معارف کلامی شيعه جلد 2: آموزه های اختصاصی

3,000,000 ریال

در زمینه اختصاصات آموزه‌ای امامیه، با دو نوع کژتابی رو‌به‌رو هستیم: کسانی امامیه را به ویژه در آرای فاخر عقلی‌اش برگردان یا تحت تأثیر دیگر مذاهب و مکاتب کلامی (مثل معتزله) می‌دانند و طبعا اختصاصاتش را منکر می‌شوند و دیگرانی هم مایل‌اند که امامیه را در همه آرای خود، متمایز از دیگر مسلمانان وانمود کنند تا جایی که گویا «تشیع»، دینی است، در برابر دینی به نام «تسنن».

راه میانه اثر پیش رو، به رسمیت شناختنِ اصل و کلیت اختصاصات و امتیازات خودبنیاد امامیه است که در تعالیم اهل بیت علیهم السلام ریشه دارند. در این دفتر، موضوعاتی را می‌کاویم و گزارش می‌کنیم که یا به امامت خاصه مربوط می‌شود (روایات دوازده امام، امام مهدی (عج)، مرجعیت علمی اهل بیت (ع)، رجعت، همزیستی با دیگر مسلمانان و تشیع اعتدالی در تعالیم ائمه اطهار) یا ناظر به دیگر معارف کلامی (بداء، أمر بین أمرین و تقیه) است.

از آنجا که شیعه‌پژوهی بدون آشنایی با نوع نگرشِ منابع ملل و نحل به شیعه و گزارش‌هایشان از آراء و مقالات نامداران و صاحب‌نظران شیعه، تمامیت نمی‌یابد، مقاله‌ای به شیعه و انشعاباتش از نگاه ملل و نحل‌نویسان اختصاص یافته است.

نویسنده

جمعی از نویسندگان

نوع جلد

شومیز

تعداد صفحات

294

سال نشر

1399

10 in stock

Description

در این کتاب، اختصاصات امامی بعد از بحث امامت در دفتر اول، به «تقیه»، «رجعت»، «بداء»، «امر بین الامرین»، روایات دوازده امام، مرجعیت علمی اهل ‌بیت و مهدویت و مقاله ‌ای هم به مرجعیت علمی ائمه اهل‌بیت علیهم السلام اختصاص داده شده است. مقاله ‌ای هم در توثیق و تبیین روایات اثنی ‌عشر یعنی روایاتی که از دوازده امام صحبت می ‌کند، وارد مجموعه مقالات شده است.

موضوع کتاب:

You may also like…