حوثیان یمن، پیشینه و رویکردهای کلامی و سیاسی

جنبش حوثیان یک جنبش بیداری اسلامی- شیعی است که توانست هویت فکری- ‌سیاسی مکتب زیدیه را احیا و در عرصه اجتماعی معرفی کند.

با توجه به قدرت‌گیری و حضور اثرگذار حوثیان در معادلات سیاسی یمن، و همچنین وابسته‌بودن آنان به مکتب زیدیه و اشتراکات مذهبی- فرهنگی با ایران اسلامی، شناخت رویکردها و مواضع آنان ضروری است. کتاب حوثیان یمن، پیشینه و رویکردهای کلامی و سیاسی حاضر عهده دار تبیین رویکردها و مواضع این جنبش است

موضوع کتاب: