روش شناسی مطالعات فرهاد دفتری درباره فرقه اسماعیلیه

نویسنده:
فریبا عباس پور 
سطح:
دکتری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فریبا عباس پور  توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی فرق تشیع برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر محمد جاودان

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا شریعتمداری

اساتید داور: دکتر سید علی موسوی نژاد، محمد کاظم رحمتی، دکتر محمد انصاری دوگاهه

چکیده:
امروزه شیعه‌پژوهان متعددی درباره تاریخ و عقاید اسماعیلیه آثار روشمند بسیاری را تألیف کرده‌اند. با توجه به آثار و تألیفات فراوان فرهاد دفتری در زمینه تاریخ اسماعیلیه و تأثیر ایشان در مطالعات اسماعیلی، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که؛ فرهاد دفتری در مطالعات خود از چه روش یا روش‌هایی بهره برده است؟ با توجه به خلأ مطالعات انجام شده در این زمینه، نتایج این پژوهش برای دانشجویان و علاقه‌مندان مفید بوده و زمینه را برای مطالعات و تحقیقات بیشتر فراهم خواهد آورد. با بررسی تألیفات فرهاد دفتری در این پژوهش به این نتیجه دست‌ یافتیم که وی در مبحث بررسی تاریخ اسماعیلیه از روش تاریخ نگاری استفاده نموده و از سه رویکرد توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای بهره برده است. در بحث منابع، روش دفتری در تألیفاتش استفاده از حجم بالایی از منابع بوده است. همچنین در مورد اندیشه نگاری مطالعات اسماعیلیه، وی از روش خاص و منحصربه‌فرد خود سود جسته و در حین بیان تاریخ، هر جا لازم دانسته وارد مبحث عقاید شده است. در کل رویکرد ایشان  ترکیبی از روش «تاریخ نگاری» و «تاریخ نگری» می باشد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در بررسی منابع و اسناد از روش کتابخانه¬ای استفاده‌ شده است.