پژوهشکده ادیان و مذاهب برگزار می‌کند

نگارش و انتشار مقالات بین‌المللی با حضور سوسن غفاریان

تاریخ انتشار:

پژوهشکده ادیان و مذاهب کارگاه نگارش و انتشار مقالات بین‌المللی با حضور دکتر سوسن غفاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، برگزار می‌کند.
این کارگاه در 7 جلسه از تاریخ دوشنبه 1402/5/16 در آدرس بزرگراه امام علی، دانشگاه ادیان و مذاهب، ساختمان دارالحدیث
به صورت حضوری و رایگان برگزار خواهد شد.

 

مطالب مشابه