برهان تجربه دینی از دیدگاه ریچارد سویین برن

1,300,000 ریال

در کتاب حاضر برهان تجربه دینی که یکی از براهین مهم اثبات وجود خدا در مغرب زمین در میان فیلسوفان خداباور است، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

از آنجا که سویین برن روایت ویژه‌ای از این برهان دارد که تاکنون در زبان فارسی تحقیق مستقلی از آن صورت نگرفته، در این اثر، برهان تجربه دینی با تاکید بر روایت وی بررسی شده است.

ابتدا در مقدمه‌ای، زندگی‌نامه و آثار سویین برن معرفی شده و پیشینه تجربی دینی بیان شده است. سپس مفاهیم برهان، تجربه، دین و تجربه دینی آورده شده است. در ادامه ماهیت تجربه دینی و تجربه عرفانی مورد بحث قرار گرفته است.

مبانی معرفت‌شناختی سویین برن نیز به طور مفصل مطرح شده و در نهایت برهان تجربه دینی با تاکید بر روایت سویین برن واکاوی شده است.

نویسنده

محمد جواد اصغری

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

248

سال نشر

1393

10 in stock

Description

برهان تجربه دینی یکی از مهم ترین براهین اثبات وجود خدا در مغرب زمین است.

سویین برن فیلسوف خداباور بر اساس اصول خاصی که آن ها را اصل آسان باوری و اصل گواهی می نامد، تقریر ویژه ای از این برهان ارائه نموده است که توجه فلاسفه دین را به خود جلب نموده است.

در این پژوهش سعی شده است ضمن توضیح اصول مزبور، تقریر سویین برن از این برهان تبیین گردد.