ایمان در جاده

1,300,000 ریال

سفرنامه‌ها را باید منبعی برای گفتگوی ادیان دانست، زیرا موانع و فرصت‌های گفتگوی ادیان را بازتاب می‌دهند. در ادبیات علمی ایران بحث از گفتگوی ادیان کماکان تازه است. اغلب پژوهش‌های انجام شده در حصار توصیف این مفهوم و یا تاریخچه پیدایش آن گرفتار شده و بررسی‌های انضمامی _ عینی در خصوص انواع مختلف آن کمتر مد نظر قرار گرفته است‌.

کتاب ایمان در جاده آغاز تأملی است در خصوص نقش سفر در کاستن کژفهمی‌ها و سوء برداشت‌های پیروان مختلف ادیان نسبت به یکدیگر

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی 

 

 

نویسنده

حمیده امیریزدانی

نوع جلد

شومیز

سال نشر

1400

10 عدد در انبار

توضیحات

ایمان در جاده