اخلاق سیاسی از دیدگاه منسیوس و فارابی

2,500,000 ریال

منسیوس و فارابی را میتوان نمایندگان برجسته فلسفهورزی در دو سنت مهم فکری فلسفه اسلامی – ایرانی و کنفوسیوسی – چینی به شمار آورد.

از این رو در این پژوهش موضوع مهم اخلاق سیاسی در معنای عام و موسع آن را در دیدگاه و آرای این دو متفکر بررسی نمودهایم.ش

درک تشابهات و افتراقات احتمالی این دو و نگاه ایشان به ماهیت اخلاق و سیاست وجهه همت اصلی پژوهش است. از این رو پژوهش تلاش دارد تا با نگاهی تحلیلی – توصیفی مبانی و زمینههای ذهنی و عینی و آموزههای اخلاق سیاسی  را با عطف توجه به چگونگی سازواری آنها در نظر فارابی و منسیوس بکاود.

نویسنده

علی آقاجانی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

380

سال نشر

1397

10 in stock