آموزه غیبت و تاثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه

اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت و تحت تاثیر آموزه غیبت با تطورات گوناگون و سیر تکاملی خاصی همراه بوده است.

بی تردید بررسی اندیشه ‏ها و دیدگاه‏های سیاسی فقیهان شیعه در دوره ‏های مختلف روشنگر این دگرگونی ها و اثرگذاری آموزه غیبت بر آنها است. در همین راستا و جهت تبیین فقه سیاسی شیعه از این منظر، کتاب حاضر در پنج فصل به بررسی مهم‌ترین این دوره‌ها و دست‌آوردهای آنها می‌پردازد.

نویسنده

سهراب علی افروغ

نوع جلد

شومیز

نوبت چاپ

چاپ دوم

وضعیت نشر

در دست انتشار

Description

آموزه غیبت و تاثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه

موضوع کتاب: