درآمدی بر جامعه شناسی دین، چشم اندازهای کلاسیک و معاصر

4,900,000 ریال

این کتاب با استفاده از پژوهش های فراوان و ارائه نمونه های مستند، با نگاهی تحلیلی بر اساس آنچه در فضای کنونی جامعه شناسی دین در جهان میگذرد، به بیان خطوط کلی نظریه های جامعه شناختی درباره زندگی دینی معاصر می پردازد.

این شیوه نگریستن،کمتر در کتاب های مرتبط با جامعه شناسی دین در ایران یافت می شود. کتابی که به خوبی و با متنی روان، صورت بندی حقیقی و دقیقی از نگاه جامعه شناختی به مسائل حوزه دین ارائه کرده و به اندوخته های ذهنی مخاطبین نظم می بخشد.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی 

نویسنده

اينگر فورشت, پل رپستاد

مترجم

مجید جعفریان

نوع جلد

شومیز

وضعیت نشر

تجدید چاپ

سال نشر

1399

10 in stock