عشق در سه سنت هندویی، مسیحی و اسلامی با تاکید بر بهگود پورانه، عهد جدید و قرآن کریم

2,500,000 ریال

عشق از جمله موضوعاتی است که از آغاز پیدایش انسان تاکنون مناقشات متعددی را به خود اختصاص داده است. همیشه در صدر دغدغه‌های بشر بوده است و از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. هر یک از مکاتب و سنت‌های دینی تلقی خاصی از آن ارائه نموده‌اند. و جریان‌های متعددی در جهت تبیین آن شکل گرفته است.

در این پژوهش عشق در سه سنت هندویی، مسیحی و اسلامی با تأکید بر بهاگوته پورانه، عهدجدید و قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. از عشق در سنت هندویی با عنوان بهکتی به معنای عبادت مستمر عاشقانه و خالصانه و در مسیحیت با نام آگاپه در مفهوم محبت به خدای پدر و در سنت اسلامی و به‌ویژه قرآن با واژه حب از آن یاد شده است.

این عشق سوزان در وجود سالک سبب حیاتی تازه می‌شود و بـدین تـرتیب وصـال با حضرت حق محقق می‌گردد. دستاورد اصلی این نوشتار نشان داد که عـشق در بـهاگوته پورانه، عهدجدید و قرآن کریم سبب پالایش روح و جان عاشق می‌گردد. در هر سه سنت، با کمی تسامح باور بر ایـن است که انگیزه آفـرینش عشق بوده است.

آنچه نیز درنـهایت مـوجب رستـگاری و بهروزی انسان می‌شود عشق به خداوند است. در این راستا بررسی مقـایسه‌ای مفـهوم عـشق و شقوق آن در سنـت‌های مذکور در فهم متقابل آنها از یکدیگر مفید خواهد بود.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی 

نویسنده

ملیحه شیرخدایی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

252

سال نشر

1402

وضعیت نشر

تازه های نشر

10 in stock

موضوع کتاب: