مفهوم عرفان

4,000,000 ریال

این کتاب تحقیقی درباره شناخت دقیق مفهوم عرفان و توضیح جوهره اصیل آن است. در این اثر نخست تعریفی از عرفان، تصوف و واژه ‏های دیگر لاتین مربوط به آن‏ها ارایه شده آنگاه کاربردهای مختلف واژه ‏ها و اصطلاحات مختلف عرفانی، مصادیق آن‏ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در ادامه روش ‏ها و گرایش‏ های مختلف در عرفان معرفی شده و ویژگی های هر یک از آن‏ها بیان شده است. در بخش دیگری از کتاب نگارنده به تلقی‏های مختلف عرفان‏پژوهان مسلمان و غیرمسلمان از عرفان پرداخته و تعاریف، توصیف‏ها و دیدگاه‏های آنان در مورد عرفان و کارکردهای نظری و عملی آن را بیان کرده است.

جغرافیای عرفان، عناصر و اجزای عرفان، مولفه‏ های جوهری عرفان و تجربه عرفانی از دیگر مباحث مطرح شده در این نوشتار است.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی 

نویسنده

علی موحدیان عطار

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

482

وضعیت نشر

تجدید چاپ

نوبت چاپ

چاپ سوم

سال نشر

1401

10 in stock

Description

کار و بار این جستار، ایضاح مفهوم عرفان است، و این بازشناختن و به تفصیل درآوردن مفهومی که به اجمال می‌شناسیم و فراوان به کار می‌بریم، اما چون بر سر تبیین آن می‌نشینیم، هر یک به بعدی از ابعاد و جزئی از اجزای آن می‌پردازیم، چنان که گاه همه عرفان را به همان جزء که خود در نظر داریم فرو می کاهیم.

این حقیقت چون که با تنوع و گوناگونی حیرت آور عرفان قرین شده‌است، معرکه ای پدیدآورده که در آن معرکه امکان مفاهمه عالمانه در این باره به کمترین حد رسیده‌است، چندان که بیشتر کسانی که یار عرفان گشته اند پندار خویش از عرفان را می ستایند، و قالب آنانی که از در نقار با عرفان آمده اند با گمان خود می جنگند.
این جستار خواهد کوشید تا به روشی که شاید چندان هم که می‌نماید ابداعی نباشد، از راه تاویل و ترکیب فهم بشری از عرفان، به مفهوم فراگیر و نیز به جوهره اصیل آن راه یابد و آن فهم مبهم را در ساختاری نظام‌مند از اجمال به تفصیل درآورد.

موضوع کتاب: