درسنامه جغرافيای تشيع: تشيع در جهان معاصر

4,000,000 ریال

درسنامه جغرافیای تشیع پژوهشی در مورد میزان پراکندگی شیعه در نقاط مختلف دنیا و وضعیت شیعیان در نقاط مختلف جهان است.

در ابتدی این نوشتار کلیاتی از ژئوپلتیک شیعه در جهان و منطقه خاورمیانه ارایه شده و پس از آن جمعیت شیعیان در آسیا، اروپا، اوراسیا، آفریقا و آمریکا و نیز وضعیت آنان در این مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده به تفکیک کشورهای مختلف در قاره‌های نامبرده شده، به بیان وضعیت شیعیان در این کشورها و جمعیت آن‌ها پرداخته و ابعادی از فعالیت مذهبی، آزادی‌های مدنی، رعایت حقوق اجتماعی و میزان آزادی در فعالیت‌های علمی و فرهنگی شیعیان در این کشورها گزارش شده و فراز و نشیب‌های زندگی آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

10 in stock

موضوع کتاب: