فلسفه ابن سینا، شرحی نو بر الهیات شفا با تکیه بر درس گفتارهای استاد حشمت پور

3,000,000 ریال

دایره المعارف شفا از شاهکارهای ابن‌سینا، اثری سترگ در قلمرو علم و فلسفه است. بخش الهیات آن در طول تاریخ فلسفه، همواره مورد توجه فیلسوفان اسلامی و غربی بوده است و در روزگار معاصر نیز همچنان اثری کلاسیک و مهم در خوانش فلسفه اسلامی به شمار می‌آید.

مقاله نخست الهیات شفا از جوانب مختلف در خور تحقیق و بررسی است. از مهم‌ترین آن، نحوه ورود به بحث از موضوعات فلسفی به لحاظ آموزش فلسفه است.

ابن سینا در مقاله نخست با هدف ترسیم جایگاه فلسفه و مرور مهم‌ترین مسائل فلسفی، فضای ذهنی مخاطب را برای ورود به مباحث تفصیلی آماه می‌کند. این شیوه در فرایند آموزش از منظر روان‌شناسی یادگیری، مطلوب و مفید تلقی می‌شود.

کتاب حاضر با تکیه بر درس‌گفتارهای استاد حشمت‌پور به سامان رسیده است.

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

نویسنده

حمیدرضا خادمی

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

376

سال نشر

1400

9 in stock

Description

فلسفه ابن سینا شرحی نو بر الهیات شفا با تکیه بر درس گفتارهای استاد حشمت پور