جايگاه عقل در فلسفه و مکتب تفکیک با تأكيد بر آرای آیت الله جوادی آملی و استاد محمدرضا حکیمی

نویسنده:
غلامحسین عرفانی
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو غلامحسین عرفانی با عنوان «جايگاه عقل در فلسفه و مکتب تفکیک با تأكيد بر آرای آیت‌الله جوادی آملی و استاد محمدرضا حکیمی»، دکتر محمدمهدی علیمردی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمدرضا مصطفی‌پور به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر باقر طالبی دارابی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

عقل از واقعیت‌های جهان هستی و هویت‌بخش انسان است که چه در علم و چه در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده است. عده‌ای به‌رغم پذیرش عقل، پای آن را در راه کشف معارف و اثبات حقایق، لنگ می‌بینند؛ و در مقابل، عده‌ای دیگر که اکثر متدینان نیز از آن جمله‌اند، جایگاه مهمی برای عقل در جهان هستی و در نظام معرفتی انسان قائلند. حال جای این سؤال است که تلقی این دو گروه از عقل چیست که یکی برای آن جایگاهی قائل نیست و دیگری برای آن، جایگاه واالایی در نظر می‌گیرد.

این تحقیق در پی پاسخ به این مسئله است، اما از دو منظر: دیدگاه آیت‌الله جوادی به عنوان نماینده فلسفه اسلامی و دیدگاه استاد محمدرضا حکیمی به نمایندگی از مکتب تفکیک در مقابل آن. تحقیق به شیوه توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی انجام شده است. استاد حکیمی بنا به قرائت خاصی که از عقل دارند، عقل فطری را کاشف حقایق و جزئیات و نور مجرد و خارج از حقیقت انسان می‌دانند؛ اما برای عقل بشری به‌تنهایی سهمی در فهم معارف دینی قائل نیستند. در مقابل، آیت‌الله جوادی عقل را همگام با نقل (کتاب و سنت)، تأمین‌کننده معرفت دینی می‌دانند و آن را در کنار نقل، تأمین‌کننده بعد معرفت‌شناختی دین به شمار می‌آورند.