی حکمت رنج و بیماری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، پاییز 1399.
 30. «آیا شخص دارای معلولیت، معلول به دنیا می‌آید یا به معلول تبدیل می‌شود؟»، کمپین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت، پاییز 1399
 31. «ژن خوب، ژن بد! اخلاق سقط جنین در موارد ناهنجاری جنینی»، کتابخانه دانشکده الاهیات دانشگاه تهران، پاییز 1399
 32. «نقد کتاب فلسفه درد»، نوشته وتلسن، ترجمه محمد کریمی، تهران: موسسه فرهنگی شهر کتاب تهران، تابستان 1399.
 33. «نام­گذاریِ معلولیت؛ معلولان را با چه نام­هایی بخوانیم؟»، در کمپین معلولان کشور، بهار 1399.
 34. «معلولان را بر روی خط شبکه­های اجتماعی چگونه روایت می­کنند؟»، در انجمن اخلاق فناوری اطلاعات ایران، وابسته به قم: دانشگاه دارالحدیث، تابستان 1398
 35. «معرفی کتاب دربارۀ شر»، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1398.
 36. «الاهیات روایی شر»، تهران: مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب، پاییز 1398.
 37. «معرفی کتاب جهان معلول­ساز؛ دربارۀ اخلاق معلولیت»، تهران: شهرداری تهران، معاونت امور بانوان، همایش نغمه­های ناخوانده،  ویژه مادران فرزندان دارای معلولیت، پاییز 1398.
 38. «معرفی کتاب جهان معلول­ساز؛ دربارۀ اخلاق معلولیت»، دزفول: انجمن دوستداران کتاب دزفول، پاییز 1398.
 39. «معرفی کتاب جهان معلول­ساز؛ دربارۀ اخلاق معلولیت» قم: خانه اخلاق پژوهان جوان، پاییز 1398.
 40. «بررسی اخلاقی سقط جنین دارای معلولیت»، قم: دانشگاه قرآن و حدیث، گروه اخلاق کاربردی، پاییز 1398.
 41. «معرفی کتاب درباره شر»، تهران: مرکز فرهنگی شهر کتاب، پاییز 1398.
 42. «معرفی کتاب درباره شر»، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، پاییز 1398.
 43. «معرفی کتاب دربارۀ شر»، شیراز: کانون فرهنگی آرکه و کتابفروشی شیرازه، پاییز 1398.
 44. «کارگاه تصاویر گوناگون خداوند در الاهیات مدرن»، شیراز: کانون فرهنگی آرکه، پاییز 1398.
 45. «در پی تسلای الهی؛ مسئلۀ شر در قرآن کریم و عطار و مولونا» شیراز: نهاد رهبری در دانشگاه شیراز، پاییز 1398.
 46. «اخلاق معلولیت»، تهران: مرکز آموزشی علمی-کاربردی «رعد» وابسته به سازمان بهزیستی کشور، تابستان 1398.
 47. «چگونگی رویکرد قرآن کریم به مسألۀ شر و مقایسۀ آن با کتاب مقدس»، قم: مدرسۀ دراماتورژی قرآن کریم وابسته به مدرسۀ اسلامی هنر، بهار 1398.
 48. «کارگاه‌ اخلاق معلولیت»، قم: دفتر فرهنگ معلولین، زمستان 1397 و بهار 1398.
 49. «سلسله سخنرانی الاهیات‌های  مدرن»، 12 جلسه، وبسایت ویدیویی کافه سرو، زمستان 1397.
 50. «سالم‌سالاری و معلول‌سازی؛ سخنی در باب اخلاق معلولیت»، قم: خانۀ اخلاق‌پژوهان جوان، آذر 1397.
 51. «کارگاه مسألۀ شر در فلسفه و الهیات مدرن»، 40 ساعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهگی، پاییز 1397.
 52. «روایت‌های رنج»، در بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، آّبان 1396.
 53. «گزارش از وضعیت علمی دانشگاه ادیان»، مسکو: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مرداد 1396.
 54. «سبک زندگی زن مسلمان ایرانی»، در شهر ایروان در کشور ارمنستان در فوریه ۲۰۱۵
 55. «مساله اگزیستانسی شر»، دانشگاه ادیان و مذاهب،  آذر 1393.
 56. «معرفی کتاب دربارۀ خدا»، جلسۀ نقد و بررسی کتاب دربارۀ خدا نوشتۀ مایکل پامر، ترجمۀ نعیمه پورمحمدی، همراه با نقد مصطفی ملکیان، تهران: خانۀ کتاب، آبان ۱۳۹۳.
 57. «مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعرۀ متقدم به ایمان و اخلاق»، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۸۹.

(ب) به انگلیسی

 1. “Comparative Theology and Human Unity”, Iran: University of Religions and Denominations, June 2015.
 2. “Comparative Study on Salvation”, USA: Eastern Mennonite University, November 2015.
 3. “Study of Religion in Seminary Schools in Iran”, USA: The University of Chicago, Faculty of Theology, November 2015.
 4. “Suffering of Jesus Christ and Suffering of Imam Hussein; A comparative study”, Germany: Koblenz , January 2015.
 5. “Problem of Suffering, a Comparison of Christianity and Islam”, Germany: Koblenz, University of Vallendar , January 2015.
 6. “The Problem of Suffering from the perspective of Comparative Theology: Islam and Christianity”, Germany: Frankfurt, University of Goethe, Faculty of Comparative Religions, January 2015.
 7. “Common Theological and Sociological Functions of Hossain’s Martyrdom and Jesus Christ Cross”, Germany: Universität Paderborn, Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, July 2014.
 8. “Problem of evil from the comparative theology’s perspective”, Germany: Universität Paderborn, Centre for Comparative Theology and Cultural Studies, May 2014.

 

 1. کرسی‌های ارائه نظریه
 1. «ایمان به خدای کامل و بی‌نقص و چالش اشخاص دارای معلولیت» در کرسی‌ ارائه نظر در انجمن کلام حوزه علمیه قم و پردیس فارابی دانشگاه تهران، آذر 1399.
 2. «معلولیت و معلولان در نگاه الهیات  و فلسفۀ پست‌مدرن»، در کرسی‌های علمی ترویجی در پژوهشکدۀ ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب، بهمن 1395.
 3. «مسألۀ هم‌سانی دلایل اثبات و انکار خدا»، در کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در پژوهشکدۀ ادیان وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب، اردیبهشت 1395.
 4. سخنران ناقد با موضوع «امامت به مثابۀ پاسخ اگزیستانسی به نیاز انسان در رابطۀ با خدا»، در کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در دانشگاه  ادیان و مذاهب، بهمن 1394.
 1. پایان‌نامه

(الف) دکتری (راهنما)

