تاریخ و آموزه های طریقت شطاریه به ضمیمه تصحیح رساله شطاریه از شیخ وجیه الدین شطاری

نویسنده:
مجتبی راشدی
سطح:
کارشناسی ارشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مجتبی راشدی دانشجوی رشته تصوف و عرفان اسلامی با عنوان «تاریخ و آموزه‌های طریقت شطاریه به ضمیمه تصحیح رساله شطاریه از شیخ وجیه‌الدین شطاری»، دکتر محمد سوری به عنوان استاد راهنما، دکتر رحمان بوالحسنی به عنوان استاد مشاور و دکتر احسان جندقی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

طریقتِ شطاریه یکی از حلقه‌های مفقوده عرفان‌پژوهانِ معاصر است. از این طریقت سخنانِ نغز و آرای جدید و آثار گران‌سنگی بر جای مانده است که تاکنون کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش پیش رو، گزارشی است در خصوص عقاید، سلوکِ عملی، مشایخ و آثارِ طریقت شطاریه‌ که همه میراثِ به‌جای‌مانده از آن‌ها به زبان فارسی است. مؤسسِ این طریقت شاه عبدالله شطار (م 890 هجری) است. وی سلسله سند خود را از طریق بایزید بسطامی به اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌رساند. این پایان‌نامه شامل دو بخش است. اهم مطالب بخش اول به تاریخچه، مشایخ شاخص، آثار به‌جای‌مانده از بزرگان این طریقت و مبانی عملی سلسله شطاریه اختصاص دارد. در این بخش با پرداختن به نظریات اهل شطار در باب وحدت وجود، به تأثیراتی که از مکتب ابن‌عربی پذیرفته‌اند نیز اشاره کرده‌ایم. در بخش دوم به تصحیح و تحقیق «رساله شطاریه» از شیخ وجیه‌الدین شطاری پرداخته‌ایم. او که از مشایخ طریقت شطاریه است، در این رساله دستورالعمل‌هایی را در چهل شُغل (= ذکر) برای سلوک اهل شطار ارائه کرده است. از این رساله یک نسخه خطی در کتابخانه ملی رشت به شمارۀ 625 موجود است.