سخنان گم شده حضرت عيسی عليه السلام

این کتاب دارای پنج فصل است، مترجم ابتدا مقدمه و پیش گفتاری ذکر کرده و سپس به سخنان عیسی (ع) در منابع مسیح، سخنان عیسی (ع) در منابع یهودی و سخنان عیسی (ع) در منابع گنوسی و سخنان عیسی (ع) در منابع اسلامی، سایر سنت‌ها، قصه‌ها و آثار جعلی پرداخته که دارای اهمیت فراوانی است.

در این کتاب گزیده ای از گنجینه عظیم سخنان فراانجیلی حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) گرد آمده که برخی از آنها برای ما مسلمانان از سخنان مضبوط در اناجیل آشناتر است.
سخنان حکمت آمیز این مجموعه از منابعی مانند آثار پدران کلیسا و نسخه های یافت شده در مراکز باستانی مسیحیت گزینش و نقل شده است. مقداری از برساخته های قرون بعدی نیز برای تفنن، به طور مشخص، در فصل پنجم کتاب آمده است.

لازم به ذکر می باشد که پنج مجموعه اسناد مهم در حوزه مطالعات ادیان میان اکتشافات اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن بیستم دارای اهمیت فراوانی است. طومارهای بحرالمیت مربوط به یهودیان، اوراق گنیزه قاهره مربوط به یهودیت، پاپیروس‌های اکسیرینکوس مربوط به مسیحیت، کتابخانه نجع حمادی مربوط به مسیحیت و پاپیروس‌های تورفان مربوط به مانویت ازجمله این اسناد محسوب می‌شود. این اسناد باستانی دانشمندان را با فرایند شکل‌گیری ادیان مذکور آشنا کرده و زوایای ناپیدای آن‌ها را نشان داده است.