بررسی و تحلیل اخبار سیاسی در اپلیکیشن سومریه نیوز

نویسنده:
حیدر علی خلف
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجوی عراقی حیدر علی خلف با عنوان «بررسی و تحلیل اخبار سیاسی در اپلیکیشن سومریه‌نیوز»، دکتر رحمان بوالحسنی به عنوان استاد راهنما، دکتر مصطفی رنجبر شیرازی به عنوان استاد مشاور اول، دکتر هادی فلیح حسن به عنوان استاد مشاور دوم و دکتر میثم ایرانی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

ساختار متن خبری، چه در روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون یا برنامه‌های خبری، بیان‌گر خلاصه‌ای از تلاش سردبیران در ارائه مطالب خود به مردم است و درواقع این روند تهیه اخبار همراه با موضع‌های سیاسی ویراستار یا خود شبکه خبری است. بنابراین، متن اخبار سیاست تحریریه مؤسسه خبری را نشان می‌دهد. محققان عرب درباره ساخت متن روزنامه‌نگاری سنتی مطالعاتی را ارائه داده‌اند که قابل توجه و بررسی است. با این وجود، بررسی ساختار متن خبری در برنامه‌های خبری ممکن است آن‌قدر که اخبار مکتوب در روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته، بررسی نشده باشد. از این رو، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و روش تجزیه و تحلیل محتوا به این موضوع پرداخته و در مورد مهم‌ترین روش‌های ساختار متن خبری در شبکه السومریه عراق مطالعاتی انجام شده است. این پژوهش نشان داد که این نهاد رسانه‌ای بر اخبار بین‌المللی و روابط و تصمیمات دولت متمرکز است، و هم‌چنین در تنظیم اخبار مرتبط به عراق روند بی‌طرفی را در پیش گرفته است.