معارف کلامی شیعه، کلیات امامت

3,000,000 ریال

از منظر تشیع، زیدیه، اسماعیلیه و اهل سنت معارف کلامی شیعه عنوان مجموعه ای است از کتاب های معطوف به کلام امامیه که آغازین کتاب آن به کلیات امامت می پردازد در اختیار شیعه پژوهان قرار می گیرد.

نویسندگان این کتاب که اغلب از اعضای هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب هستند، همه آنچه را زیر عنوان مباحث کلی امامت می گنجد بطور نسبتا مبسوط مورد بررسی قرار داده و دیدگاه های غالب امامی را در باب آنها ارائه کرده اند،همچنان که در نگاهی کلی، امامت از منظر زیدیه، اسماعیلیه و اهل سنت را نیز گزارش کرده اند. امید است در ادامه راه،بتوانیم همین پژوهش را درباره امامت خاصه و نیز اختصاصات تشیع دوازده امامی به انجام برسانیم.

نویسنده

جمعی از نویسندگان

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

379

سال نشر

1395

10 in stock