سلفیه از گذشته تا حال

گروه‌هایی همچون اخوان المسلمین، وهابیت حتی تروریست های تکفیری و جهادی به عنوان سلفیه موسوم هستند. آیا تمام این گروه‌ها هم‌فکر هستند؟ در دوران معاصر کلمه سلفیه بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد. گروه‌هائی همچون اخوان المسلمین، وهابیت و … با عنوان سلفیه خوانده می‌شوند.

حتی تروریستهای تکفیری و جهادی به عنوان سلفیه موسوم هستند. آیا این گروه‌ها هم‌فکر هستند؟ یا اختلافات فراوانی با یکدیگر دارند؟ نگاه گروه‌های تکفیری به وهابیت چگونه ارزیابی می‌شود؟ پاسخ به این سوالات و موارد دیگری همچون سیر تاریخی سلفیه از آغاز تا کنون، بانیان تعین یافتن سلفیه و … از جمله مطالب مطرح شده در کتاب سلفیه از گذشته تا حال است.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

سلفیه از گذشته تا حال

 

موضوع کتاب: