کلینیک روش تحقیق دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند:

«کارگاه طرح‌نامه به مثابه نقشه راه»

تاریخ انتشار:

«کارگاه طرح‌نامه به مثابه نقشه راه»
با ارائه‌ی دکتر مهدی علمی دانشور (مدیرگروه ادیان شرق دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب)

تدوین طرح تفصیلی مهم‌ترین بخش و گام در تدوین پایان‌نامه و رساله است؛ از این‌رو نگارش طرح تفصیلی صحیح و روش‌مند اهمیتی دوچندان دارد و در رسیدن پژوهش‌ها به هدف تأثیر بسیار زیادی دارد. «کارگاه طرح‌نامه به مثابه روش» بر آن است تا ضمن بیان طرح و تبیین معیارهای صحیح نگارش «طرح تفصیلی»، به میزان انطباق طرح‌های تفصیلی نگارش‌یافته در دانشگاه ادیان و مذاهب با این معیارها و آسیب‌شناسی آنها بپردازد. این کارگاه نشان خواهد داد که از مهم‌ترین آسیب‌های دانشجویان این است که دانشجویان در موارد متعددی در فهم و نگارش طرح‌های تفصیلی دچار سردرگمی هستند. نگارش طرح بدون درک درست مسئله، ضعف و تناسب‌نداشتن ساختاربندی از دیگر مشکلات شایع است.

این جلسه در تاریخ پنجشنبه 1402/10/21 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه