شور جاودانگی

3,500,000 ریال

 مولف با تلاشی تحسین برانگیز پس از نگاه به ادیان سنّتی استرالیا، آفریقا و شمال آمریکا و مروری بر نگرشهای دینی نسبت به مرگ در ادیان شرق و غرب با کاوش در دو متن «کتاب مردگان تبّتی» و «کمدی الهی» و در پایان پس از بررسی دین، مرگ و مردن در آمریکا به تحقیق در گونه های مختلفی می پردازد که انسان ها از ابتدا تا کنون برای جاودانگی و فرا رفتن از مرگ تصور کرده اند.

از این رو نام کتاب خویش را patterns of transcendence یا در انگاره های تعالی گذاشته است البته مترجم به علت غموض این تعبیر آن را به «شور جاودانگی» ترجمه کرده است.
گفتنی است نویسنده کتاب یعنی چایدستر، مولف دو کتاب «خودکشی و رستگاری، یا پژوهشی در مورد فرقه معبد و رهبر آن جیم جونز» و «آیین های وحشی که آیین های دینی ناشناخته در جنوب آفریقا را شرح می کند» می باشد که جایزه آکادمی ادیان آمریکا برای بهترین پژوهش در مطالعه دین را به خود اختصاص داده است. این کتاب دارای هفت فصل است و در پایان، نمایه واژه ها و کتابنامه آورده شده است.

فصل اول: دین، مرگ و میرایی
فصل دوم: جاودانگی بدوی
فصل سوم: جاودانگی شرقی
فصل چهارم: کتاب مرگ تبّتی ها
فصل پنجم: جاودانگی غربی
فصل ششم: کمدی الهی
فصل هفتم: انگاره های جاودانگی در آمریکا

 

اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی

نویسنده

ديويد چايدستر

مترجم

غلامحسین توکلی

نوع جلد

شومیز

وضعیت نشر

تجدید چاپ

سال نشر

1401

8 in stock

Description

آیا مرگ پایان راه است؟ و سهم انسان از زندگی همین سالیان معدودی است که بر این کره خاکی قدم می زند و یا این انسان را این توان هست که مرگ را مغلوب خویش ساخته از آن فرا رود؟
این کتاب عهده دار بحث از این موضوع است و مولف با تلاشی تحسین برانگیز به تحقیق در گونه های مختلفی می پردازد که انسان ها از ابتدا تا کنون برای جاودانگی و فرار فتن از مرگ تصور کرده اند.

موضوع کتاب: