مهدویت نگاری در سده های نخستین

2,000,000 ریال

مطالعه احادیث کتاب الغیبه نعمانی و کتاب الغیبه شیخ طوسی که از مهم ترین و قدیمی ترین مابع شیعه در موضوع مهدویت هستند و مقایسه آن ها با داده های فهرستی و حدیثی موجود، نشان می دهد این دو مولف از کدام مصادر در تدوین کتاب های خود بهره برده اند.

مهم ترین فواید بازشناسی مصادر حدیثی نخستین را می توان شناسایی کتاب های مورد اعتماد محدثان قدیم شیعه، بررسی کلی روایات و کتاب یک راوی، شناسایی نسخه های و حل تعارضات بر شمرد.

بازشناسی حجم بسیار بیشتری از مصادر، توجه به روایات مشابه در دیگر مصادر حدیثی، تحلیل مصدر شناختی درباره روایات، به حداقل رساندن گمانه زنی ها، اجتناب از بیان حدس و احتمالات ضعیف و انجام کار آماری با ارائه جدول و نمودار از مهم ترین یافته ها و دستاوردهای این کتاب است.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی 

نویسنده

محمد معرفت

تعداد صفحات

229

نوع جلد

شومیز

سال نشر

1399

10 in stock

Description

مهدویت نگاری در سده های نخستین که اثر مهمی در بازشناسی مصادر حدیثی شیعه است سه فصل با این عناوین دارد: «مفهوم شناسی»، «تحلیل مصدرشناختی الغیبه نعمانی» و «تحلیل مصدرشناختی الغیبه شیخ طوسی».

دو مصدر حدیثی مهم و اصیل شیعه در موضوع مهدویت و غیبت که به دست ما رسیده عبارتند از: کتاب الغیبه تألیف ابوعبدالله محمد بن ابراهیم الکاتب نعمانی و کتاب الغیبه تألیف ابوجعفر محمدبن حسن الطوسی که  از دانشمندان برجسته شیعه و عالمانی شناخته شده در مجامع علمی هستند.

اهمیت این کتاب‌ها از آن جهت است که از اصول و تصانیف اولیه شیعه بهره برده و واسطه انتقال میراث دوران حضور به عصر غیبت کبرا هستند. وجه اشتراک آنها مفقود بودن اکثر مصادرشان است.

مولف در این کتاب با تحلیل مصدرشناختی احادیث در پی بازشناسی آثاری است که مشایخ نامبرده در تدوین کتب خود از آنها بهره برده‌اند.

اهمیت این بازشناسی از آن جهت است که دانشمندان امامیه کتاب‌های تألیفی خود را با بهره گیری از کتب اولیه اصحاب تألیف می‌کردند و از مهمترین معیارهای اعتبارسنجی حدیث از نگاه پیشینیان، معیارهای منبع شناختی بوده است.