فرقه های اسلامی و مساله امامت: ترجمه «مسائل الامامه» و «مقتطفات من الکتاب الاوسط»

کتاب حاضر مشتمل بر دو اثر کلامی عقیدتی منسوب به ناشی اکبر از متکلمان قرن سوم هجری است و از معدود آثار مربوط به سده های نخست شکل گیری فرقه ها و مذاهب اسلامی است که چالش های فرقه ای درباره مسئله امامت و دیگر مسائل کلامی را به تصویر میکشد.

یکی از آثار قرن سوم کتاب اصل النحل است که قسمت باقی مانده آن با عنوان مسائل الامامه به همراه گزیده هایی از کتاب دیگر ناشی اکبر با نام الکتاب الاوسط فی القالات به وسیله جوزف فان اس آلمانی تصحیح و منتشر شده و در کتاب حاضر ترجمه شده و به همراه متن عربی انتشار یافته است.
رساله مسائل الامامة به طور مبسوط آراء مکاتب فکری معتزله، فرقه های شیعه، اصحاب حدیث و فرقههای خوارج در باب امامت و خلافت آمده و در کتاب الاوسط فی القالات مباحث کلامی گوناگونی مانند: اعتقاد ثنویان، مجوس، یهود، خدا و صفات او، افعال انسان، معاد، تعریف ایمان، حقیقت انسان و نفس، کون و فساد ماهیت افلاک و مباحثی در طب آمده است.

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

فرقه های اسلامی و مساله امامت ترجمه مسائل الامامه و مقتطفات من الکتاب الاوسط