علویان ترکیه

کتاب علویان ترکیه نخستین اثر مستقل در زبان فارسی است که به معرفی علویان ترکیه اختصاص دارد. تصویری که مولف از علویان ترکیه عرضه می دارد علاوه بر استناد به آثار قدیم و جدید خود علویان مستند به ارتباط طولانی مدت وی با خواص و عوام علویان است.

عناوین اصلی فهرست کتاب به ترتیب زیر است:
– نگاهی گذرا به تاریخ علویان ترکیه
– ترکیب نژادی و میزان جمعیت
– شخصیت های تاریخی
– علویان بکتاشی و علویان غیر بکتاشی
– مراکز و موسسات فرهنگی و مذهبی علویان
– مراسم آیینی علویان
– عقاید علویان
– علویان و احکام شریعت
– مقامات عرفانی در اندیشه علویان

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی            چند صفحه از کتاب  [icon name=”download” prefix=”fas”] 

 

توضیحات

علویان ترکیه

 

موضوع کتاب: