تناسخ؛ گذشته و امروز

1,400,000 ریال

موضوع این کتاب پژوهشی در زمینه معنای تناسخ ادله آن و نقد دلایل ذکر شده برای آن با استناد به آموزه‌های اسلامی است.  در ابتدای این اثر تعریفی از تناسخ و ارتباط آن با مقوله معاد ارایه شده و پیچیدگی‌های مباحث مربوط به آن بررسی شده است.

آنگاه تاریخچه‌ای از بحث در این زمینه و پیشینه اعتقاد به آن در میان برخی از ادیان و مذاهب ارایه شده و باور به تناسخ در میان یونانیان باستان، هندوها، مسلمانان، زرتشتیان و برخی از ادیان و مذاهب امروزی مانند مسیحیان و یهودیان مورد بحث و بررسی تاریخی قرار گرفته و اندیشه‌های هر یک از این ادیان و مذاهب در این زمینه به صورت اجمالی بیان شده است.

در ادامه کارکردهای تناسخ باوری در زمینه تبیین سرگذشت روح انسان پس از مرگ، تبیین مساله شرور، رستگاری نهایی انسان و نیز برخی از کاربردهای عملی آن بیان شده دلایل ارایه شده از سوی قائلین به تناسخ مطرح شده است.

در ادامه ادله منکران تناسخ از لحاظ عقلی و نقلی بیان شده و دلایل قرآنی و روایی مبتنی بر بطلان تناسخ و عدم تناسب با نظام معرفتی اسلام تبیین شده است

نویسنده

علی موحدیان عطار

تعداد صفحات

228

نوع جلد

شومیز

وضعیت نشر

تجدید چاپ

نوبت چاپ

چاپ دوم

سال نشر

1401

10 in stock

Description

تناسخ؛ گذشته و امروز

 

موضوع کتاب: