رسول خدا (ص) و یهود

تاریخ اسلام، تاریخ یهود، روابط رسول خدا (ص) و یهود موضوع این کتاب است.

اسلام تنها دینی است که مرضی خدای متعال و توسط پیامبران الهی به بشر عرضه گردیده است و از آدم تا خاتم آن را تبلیغ کرده اند.

در این مسیر انبیای بنی اسرائیل سهم قابل توجهی داشته اند؛ خصوصا حضرت موسی (ع) که در معارضه با فرعون زمانش، مصیبت ها دید و تلخی ها چشید وآن معجزات شگفت را به ظهور رسانید؛ در ادامه، با امّت نافرمانش دشواری ها داشت و صبوری ها کرد.

در حدیث نبوی است که سنّت های بنی اسرائیل، یک به یک، در بین امّت محمّدی، احیا و تبعیت می شود. شاید به همین سبب، در کتاب شفابخش و هدایت گر قرآن، قصّه های «بنی اسرائیل و یهود» بیش از قصه های دیگر بیان شده است. و همچنین یهودیت به عنوان شاخه ی انحرافی از صراط مستقیم و مغایر با اسلام ابراهیمی معرفی، و یهودیان کفرپیشه، با ادبیّات خاصّی، تقریع و توبیخ شده اند.

خداوند برای مومنین روشن ساخته که ممکن است در لباس دین، دین ستیزی شود و در منصب رِبّی و سِمت حِبری، مقدّسات پایمال، احکام تعطیل، آیات تحریف و یا به غلط تفسیر و تاویل شود. و چه بسا کتاب خدا را بسوزانند و پیام آورش را به قتل رسانند. خاتم پیامبران ، همه این حقائق را از کتاب خدا به بشر ابلاغ کرد و در طول تبلیغ رسالت و ارشاد یهودیان و یهود صفتان زمانش، با این چالش ها و بزه کاری ها رو به رو بود.

بنابراین، با بررسی« تعامل رسول خدا و یهود » مشعل های فروزانی از قرآن و سنت، فراروی امّت اسلامی نمایان، و دشمنان دین و رهزنان صراط مستقیم که نما و نُمودی از اخلاقیّات یهود و عقاید یهودیت هستند معرفی می گردند که از اهمیّت بسیاری برخوردار است.

برملا سازی همه زوایای پنهان این حقایق تاریخی ـ که کوشش بسیار درکتمان آن ها شده ـ از حیطه این نوشتار بیرون است و فقط به گوشه هایی از آن، اشاراتی رفته است.