 1. «بررسی امکان تغییر باور دینی و الاهیاتی و مکانیسم‌های آن در علوم شناختی دین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: احمد سواری.
 2. «تبیین مسئله شر و نقد و بررسی‌ راه حل‌های آن از دیدگاه سهروردی و پلانتینگا، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه اسلامی، راهنمای اول: محمد ملکی، راهنمای دوم: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: سیدمهدی موسوی درچه
 3. «نسبت شر و معنای زندگی؛ بررسی دیدگاه مریلن آدامز»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی علیمردی، دانشجو» علی عبدی
 4. «راه حل مسئله شر در عرفان ابن عربی و نقد و بررسی آن از چشم‌انداز فلسفه دین معاصر»، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق، الاهیات و علوم سیاسی، رشته عرفان و تصوف اسلامی، راهنمای اول: هادی وکیلی، راهنمای دوم: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: طاهره باغستانی
 1. «تحلیل جایگاه مسئولیت معرفتی از دیدگاه جوادی آملی با تکیه بر نظریات معرفت‌شناسی معاصر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی علیمردی، دانشجو: زینب عسکریان، دفاع: بهار 1401.
 2. «دین‌پژوهی محرومیت‌نگر؛ تحلیل فلسفی معارف دینی اسلامی درباره محروم و محرومیت از منظر مطالعات دین و طبقه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: باقر طالبی دارابی، دانشجو: محمدرضا شیخ‌الاسلامی.
 3. «تبیین علوم شناختی دین از قوه ذهن انگاری در کودکان 3 تا 7 سال و بررسی تأثیر آن در پیدایش باور دینی به حیات پیش از تولد و حیات پس از مرگ»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فروزنده.
 4. «نقد گفتمانی و نقد اخلاقی پاسخ‌های علامه طباطبایی و شهید مطهری به مسئله شر»، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق، الاهیات و علوم سیاسی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مالک حسینی، دانشجو: زهرا یحیاپور، داوران: دکتر قدرت‌الله قربانی و دکتر رسول رسولی‌پور و دکتر ابوالفضل محمودی، تاریخ دفاع: تابستان 1402.
 5. «بررسی رویکرد فمینیستی به معلولیت از دیدگاه سوزان وندل »، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ زنان، رشتۀ مطالعات زنان، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی لکزایی و محسن فتاحی، دانشجو: فاطمه فهیمی، تاریخ دفاع: زمستان 1399.
 6. «بررسی اشکال دوسویگی براهین وجود خدا بر اساس طرح جرج ماورودس از ماهیت برهان»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: رسول رسولی‌پور، داوران: رضا اکبری و محمد جاودان و علی شهبازی، دانشجو: محمدسعید اکبری دهقان، تاریخ دفاع: 5/11/1396.
 7. «بازیابی مؤلفه‌های الاهیات خدای گشوده در سنت نقلی شیعۀ امامیه»، دانشگاه ادیان و مذهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ الاهیات تطبیقی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: حمیدرضا شریعتمداری و محمدتقی انصاری پور، دانشجو: عرب‌نژاد.
 8. «مطالعۀ تطبیقی نفس­شناسی در دیدگاه الهیات پویشی و حکمت متعالیه با بررسی آرای دیوید گریفین و ملاصدار»، دانشگاه ادیان و مذهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ الاهیات تطبیقی، راهنما: نعیمه پورمحمدی و علی شهبازی، دانشجو: رامین باباگل­زاده
 9. «بازخوانی روشنفکری دینی مجتهد شبستری با تکیه بر رویکرد پسامبناگروی ونزل هویستین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده  ادیان، رشتۀ دین پژوهی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمدباقر طالبی دارابی و حمید طالب، دانشجو: صغیرا

 (ب) دکتری (مشاور)

 1.  «تبیین ملاصدرا از قوای ادراکی حیوانات و ارزیابی تطبیقی آن بر مبنای آیات قرآن کریم»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌پژوهی، راهنما: فاطمه توفیقی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد مولائی.
 2. «مقایسه تطبیقی نجات از دیدگاه اشاعره و امامیه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: حمید ملک مکان، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: سجاد فضلعلی. دفاع بهار 1399.
 3. «تأثیر هولوکاست بر الهیات یهودی و مسیحی قرن بیستم»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ الهیات تطبیقی، راهنما: علی شهبازی و بهروز حدادی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد عرفان جابری، دفاع پاییز1399
 4. «نسبت عقل و نقل در پاسخ به مسئلۀ شر: مقایسۀ دیدگاه ملاصدرا و نوصدراییان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، رشتۀ فلسفه و کلام اسلامی، راهنما: رضا برنجکار، مشاور: نعیمه پورمحمدی و هادی وکیلی، دانشجو: مهدی بهرامی، دفاع پاییز 1399.

 

 (ج) کارشناسی ارشد (راهنما)

 

