تفسیر پنج موضوع قرآنی

1,000,000 ریال

ایمان و علاقه شدید مفسران مسلمان به قرآن مجید موجب شده است که آنان برای الفاظ و جملات آن کتاب الهی معانی و مصادیق فراوانی را پیشنهاد کنند. از این رو، به تدریج برای حروف مقطعه بیش از 40 تفسیر و برای هر یک از الفاظ سوگند به «شفع» و «وتر» و «عصر» و «تین» و «زیتون» بیش از 20 تفسیر پدید آمده است.

مفسرانی هم کوشیده‌اند «هفت آسمان» قرآن را با اخترشناسی بطلمیوسی یا کوپرنیکی هماهنگ کنند و در کتاب الاهی اشاراتی به کرویت و حرکت زمین یافته‌اند؛ همچنین آنان تصور کرده‌اند که قرآن کریم از تحریف تورات و انجیل سخن گفته است. تفسیر قطعی این پنج موضوع قرآنی در کتاب حاضر تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

نویسنده

حسین توفیقی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

144

سال نشر

1395

10 in stock

Description

تفسیر پنج موضوع قرآنی

فصل اول: حروف مقطعه، تفسیر حروف مقطعه به شیوه قرآن با قرآن، دسته‌بندی آیات حروف مقطعه، آیات گروه اول، سخنی در باره «تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ»، سخنی در باره وقف تعانق ابتدای سوره بقره، آیات گروه دوم، سخنی در باره ابتدای سوره زمر، آیات گروه سوم، آیات گروه چهارم،

فصل دوم: سوگندهای قرآن کریم، تناسب لفظی سوگندهای قرآن، نقش فواصل در انتخاب الفاظ سوگند، آیا اینها سوگند است؟، مفسران و تکثیر معانی، وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ،  اقوال مفسران در باره «شفع» و «وتر»، وَ الْعَصْرِ، تفسیر «عصر» به شیوه قرآن با قرآن، تفسیر «عصر» در حدیث نبوی، اقوال مفسران در باره «عصر»، تناسب لفظی و معنایی سوگند به عصر، سخنی در باره فواصل آیات، راه‌های تأمین فواصل هماهنگ، وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُونِ‌، تفسیر «تین» و «زیتون» به شیوه قرآن با قرآن، اقوال مفسران در باره «تین» و «زیتون»، ختم شدن نیمی از آیات قرآن به «ون» و «ین»، راه‌های تأمین فواصل مختوم به «ون» و «ین»، ویژگی سوره الرَّحمٰن، نتایج تفسیری آگاهی از فواصل، وَ الصَّافَّات و سوگندهای مشابه، ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ‌،

فصل سوم: هفت آسمان، هفت آسمان و اخترشناسی جدید، تفسیر قطعی، فرشتگان در آسمان‌های هفتگانه، معارف دو قرن اول، سخنی از ابن سینا، رجم شیاطین،

فصل چهارم: کرویت و حرکت زمین، کرویت و حرکت زمین در معرض نفی و اثبات، قرآن کریم و کرویت و حرکت زمین، تفسیر قطعی، آیا هفت زمین وجود دارد؟

فصل پنجم: تحریف کَلِم، سلامت تورات و اناجیل کنونی، بیگانگی تورات و اناجیل کنونی، راه حل آسان، کتاب‌های آسمانی مفقود، قرآن مجید و مسأله تحریف، تفسیر قطعی،