رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی؛‌ به سوی الهیات ناظر به همه ادیان

2,200,000 ریال

در کتاب رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی از رویکرد انحصارگرایی، شمول گرایی، نسبی گرایی، گوهرگرایی، پاسخ کاتولیک، رویکرد سنخ شناسی پویا، رویکرد مبتنی بر گفت و گو و رویکرد مسیح مدارانه، ارزیابی شده است.
مولف افزون بر بیان دیدگاه های مختلف درباره تکثر دینی به محورهای اصلی اندیشه فیلسوفان و عالمان الهیات مورد نظر نیز اشاره می کند.

با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم الهیات مسیحی، چگونگی رابطه مسیحیت با ادیان غیرمسیحی و نیز فراهم ساختن ارزیابی مناسبی از جایگاه آن هاست؛ نگارنده، رویکردهای یاد شده را تنها از این منظر، بررسی می کند.
به نظر وی تنها رویکرد مبتنی بر گفتگو می تواند راه را برای تدوین الهیات مسیحی ناظر به همه ادیان، فراهم سازد.

اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی

نویسنده

ریچاردز گلین

مترجم

احمدرضا مفتاح, رضا گندمی نصرآبادی

نوع جلد

شومیز

وضعیت نشر

تجدید چاپ

سال نشر

1400

10 in stock

Description

رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی؛‌ به سوی الهیات ناظر به همه ادیان