دور العلاقات العامة التسویقیة فی تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسات الإعلامیة

نویسنده:
یحیی محمد مانع الربیعی
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد یحیی محمد مانع الربیعی دانشجوی عراقی رشته مدیریت رسانه دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «دور العلاقات العامة التسویقیة فی تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسات الإعلامیة (قناة العراقیة، الشرقیة، الفرات نماذج)» روز شنبه اول خردادماه 1400 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو یحیی محمد مانع الربیعی، با عنوان «دور العلاقات العامة التسویقیة فی تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسات الإعلامیة (قناة العراقیة، الشرقیة، الفرات نماذج)»، دکتر میثم ایرانی به عنوان استاد راهنما، دکتر حیدر شلال متعب به عنوان استاد مشاور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

روابط عمومی موجب برقراری ارتباط با مخاطبان مختلف شده و  آگاهی مطلوبی را در میان مخاطبان ایجاد می‌کند. از این رو، نقش فعالان در حوزه بازاریابی و روابط عمومی در ایجاد صورت‌های ذهنی مطلوب در مخاطبان و بر اساس روش‌های ارتباطی به کار گرفته شده در وظیفه روابط عمومی بازاریابی (Marketing Public Relations)، برجسته شده است. در این پژوهش برآنیم تا پیوند میان روابط عمومی بازاریابی را با ایجاد تصویر ذهنی مؤسسات رسانه‌ای از مخاطبان روشن کنیم و سپس با یک مطالعه کاربردی در شبکه‌های العراقیه، الشرقیه و الفرات به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که «نقش روابط عمومی بازاریابی در بهبود تصویر ذهنی مؤسسات رسانه‌ای در مخاطبان کانال العراقیه، الشرقیه و الفرات چیست؟». مهم‌ترین یافته‌ها و نتایج این تحقیق نیز عبارتند از: مؤسسات رسانه‌ای (العراقیه، الفرات، الشرقیه) فعالیت روابط عمومی و بازاریابی را به طور دائم انجام می‌دهند و این امر نشان‌دهنده نقش مهمی است که روابط عمومی بازاریابی در مؤوسسات رسانه‌ای بر عهده دارند و ماهیت این کار هرچه باشد، ناشی از اهمیت آن و نقشی است که برای دستیابی به تحقق اهداف این مؤسسات و اجرای آن اهداف ایفا می‌کنند. هم‌چنین اکثر پاسخ‌دهندگان (جامعه آماری پژوهش) بر این باورند که روابط عمومی بازاریابی جایگاه مهمی در این مؤسسات دارد. علاوه بر اینها، پای‌بندی به اهداف و قوانین نوشته‌شده فعالیت‌های روابط عمومی بازاریابی در مؤسسات رسانه‌ای، بسیار مهم است، زیرا بدون این قوانین مطلوب نهایی حاصل نمی‌شود. از این رو، پیروی از این روش‌ها بهترین راه دستیابی به هرگونه فعالیت بازاریابی مشخص است (العراقیه، الفرات، الشرقیه) و تحقق این امر هم بدان صورت است که دستگاه روابط عمومی در این مؤسسات به طور خودسرانه عمل نکند بلکه هدف‌شان دستیابی به اهداف اصلی و متعددی باشد که در ایجاد تعاملات مثبت با عموم مردم داخلی و خارجی و نیز ایجاد تصویر مناسب در آنها که موجب رضایت، شهرت و رقابت با سایر مؤسسات عمومی می‌شود، نقش دارد. در نهایت ادغام روابط عمومی و فعالیت‌های بازاریابی در مؤسسات رسانه‌ای موفق‌ترین راه انجام این دو فعالیت است و این ادغام موجب دستیابی به تصویری مطلوب از مخاطبان هدف می‌شود.