 1. «گزارشی از علوم شناختی در اخلاق با تکیه بر نظریات نورنزیان و پورزسکی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه اخلاق، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مطهره محفوظی
 2. «فلسفه دین معلولیت‌نگر؛ الگوی اسلامی: بررسی آرای فلاسفه اسلامی با تاکید بر ملاصدار و ابن سینا و متکلمان اسلامی با تأکید بر فخررازی و مطهری از چشم‌انداز مطالعات جدید معلولیت»، دانشگاه ادیان، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: رقیه حق‌گویان.
 3. «نقد تئودیسه‌های سنتی در پاسخ به مسئله شر براساس تحلیل کتاب «رنجی که من کشیدم» اثر سی.اس لوئیس»، دانشگاه  ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمدمهدی میراحمدی، داور: علی شهبازی، دفاع تابستان 1401.
 4. «ترجمه مجموعه مقالاتی با موضوع علوم شناختی دین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما» نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد یوسفلویی. داور: حامد قدیری، دفاع: زمستان 1401
 5. «مراقبت معنوی از بیماران در بیمارستان؛ روایت تجربه زیسته»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: امیرحسین دوستی، داور: باقر طالبی دارابی، دفاع زمستان 1400.
 6. «آموزه های اعتقادی روایات امامیه در مواجهه با بیماران باورمند به ائمه اطهار»، دانشگاه قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث اصفهان، استاد راهنما: نعیمه پور محمدی، استاد مشاور: محمدجعفر رضایی، دانشجو: لیلا شمس.
 7. «بررسی نظریه فطرت در اندیشه شیعۀ معاصر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محدثه سلیمانی.
 8. «مقایسۀ مفهوم و ابعاد کلامی ارادۀ خدا از دیدگاه اشاعره و شیعه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محدثه صدر.
 9. «پاسخ به مساله رنج از دیدگاه عرفای اسلامی با تاکید بر مولانا و عطار»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین­شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی لکزایی، داور، محمد سوری، دانشجو: مریم اسماعیلی، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 10. «پاسخ به مسئلۀ شر از دیدگاه مکتب تفکیک با تأکید بر میرزای اصفهانی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: امداد توران، دانشجو: حیدریه، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 11. «بررسی رویکرد فلسفۀ دین زنانه‌نگر به مسئلۀ شر»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: صانع پور، داور: فاطمه توفیقی، دانشجو: فاطمه دادرس، تاریخ دفاع: تابستان 98.
 12. «عشق به مثابۀ معنای زندگی: مقایسۀ دیدگاه مولوی و فیلسوفان تحلیلی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور، هادی فاضلی، دانشجو: فهیمه فاضلی.
 13. «ترجمه فصل صفات خدا از کتاب باور به خدا نوشته ماوسون»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مرادی.
 14. «صفت تأثیرناپذیری الهی، ترجمه و تحلیل کتاب آناستازیا اسکروتن»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: میثم مولائی، دانشجو: محمد خیریان، تاریخ دفاع: تابستان 98.
 15. «بررسی مقایسه‌ای ایمان و الحاد برآمده از موقعیت‌های مرزی اگزیستانس»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: فاطمه توفیقی، داور: مهدی لکزایی، دانشجو: کوثر وکیلی، تاریخ دفاع: شهریور 1397.
 16. «تبیین آلستون و برگمن از خداباوری شک‌گرایه و بررسی اشکالات آن»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: محمود مروارید، دانشجو: سیداحمدرضا هاشمی، تاریخ دفاع: پاییز 1397.
 17. «تبیین دیدگاه کِنِث سورین در نقد گفتمانی تودیسه‌ها»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، داور: مهدی اخوان، دانشجو: مهدی خسروی سرشکی، تاریخ دفاع: 25/6/1396.
 18. «خداباوری شکاکانه از دیدگاه ویکسترا و پرین؛ ترجمه و تحلیل»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمد حقانی‌فضل، داور: محمود مروارید، دانشجو: محمدرضا سیفی، تاریخ دفاع: 30/11/1396.
 19. «مقایسۀ کارکردهای تصلیب عیسی مسیح از منظر مسیحیان و شهادت امام حسین (ع) از منظر شیعیان»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهراب صادق‌نیا، دانشجو: زهرا حسین‌زاده، تابستان 1396.
 20. «بررسی روایت‌های جدید برهان مسیحی اثبات وجود خدا از راه معجزه (روایت تیلیش، هالن و سویین‌برن)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمدتقی انصاری‌پور، داور: مهراب صادق‌نیا، دانشجو: نرجس دانشی، تاریخ دفاع: 3/3/1395.
 21. «تحلیل و نقد تئودیسۀ اعتراض در پاسخ به مسئلۀ شر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: فاطمه توفیقی، داور: سیدحسن اسلامی اردکانی، دانشجو: میثم فصیحی رامندی، تاریخ دفاع: 11/8/1394.
 22. «رابطۀ رنج با معناداری زندگی از دیدگاه قرآن و روایات»، دانشگاه معارف اسلامی، گروه مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: عسکری سلیمانی امیری، داور: گرامی، دانشجو: زینب یوسفی نصرآباد سفلی، تاریخ دفاع: 2/4/1394.
 23. «پاسخ مسألۀ اگزیستانسی شر از راه الاهیات شبانی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی، داور: عبدالله غلامرضا کاشی، دانشجو: محمود نظری، تاریخ دفاع: 2/3/1394.
 24. «نقد وهابیت از نگاه اشاعرۀ معاصر»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهدی فرمانیان، داور: سیدلطف‌الله جلالی، دانشجو: لیلا آقابالازاده کلجاهی، تاریخ دفاع: بهار 1394.
 25. «ترجمۀ فصل دوم و سوم از کتاب پسامبناگروی: مطالعۀ میان‌رشته‌ای علم و دین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین­شناسی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: محمدباقر طالبی دارابی، دانشجو: حمید طالب، تاریخ دفاع: زمستان 1393.
 26. «مقایسۀ رابطۀ عقل و دین از منظر مکتب ویتگنشتاینی (الاهیات بر پایۀ بازی‌های زبانی) و مکتب تفکیک»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: احمدرضا مفتاح، داور: حسن قنبری، دانشجو: رامین باباگل‌زاده، تاریخ دفاع: 9/6/1393.
 27. «معنای رنج در الاهیات مسیحی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: مهراب صادق‌نیا، داور: احمدرضا مفتاح، دانشجو: کبری گودرزوند، تاریخ دفاع: پاییز 1392.
 28. «تطور مبانی معرفتی اخلاق در اشاعره»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: حمید ملک‌مکان، داور: موحدنیا، دانشجو: معصومه کریمی طاهری،  تاریخ دفاع: پاییز 1392.
 29. «خداشناسی در اندیشۀ علامه مجلسی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: امداد توران، داور: قاسم جوادی صفری، دانشجو: مرضیه امری، تاریخ دفاع: 20/1/1392.
 30. «امامت در اصول کافی با تأکید بر شرح علامه مجلسی در مرآة العقول»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: نعیمه پورمحمدی، مشاور: حمید ملک‌مکان، دانشجو: شهناز صفربگی، تاریخ دفاع: تابستان 1391.

