منجی موعود در آیین بودا

این کتاب پژوهشی در اعتقادات بوداییان در مورد منجی موعود و بشارت‌های موجود در این دین است.

در این نوشتار ضمن مطالعه فرهنگ، آیین، اندیشه‌ها، آموزه‌ها، عقاید و «سنت بودایی» به گرایش‌های بوداییان به مسایل معنوی اشاره شده و اعتقاد آنان به میتریه یا همان اعتقاد به ظهور منجی و ایجاد صلح و عدالت در جهان به وسیله او مورد شرح و بررسی قرار گرفته است.

نگارنده بر این باور است رهبران فعلی بوداییان به‌ویژه دالایی لامای چهاردهم نیز اعتقاد به بودای عصر آینده دارند. بودای مصلحی که عصر جدیدی به وجود خواهد آورد و تمدن بشری را در جهان احیا خواهد کرد و صلح و شادمانی جهانی را به جهانیان هدیه خواهد داد. وی همچنین به ساختن یک تندیس بزرگ از مجسمه بودای موعود در شهر بودگیا (شهری که بودا در آن به اشراق معنوی و آسمانی رسید) اشاره کرده و زنده بودن تفکرات و اعتقادات بوداییان نسبت به منجی موعود را به تصویر کشیده است.

بیان کلیاتی در مورد اعتقاد بوداییان در زمینه کیهان‌شناسی، مطالعه متون مقدس بوداییان در موضوع میتریه و بیان علایم ظهور منجی موعود به باور آنان از دیگر مندرجات این کتاب است.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

منجی موعود در آیین بودا

 

 

موضوع کتاب:
برچسب: ، ،