شناخت دانش الهیات

2,000,000 ریال

در کتاب حاضر دانش الهیات مورد شناخت و بررسی واقع شده است. ابتدا الهیات به عنوان یک رشته علمی مستقل جهت تربیت مبلغ دینی معرفی شده است. سپس ساختار و کارکرد دانش الهیات مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه اهمیت و جایگاه روش در دانش الهیات و ماهیت وحی تبیین شده است. رابطه فلسفه و الهیات، مقایسۀ الهیات معاصر با الهیات سنتی، الهیات سیاسی، الهیات هنر، الهیات فمینیستی، الهیات رهایی‌بخش و تکثرگرایی دینی از دیگر مباحث مطرح شده در این اثر است

نویسنده

همایون همتی

نوع جلد

شومیز

سال نشر

1394

10 in stock

موضوع کتاب:

You may also like…