الدور الإعلامی للمثقف العراقی فی صناعة الرأی العام تجاه السلطة السیاسیة بعد العام ٢٠٠

نویسنده:
سجاد رعد شاش الطبیلی
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد سجاد رعد شاش الطبیلی دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه با عنوان «الدور الإعلامی للمثقف العراقی فی صناعة الرأی العام تجاه السلطة السیاسیة بعد العام ٢٠٠٣» روز چهارشنبه اول اردیبهشت‌ماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو سجاد رعد شاش الطبیلی، دکتر میثم ایرانی به عنوان استاد راهنما و دکتر سید علی‌محمد رضوی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

ستون اصلی که روشنفکر به آن تکیه می‌کند، حرف او است، زیرا این کالاها و سلاح‌های او است که او را قادر می‌سازد به آنچه می‌بیند و معتقد است برای کشور و مردمش خوب است، برسد و او برای این کار به ابزاری برای انتقال نظرات نیاز دارد. نقطه نظرات او می‌خواهد به دیگران ارائه دهد، بنابراین آنچه که او باید انجام دهد، این است که به رسانه و ارتباطات متکی باشد، زیرا بهترین مکان برای آن است. از این منظر، این مطالعه با هدف تبیین و آگاهی از ماهیت نقش رسانه‌ای روشنفکر عراقی در افکار عمومی نسبت به اقتدار سیاسی پس از سال 2003 انجام شد و محقق با استفاده از این روش کیفی با استفاده از مصاحبه و ابزار مشاهده و همچنین اسناد به عنوان سومین ابزار مطالعه، و وی گروهی از متخصصان را انتخاب کرد که به (13) متخصص از رشته‌های مختلف با نظرات خود در مورد چارچوب اجرای این مطالعه به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند، به طوری که محقق می‌تواند پاسخ دهد سؤال اصلی که نقش رسانه‌ا‌ی روشنفکر عراقی در افکار عمومی نسبت به اقتدار سیاسی بعد از سال 2003 چیست؟ محقق به نتایج مختلفی رسیده است که به این سؤال پاسخ خواهد داد. مهم‌ترین آنها این است که روشنفکر عراقی پس از سال 2003، بدون توجه به این‌که این نقش در رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد افکار عمومی نسبت به اقتدار سیاسی دارد. محقق از طریق مصاحبه‌های عمیق و یادداشت‌های اکتشافی نشان داد که روشنفکر عراقی با وجود چالش‌ها و دشواری‌هایی که با آن روبه‌رو بوده است، تمرین نقش رسانه‌ای خود را متوقف نکرده است. تمرین نقش او، ازجمله چالش‌های داخلی مانند چالش انزوا، چالش هویت، چالش نهاد فرهنگی و چالش مسئولیت. از جمله چالش‌های بیرونی، مانند سطح آگاهی عمومی در طول دوره مورد مطالعه و مبارزه ایدئولوژیک بین نخبگان سیاسی و فرهنگی و هم‌چنین سرکوب بیش از حد و سوء‌استفاده علیه آن. با این وجود، علی‌رغم آن، وی به تدریج توانست در طی سال‌های خاص، با افکار عمومی نسبت به اقتدار سیاسی بعد از سال 2003، نقش رسانه‌ای خود را اعمال کند.