دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ

راهکار اصلی کونگ در بحث تقریب میان ادیان، تاکید بر اصول مشترک اخلاقی ادیان است.
در این رابطه باید گفت که اصل این راهکار شیوه معقول و مطلوبی است. یعنی اگر ادیان مختلف بتوانند امور مشترکی در میان خود پیدا کنند که اولا در میان پیروان هر یک از ادیان قابل توجه باشند و ثانیا از طریق آن‌ها بتوان اختلافات میان ادیان را ناچیز جلوه داد،

در این صورت وحدت و صلح میان آن‌ها میسر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد که اصول و هنجارهای مشترک اخلاقی این دو ویژگی را ندارند، زیرا تاریخ ادیان نشان داده است که امور اعتقادی و آموزه‌های الهیاتی نسبت به امور اخلاقی جایگاه مهم‌تری در میان پیروان ادیان داشته‌اند.

Description

دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ

بررسی مساله مهم در فلسفه دین یعنی دین و اخلاق و رابطه آنها، دیدگاه نویسنده درباره دین و جایگاه آن در دنیای کنونی و مساله اخلاق و اخلاق جهانی