ریاض المحبین؛ متنی عرفانی اخلاقی از دوره قاجار

ریاض‌المحبین اثری است که در دوره قاجار بین سال‌های 1264 تا 1270 ق در زمینه اخلاق و عرفان نوشته شده است. این کتاب شامل حکایات داستانی و تاریخی درباره محبت و اقـسام آن است که با چــاشنی تمثیل‌ها، آیات، احادیث و سخنان بزرگان و مشـایخ پـرداخته شده‌است.

نویسنده ریـاض‌المـحبین، رضـاقلی ابـن محـمدقلی نـوری، شاعر نیز بوده و شعرهای بسیاری عمدتا در قالب مثنوی از خود در این کتاب گنجانده است. همچنین بخش دیگری از اشعار او، در پایان کتاب، مضمونی پرسوز و گداز از حماسه حسینی دارد که در زمـره تـأثربـرانگیزترین اشـعار عاشورایی قرار می‌گیرد و بیانگر احـساسات و اعتــقادات راسـخ نویسندۀ ریاض‌المحبین به خامس آل عبا و یاران باوفای اوست.

نویسنده

رضاقلی ابن محمدقلی نوری، تحقیق و تصحیح نفیسه ایرانی

ناشر

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

وضعیت نشر

در دست انتشار

توضیحات