جستارهایی در رسانه – جلد اول فناوری و رسانه

3,000,000 ریال

از دستورهای خداوند تا وعظ انبیاء، از دستورالعمل های حاکمان تا سخنرانی های دانشمندان، از ده فرمان موسی تا قوانین حمورابی همگی در پوششی از رسانه ها ـ چه مکتوب، چه شنیداری و چه دیداری ـ به مردم رسیده اند. پس بی سبب نخواهد بود اگر مدعی شویم انسـان در هیچ برهـه ای از زمـان، بی رسانه نزیسته است؛ هم چنان که قرآن رسانه خداوند است.

مجموعه چهار جلدی جستارهایی در رسانه، به کاوش در نسبت انسان و رسانه ها، انسان و فناوری ـ که جزیی جدایی ناپذیر از رسـانه ها است ـ و دین و رسـانه می پردازد؛ چرا که معتقدیم انسانِ امروز در بسته ای از نرم افزارها و سخت افزارها می زید که بخش اعظم آنها ، وامدار رسانه ها هستند. مجموعه پیش رو با نام فناوری و رسانه، مجلد نخست از این سلسله کتاب ها است.

نویسنده

جمعی از نویسندگان، به کوشش سید حمیدرضا قادری و حسین عمید

نوع جلد

گالینگور

تعداد صفحات

633

سال نشر

1388

10 in stock

موضوع کتاب:
Tag: