خاستگاه عهد جديد و مهم‌ترين پيامدهای پيدايش آن

 کتاب خاستگاه عهد جدید و مهم‌ترین پیامدهای پیدایش آن با رویکردی تاریخی به بررسی عوامل واقعی پیدایش عهد جدید و هم‌چنین پیامدهای آن بر باورها و عقاید مسیحیت می‌پردازد. این کتاب نقادانه دیدگاه‌های سنتی مسیحی را در پیدایش عهد جدید بررسی کرده و با تکیه بر شواهد تاریخی، نتایج و نکات بدیعی را ارائه کرده که دارای اهمیت ویژه است.

بخش اول این کتاب نیازها و عواملی است که پیدایش عهد جدید را به دنبال دارد، به‌ویژه پنج مسئله مهم و بزرگ تاریخی را مطرح می‌کند که نخستین آن‌ها این بود که چگونه کلیسا به کائنان معتبر دیگری در کنار عهد قدیم دست پیدا کرد.

در این اثر، به سؤالاتی مانند این پاسخ داده می‌شود که چرا به جای آن که چند کتاب مکاشفه به عهد جدید راه پیدا کند یا اصلاً هیچ کتاب مکاشفه‌ای در آن نباشد، تنها یک کتاب مکاشفه توانست در آن جای گیرد.

بخش دوم کتاب پیامدهای پیدایش عهد جدید را در یازده مورد مطرح می‌کند که مبحث بسیار گسترده و مهمی است. این کتاب به این می‌پردازد که آیا عهد جدید مانع از تألیف نوشته‌های معتبر است؟ و نیز عهد جدید دارای چه مقدمه و ویژگی‌هایی است.

توضیحات

این کتاب با رویکردی تاریخی، به بررسی عوامل واقعی پیدایش عهد جدید  و نیز پیامدهای آن بر باورها و عقاید مسیحیت می‌پردازد. نویسند این کتاب که از برجسته ترین شخصیت‌های جریان الهیاتی لیبرال مسیحی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است، در این کتاب، نقادانه دیدگاه‌های سنتی مسیحی در زمینه پیدایش عهد جدید را بحث و بررسی کرده و با تکیه بر شواهد تاریخی، نتایج و نکات بدیعی را ارائه می‌کند.

 

موضوع کتاب: