دینداری یهودیان ایرانی در پنجاه سال اخیر

نویسنده:
فهیمه اشعری
سطح:
کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فهیمه اشعری با عنوان «دینداری یهودیان ایرانی در پنجاه سال اخیر» روز دوشنبه 28 تیرماه 1400 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فهیمه اشعری با عنوان «دینداری یهودیان ایرانی در پنجاه سال اخیر»