علم امام (مجموعه رسائل) جلد اول

4,000,000 ریال

علم ‌امام بارزترین‌ صفتی است‌که از دیرباز در امام‌شناسی مورد توجه عالمان و متفکران بوده است. اندیشمندان شیعی این ویژگی را از شروط بنیادین امامت دانسته و در رویارویی با دیگر گروه‌های جامعه اسلامی بر آن استدلال‌کرده‌اند. مطالعه در این موضوع همواره با نگرش‌ها و رویکردهای فکری مختلفی صورت‌گرفته و در میزان و چگونگی آن اختلافاتی پدید آمده است.
مـجمـوعه پـیـش رو بـازتـاب نگاه‌های مـتفاوت به این موضوع در میراث مکتوب به‌یادگار مانده است

 

 اطلاعات توصیفی کتاب در کتابخانه ملی 

 

 

نویسنده

گزینش و تصحیح محمد حسن نادم

نوع جلد

گالینگور

سال نشر

1400

Out of stock

Description

علم امام مجموعه رسائل

 

موضوع کتاب: ،