طریقت کمال

3,000,000 ریال

قدیسه ترزا آویلایی در کتاب طریقت کمال به بیان احوال و وظایف سالکان طریقت می پردازد. از جمله بی اعتنایی به نیازهای جسمانی،عشق به همسایه و عشق الهی قدیسه ترزا آویلایی (1515 – 1582م) در این کتاب به بیان احوال و وظایف سالکان طریقت می پردازد.

از مهم ترین آنها می توان به این موارد اشاره کرد: بی اعتنایی به نیازهای جسمانی، عشق به همسایه، عشق الهی، منافع تجرد و غزلت نفس از امور درونی و بیرونی، انقطاع و ریاضت، طهارت درونی، تفاوت کمال اهل تامل و دستیافتگان به نیایش روحی، تسلیات حاصل از نیایش، اهیمت عزم جزم در ممارست، نیایش ذهنی، نیایش شفاهی، ماهیت نیایش ذکر، خوف خدا و چگونگی خویشتن داری

نویسنده

ترزا آویلایی

مترجم

بخشعلی قنبری

نوع جلد

شومیز

سال نشر

1396

9 in stock