شجره الهيه

1,000,000 ریال

این کتاب شامل گفتارهایی در قلمرو «علم کلام» با دلایل عقلی و برهانی و استناد به آیات و روایات است. نوشتار حاضر با انگیزه دفاع از اصول اعتقادی مذهب و در نهایت اسلام و همچنین زدودن شبهات مخالفان به نگارش درآمده است.

اثبات واجب الوجود، صفات ثبوتیه از قبیل: علم، قدرت، حی بودن، اراده، سمع و بصر، تکلم، ازلی و ابدی بودن و صفات سلبیه نظیر: دارای ترکیب و شریک بودن، حلول، تحیز، لذت مزاجیه و رویت و افعال، اسماء، نبوت، امامت و معاد از جمله محورهای اصلی مباحث و مسایل مطرح شده در این نوشتار هستند.

نویسنده

رفيع الدين محمدبن حيدر حسينی طباطبایی, و تحقيق و تصحيح شهاب الدين وحيدی مهرجردی، جلال الدين ملکی

نوع جلد

شومیز

سال نشر

1390

10 in stock

Description

علت نگارش چنين كتاب ها و رساله ها از يك طرف برای حفظ و حراست از اسلام و احكام آن و از طرف ديگر، برای زدودن شبهات مخالفان و معاندان كه در واقع پاسخ به شبهه ها و نقدهای منتقدان و مخالفان آن دين است.

بر همين اساس، در زمان های متعدد، فيلسوفان، متكلمان و فقيهان، مفسران و به طور كلي عالمان ديندار را بر آن داشت تا با نگارش چنين آثاری كه آن را وظيفه شرعی و علمی خود می دانستند، به دفاع از اصول اعتقادی و در نهايت دين اسلام برآيند و حاصل رنج هاي خود را در دسترس عموم مسلمانان قرار دهند. نام كتاب حاضر شجره الهيه مي باشد كه يكي از رساله های كلامی ـ فلسفی است كه يك دوره مختصر علم كلام را با دلايل عقلی و برهانی و در عين حال مستند به آيات و روايات به زبان فارسی معيار زمان خود، بيان كرده است.