(د) کارشناسی ارشد (مشاور)

 1. «نسبت خدا و شرور در حکمت متعالیه با نظر به چالش‌های معاصر»، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، راهنما: قدرت‌الله قربانی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: روح‌الله آقایی.
 2. «بررسی صفت خیر بودن خدا از منظر تفسیر المیزان و شهر خدای آگوستین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: فاطمه توفیقی، مشاور: نعیمه پورمحمدی، داور: محمدحسین محمدی مظفر، دانشجو: علی رضاپور، تاریخ دفاع: زمستان 1394.
 3. «حجیت معرفتی باور دینی و باور اخلاقی از نگاه لیندا زاگزبسکی با تکیه بر کتاب Epistemic Authority»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، راهنما: رسول رسولی‌پور، مشاور: نعیمه پورمحمدی، داور: باقر طالبی دارابی، دانشجو: علی کلانی طهرانی، تاریخ دفاع: 27/6/1393.
 4. «بررسی تعارض میان علم و دین با تأکید بر دیدگاه الوین پلنتینگا»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌شناسی، دانشجو: مطهره شکوئی‌پور عالی‌نام، راهنما: رسول رسولی‌پور، مشاور: نعیمه پورمحمدی، تاریخ دفاع: تابستان 1392.

 (ه‍) داوری پایاننامه (دکتری)

 1. «نگاه علوم شناختی به استعاره در تبیین معرفت دینی»، دانشگاه پیام نور تهران، مرکز تحصیلات تکمیلی، گروه فلسفه دین، راهنما: جلال پیکانی، مشاور: عبدالرضا صفری، دانشجو: کاویس سوره، دفاع: بهار 1402
 2. «معضلات اخلاقی سقط جنین معلول با رویکرد اسلامی»، دانشگاه معارف اسلامی، رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش اخلاق اسلامی، استاد راهنما: علیرضا آل بویه، استاد مشاور: محمدجواد فلاح، محسن رضایی آدریانی، داوارن: نعیمه پورمحمدی، حسن عبدی، دانشجو: محدثه مولوی، دفاع: زمستان 1401.
 3. «بررسی چگونگی علم خداوند به شرطی¬های خلاف واقعِ آزادی: نقد مولینیزم»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده حکمت معاصر، گروه فلسفه دین، استاد راهنما: ابراهیم آزادگان و مهدی اصفهانی، استاد مشاور اعظم قاسمی، دانشجو: فریدالدین سبط، تاریخ دفاع: تابستان 1401.
 4. «وجه جامع قرائت‌های مختلف از جبر و اختیار با تأکید بر نظریه‌های کسب، امربین‌الامرین و خلق افعال عباد و تأثیر آن در تقریب مذاهب اسلامی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب، گروه مذاهب کلامی، استاد راهنما: مهدی فرمانیان، استاد مشاور: اکبر باقری، دانشجو: محسن صالحی مازندرانی، تاریخ دفاع: تابستان 1401.
 5. «امکان کاربست الهیات امید مولتمان در کلام شیعی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین پژوهی، اساتید راهنما: احمدرضا مفتاح و باقر طالبی دارابی، استاد مشاور: مهراب صادق­نیا، اساتید داور: سیدحسن اسلامی و نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مریم شهرزاد، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 6. «شر، شیطان و رنج در ادبیات فئودور داستایوفسکی (با تأکید بر رمان برادران کارامازوف) و میخائیل بولگاکوف (با تأکید بر رمان مرشد و مارگاریتا)، دنشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه ادیان ابراهیمی، استاد راهنما: حمید بخشنده، اساتید مشاور: الیاس عارف­زاده و آبتین گلکار، اساتید داور: مهراب صادق­نیا و نعیمه پورمحمدی، دانشجو: سیده مریم سرمدی، تاریخ دفاع: پاییز 99.
 7. «بررسی مبانی تفسیر کلام الاهی از دیدگاه ابوالحسن اشعری و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر قرائت روشنفکران جدید از وحی الاهی»، اساتید راهنما: علی اله­بداشتی و حمید ملک­مکان، استاد مشاور: مصطفی سلطانی، استاد داور: نعیمه پورمحمدی، مهدی فرمانیان و محمد  محمدی مظفر، دانشجو: علی بهجتی، تاریخ دفاع: بهار 1399.
 8. «شاخصه­های کفر و ارتداد از منظر امامیه، اشاعره و سلفیه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب، رشته مذاهب اسلامی، راهنما: سیدابوالحسن نواب و مهدی فرمانیان، مشاور: معینی­فر، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فرهنگ محمودزاده، تاریخ دفاع: بهار 1399.
 9. «خاستگاه مسئولیت اخلاقی نسبت به انسان­های دیگر؛ ارزیابی نظریه­های اخلاقی فلسفی با تأکید بر اخلاق اسلامی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، رشته دین پژوهی، راهنما: هادی صادقی و محسن جوادی، مشاور: محمدمهدی علیمردی، داوران: نعیمه پورمحمدی و علیرضا آل بویه و حمیدرضا شریعتمداری، دانشجو: محمدامین خوانساری، تاریخ دفاع: زمستان 1398.
 10. «بررسی و نقد مسئلۀ شر از دیدگاه دیوید گریفین»، دانشگاه تهران، دانشکده الاهیات پردیس فارابی، رشته فلسفه دین، راهنما: منصور نصیری، مشاور: محمد محمدرضایی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: یدالله رستمی، تاریخ دفاع: تابستان 1398
 11. «ارزیابی و تحلیل معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و معناشناختی صفات الاهی در اندیشۀ ابومنصور ماتریدی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، دانشجو: علی محمدی، راهنما: سیدلطف‌الله جلالی، مشاوران: سیدابوالحسن نواب و عبدالمؤمن امینی، دانشجو: علی محمدی، داور: نعیمه پورمحمدی، تاریخ دفاع: زمستان 1397.
 12. «فلسفۀ اگزیستالیستی مرگ در نهج البلاغه»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، دانشجو: طاهره صاحب‌الزمانی، راهنمایان: سیدعلی علم‌الهدی و الله‌کرم کرمی‌پور، مشاور: محمدمهدی علیمردی، داور: نعیمه پورمحمدی، تاریخ دفاع: پاییز 1397.
 13. «برهان تجربه دینی از دیدگاه هیک و ملاصدرا»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفه دین، راهنما: حسن قنبری، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فرهاد عمورضایی، تاریخ دفاع: تابستان 1397.
 14. «تحلیل و بررسی تفاسیر جدید از فلسفۀ دین کانت و تأثیر آن بر الاهیات»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: احمدرضا مفتاح، مشاوران: محمد لگنهاوزن و الله‌کرم کرمی‌پور، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مصطفی صالحی، تاریخ دفاع: تابستان 1397.
 15. «ارتباط علم و دین در عصر تکثر آگاهی: پژوهشی در باب ربط و نسبت بحران معنا با عقلانیت»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: ابوالقاسم فنایی، مشاوران: باقر طالبی دارابی و مهدی لکزایی، داوران: بیژن عبدالکریمی و حسن محدثی و نعیمه پورمحمدی، دانشجو: حمید طالب، تاریخ دفاع خرداد 1397.
 16. «بررسی دیدگاه خداباوری گشوده در مورد علم پیشین الهی به افعال اختیاری انسان»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفه، راهنما: رضا گندمی نصرآبادی، مشاوران: بهرام علیزاده و علی فتحی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمدرضا زارع بیدکی، تاریخ دفاع: تابستان 1397.
 17. «نقد و بررسی معرفت‌شناسی دین در آثار میرزا مهدی اصفهانی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: یوسف دانشور نیلو، مشاوران: الله‌کرم کرمی‌پور و مصطفی جعفرطیاری، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: عباس شاه‌منصوری، تاریخ دفاع: زمستان 1396.
 18. «نقد و بررسی نظریۀ مرجعیت به مثابۀ ملاک ارزش‌داورانه در توجیه باورهای دینی با تأکید بر آراء سروش و کلیفورد»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین‌پژوهی، راهنما: قاسم پورحسن، مشاوران: باقر طالبی دارابی و حسین کلباسی اشتری، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: نجم‌السادات الحسینی، تاریخ دفاع: تابستان 1396.
 19. «بررسی انتقادی دیدگاه برایان دیویس دربارۀ مسئلۀ شر و ارائۀ راه‌حل پیشنهادی»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: منصور نصیری، مشاوران: محمد محمدرضایی و سیدمحمدعلی دیباجی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: ذوالفقار ناصری صدر، تاریخ دفاع: تابستان 1396.
 20. «سعادت انسان از منظر فخر رازی و علامه طباطبایی (بررسی مقایسه‌ای)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: محمد محمدرضایی، مشاوران: حمید ملک و رضا الهی‌منش، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: اکرم باغخانی، تاریخ دفاع: بهار 1395.
 21. «کرامت انسان از دیدگاه فخر رازی و ملاصدرا؛ آثار و پیامدها (کلامی و اخلاقی)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: محمد محمدرضایی، مشاوران: حمید ملک‌مکان و مهدی فرمانیان اَرانی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: فتانه درتاج، تاریخ دفاع: زمستان 1394.

(و) داوری پایاننامه (کارشناسی ارشد)

 1. «بررسی مفهوم خدا از دیدگاه ابن عربی: تبیین رابطه خدا با جهان و انسان» دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، رشته فلسفه دین، راهنما: وحید سهرابی­فر، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مهدی دهقان، تاریخ دفاع: بهار 1399.
 2. «مبانی قانون طبیعی، نقش و جایگاه آن در اخلاق دینی: بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طالقانی و پروفسور فینیس»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: ابوالقاسم فنایی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: ایوب افضلی، تاریخ دفاع: شهریور 1397.
 3. «بررسی پاسخ خداگرایی گشوده به جبرگرایی الهیاتی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ فلسفه، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: محمدصالح زارع‌پور، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: علی رضایی‌نیا صومعه‌سرایی، تاریخ دفاع: 17/10/1396.
 4. «پاسخ اگزیستانسیالیستی به مسألۀ شر مبتنی بر هستی‌شناسی هیدگر»، دانشگاه تهران، دانشکدۀ الاهیات پردیس فارابی، رشتۀ فلسفۀ دین، راهنما: حسن قنبری، مشاور: علی فتحی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: علی هادوی، تاریخ دفاع: شهریور 1396.
 5. «بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های (صفات) انبیاء اولوالعزم از دیدگاه شیعۀ اثناعشری و اشاعره»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب اسلامی، راهنما: حمید ملک‌مکان، مشاور: مصطفی کاظمی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: راضیه فرازمند، تاریخ دفاع: تابستان 1395.
 6. «رویارویی مسیحیت معاصر با پدیدۀ الحاد نوین (با تکیه بر نظرات داوکینز، دَنِت)، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: همایون همتی، مشاور: علی شهبازی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: مرتضی پیرو جعفری، تاریخ دفاع: تابستان 1394.
 7. «مقایسۀ مفهوم مرگ و نقش آن در بازدارندگی در اسلام و مسیحیت با تکیه بر قرآن و عهدین»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ ادیان ابراهیمی، راهنما: مهراب صادق‌نیا، مشاور: محمدمهدی مظفر، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محسن گلپایگانی، تاریخ دفاع: شهریور 1392.
 8. «نسبت بین دین و اخلاق در نگاه زاگزبسکی»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ ادیان، رشتۀ دین پژوهی، راهنما: محسن جوادی، مشاور: سیدحسن اسلامی اردکانی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: شیما شهریاری، تاریخ دفاع: تابستان 1392.
 9. «مقایسۀ رؤیت خداوند میان عدلیه و اهل حدیث و اشاعره (نقد و بررسی)»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ شیعه‌شناسی، رشتۀ فرق تشیع، راهنما: سیدعلی موسوی‌نژاد، مشاور: مصطفی سلطانی، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: طاهره جوادنیا، تاریخ دفاع 1391.
 10. «ترجمۀ بخشی از کتاب عرفان: ماهیت آگاهی معنوی و بسط آنِ اولین آندرهیل»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب اسلامی، رشتۀ تصوف و عرفان اسلامی، راهنما: خلیل قنبری، مشاور: رضا الهی‌منش، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمد کیوانفر، تاریخ دفاع: تابستان 1391.
 11. «اشاعره و معتزله و امامیه، مقایسه روش­ها و رویکردها»، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکدۀ مذاهب، رشتۀ مذاهب کلامی، راهنما: حمید ملک مکان، داور: نعیمه پورمحمدی، دانشجو: محمدرجا صاحبدل، تاریخ دفاع: 1390.
 1. طرح‌های پژوهشی
 1. طرح پژوهشی تألیف کتاب کلام روایی؛ جستاری در اندیشۀ کلامی علامه مجلسی، در سال 1390. این طرح به تالیف یک مقاله تقلیل پیدا کرد که با این مشخصات منتشر شد: «رویکرد کلامی علامه مجلسی؛ اخباریگری یا اخبارگرایی؟»، پژوهشنامۀ مذاهب اسلامی، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 125-147.
 2. طرح پژوهشی «مقایسه مسألۀ اگزیستانسی شر در الاهیات مسیحی و اسلامی» در سال 1391 که چهار مقاله به عنوان خروجی این طرح منتشر شده است (به بخش مقالات مراجعه کنید).
 3. طرح ترجمۀ مجموعۀ مقالات در مسألۀ شر در کتابی با عنوان دربارۀ شر. این طرح در پژوهشکدۀ دانشگاه ادیان به تصویب رسیده است، از سال ۱۳۹۴ تا 1397. خروجی این طرح چاپ دو جلد کتاب با نام دربارۀ شر است که با این مشخصات منتشر شد: دربارۀ شر، مقالات برگزیده در فلسفه و الهیات شر، به سرپرستی نعیمه پورمحمدی، کتاب طه، 1398.
 4. طرح ترجمه گروهی کتاب در معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب در پاییز و زمستان 1400:

Hans van Eyghen • Rik Peels Gijsbert van den Brink Editors, New Developments in the Cognitive Science of Religion The Rationality of Religious Belief, Springer,2018.