فقه عبادی؛ پژوهشی در اقوال راجح مذهب امام شافعی

باوجود تلاش‌های ارزنده در زمینت تالیف و ترجمه متون فقهی، جامعه شافعیان ایران همچنان نیاز به تالیف کتاب‌های فقهی معتمد، روشمند محور و موجز به فارسی برای دسترسی آسان اقشار و اصناف مختلف شافعیه دارد. پژوهش حاضر در راستای هدف مذکور، برای عموم مردم، مراکز و موسسات علمی، مدارس و مقاطع مختلف تحصیلی حوزه و دانشگاه، تدوین‌شده است.

موضوع کتاب:
برچسب: ، ،