منجی باوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی

3,500,000 ریال

موضوع کتاب منجی باوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی مقایسه اعتقاد به منجی موعود در دین زرتشت با ادیان ابراهیمی یعنی دین اسلام، مسیحیت و یهودیت است.

در این اثر برخی از باورهای مشترک و متفاوت ادیان نام برده شده در زمینه مفاهیم و باورهای مربوط به منجی باوری و سیر تاریخی شکل گیری این قبیل از عقاید و افکار در میان آنان، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از این مقایسه ارایه شده است.

نویسنده ابتدا به بیان آرای منجی باوری و مساله نجات از دیدگاه کیش زرتشتی پرداخته و پس از آن آرای یهودیت، مسحیت و اسلام را در این زمینه منعکس نموده است.

وی در این زمینه به آینده نگری اسرائیلی، عقاید مسیحیان در زمینه ظهور عیسی(ع)، عقیده زرتشتیان در مورد ظهور مزدیسنا، بیان دیدگاه های عهدین در زمینه رستاخیز عیسوی و نیز منجی باوری از دیدگاه مسلمانان و اعتقاد به امام مهدی(ع) اشاره نموده و تاریخچه ای از مباحث مهدویت و شخصیت و زندگانی امام مهدی ارایه کرده است.

مطابقت دادن شخصیت امام مهدی با منجی موعود از دیدگاه مسلمانان، دیدگاه مسلمانان و شیعیان در مورد غیبت و ظهور امام مهدی، زمان و علایم ظهور از منظر آنان و مباحثی در مورد ویژگی های آن امام از منظر شیعه و اهل سنت از دیگر مندرجات این نوشتار است.

نویسنده

اسدالله آژیر

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

490

سال نشر

1392

9 in stock

You may also like…