فيلون اسکندرانی: موسس فلسفه دينی

کتاب حاضر کتابی مبنایی است که برای دانشجویان رشته فلسفه، طلاب علوم دینی، پژوهشگران، اساتید و سایر علاقمندان به فلسفه دینی، منبعی قابل اعتماد و مفید است.

فیلون پایه ‎گذار فلسفه دینی در قلمرو ادیان ابراهیمی و به تعبیر هانری کربن فلسفه نبوی است که پیوندی عمیق با فرشته باوری دارد. او در شکل  گیری فلسفه مسیحی و به تبع آن فلسفه اسلامی و یهودی نقشی به سزا داشته است.

علاقه توأمان فیلون به فرهنگ و فلسفه یونانی از سویی و دل‎دادگی و شیفتگی او به سنت عبرانی از سوی دیگر، او را بر آن داشت تا در صدد جمع و توفیق آن دو برآید؛ بی آنکه یکی را به سود دیگری به مسلخ ببرد. همه تلاش‌های فیلون را می‌توان براین‎اساس ارزیابی کرد.

جمع عقل و وحی و به‎ تعبیر دیگر، فلسفه دینی، به مشکلاتی دامن زد که پیشینه‌ای نداشتند. به نظر نگارنده فیلون با محوریت لوگوس به دنبال پاسخ‎گویی به چنین مشکلاتی است.

در کتاب حاضر با در نظر گرفتن سه شأن برای لوگوس یعنی شأن وجودشناختی یا مابعدالطبیعی، شأن معرفتی، و شأن کارکردی یا ارزشی به شکل نظام‌مند به تمام آراء و افکار فیلون پرداخته شود.

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

توضیحات

فیلون اسکندرانی موسس فلسفه دینی

مقدمه
1. زندگی و آثار فیلون
2. جایگاه فیلون در فلسفه، عرفان و ادیان ابراهیمی
3. لوگوس
4. فلسفه دینی
5. خداشناسی
6. کیهان‌ شناسی
7. انسان‌ شناسی
8. فرجام‌ شناسی
9. نظریه اخلاقی و سیاسی فیلون
خاتمه